Škola XXI veka je zajednica, a ne ustanova


Nedostatak motivacije i osećaj isključenosti je ključni razlog za neuspeh učenika u procesu učenja. Kada đaci ne ostvare emocionalne veze sa učenjem, profesorima, kolegama i obrazovnom zajednicom u celini, njihovo postignuće neminovno opada, a najodbačeniji od njih napuštaju škole i odustaju od daljeg obrazovanja.

Projekat Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) insistira da škola 21. veka  mora biti zajednica, a ne ustanova. To znači da je učenicima neophodan osećaj sigurnosti, pripadništva, prihvaćenosti, cenjenosti i podrške od strane škole i njenog osoblja.

Uključenost učenika se ostvaruje na 3 nivoa:

•    Bihevioralna motivacija – učestvovanje učenika u zadacima učenja
•    Emocionalna uključenost – veza sa profesorima, kolegama i nastavnim aktivnostima
•    Kognitivna uključenost – volja da se uloži trud neophodan za rešavanje školskih zadataka.

Učenje je inherentno socijalni proces. Zato je postignuće svakog individualnog đaka zajednička misija svih u okviru jedne obrazovne zajednice.

Predavači su zaduženi za stvaranje zdravih društvenih i emocionalnih interakcija kao što su kružoci za učenje, saradničko i aktivno učenje. Đaci su zaduženi za međusobnu podršku, jer oni više nisu konkurenti, već saradnici čiji je zadatak, cilj i uspeh zajednički. Savetnik je osoba koja se brine o svakom učeniku, “advokat” koji zastupa prava đaka, slavi njegove uspehe i pruža emocionalnu potporu.

Kao primer škole koja je blagovremeno razumela i primenila ove prakse ACOT2 navodi High Tech High, srednju školu u San Dijegu, čiji rad počiva na tri ključna principa:
•    Personalizaciji
•    Povezanosti da svetom odraslih
•    Zajedničkoj intelektualnoj misiji.

Organizacija CASEL (Collaborative for Social and Emotional Learning) objavila je rezultate koji ukazuju da su učenici, radeći u okruženju koje ohrabruje emocionalne i društvene veze ostvarili veće postignuće za oko 11 odsto u odnosu na kontrolnu grupu đaka, koji su učili u tradicionalnoj akademskoj sredini.

Samo društveno i emocionalno umreženi pojedinci će uspešno završiti školovanje i biti spremni za rad u 21. veku i život u svetu koji se korenito menja.

Inspirisano projektom ACOT2 (Apple Classrooms of Tomorrow – Today)

EnglishSerbian