Profesori i studenti u procesu učenja na daljinu

Uloga profesora

Uloga nastavnika (profesora-voditelja-instruktora) se u procesu učenja na daljinu suštinski ne razlikuje mnogo od klasične nastave. Iako to na prvi pogled može izgledati logično, ona se izvorno ne sastoji u plasiranju sadržaja lekcija.

Na sličan način na koji profesori i predavači održavaju tradicionalnu nastavu u učionicama, tako i predavači koji su podrška e-learning nastavi imaju ulogu u određivanju dinamike realizacije on-line kurseva i svih aktivnosti.

Iako se predavači i studenti ne susreću lično, komunikacija između njih je izuzetno bitna. Ona se obezbeđuje on-line u vidu konsultacija preko zakazanih chat-a sesija i  sobe za diskusije u kojima studenti mogu da saznaju sve ono što ih interesuje.

Posebno je važno da se kod studenata probudi želja, interes da učestvuju u konsultacijama tako da ceo prosec učenja većinski odražava karakter proaktivnog. U tome izuzetno pomažu dostupne tehnologije i servisi jer su oni pre svega bliski studentima i mlađoj populaciji (društvene mreže, chat sobe, diskusioni forumi).

Svesnost i saznanje da u svakom trenutku student može da dođe do svog profesora pozitivno utiče na njegovu motivaciju za kontinuiranim učenjem.

Učešće studenata

Aktivnosti profesora su  efektne u onoj meri u kojoj su i želje samih studenata da prihvate online nastavu i da u njoj sami učestvuju. Da bi e-learning kurs bio efektan on mora da funkcioniše na takav način da implicira aktivno učešće studenata. Studenti pre svega moraju redovno pregledati sadržaje lekcija, raditi testove, izrađivati projekte, redovno učestvovati u konsultacijama, postavljati pitanja i primenjivati naučeno kroz praktične primere.

Obaveze studenata

Dobar kurs ima jasno izbalansiran intezitet i frekvenciju između plasiranja lekcija, multimedijalnih sadržaja, zadataka, vežbi i testova znanja. Cilj je zadržati učešće studenta u svim navedenim aktivnostima i potruditi se da se minimizira odsutnost, nezainteresovanost i pasivnost studenata. U tom smislu, testovi znanja moraju biti vremenski raspoređeni na takav način da iziskuju konstantnu, pravilno doziranu, aktivnost učenika u prosecu edukacije.

Efekti i konačna ocena kvaliteta on-line nastave zavise od brojnih parametara, počev od tehničkih, kadrovskih pa sve do sadržinskih. Interakcija ovih parametara ima dinamičan karakter i njihove međusobne relacije jasno definišu konačni izlaz.

U vezi sa tim, jasno je da je neophodna planska kontrola i monitoring svih ovih faktora, a sve u cilju unapređenja kvaliteta nastave i postignuća on-line studenata. Samo na taj način konačan rezultat e-učenja postaje zadovoljavajući.

EnglishSerbian