Tajna moć vremena

Najveći živi psiholog Filip Zimbardo bavi se načinima kako ljudi percipiraju vreme. Sukobi u budućnosti, kako Zimbardo smatra, neće biti između ljudi različitih nacija ili vera, već između onih koji drugačije shvataju i koriste vreme.

Animirano Zimbardijevo predavanje prevedeno je na srpski jezik.

EnglishSerbian