Učenje na daljinu

Učenje na daljinu je tema koja se posljednjih godina sve češće spominje, iako nije riječ o novoj metodi. Ovakav vid savladavanja određenog gradiva nastao je mnogo pre nego što bismo najpre pomislili. Naravno, ne u obliku u kojem ga mi danas poznajemo i koristimo, ali ono je imalo istu ulogu – prevazići fizičku udaljenost zarad prenošenja znanja. Danas, ovaj termin podrazumeva mogućnost pristupa materijalima za učenje, skriptama, multimedijalnim prezentacijama i ostalim obrazovnim resursima putem Interneta, uz kontinuirano testiranje, proveru znanja na svim nivoima, zatim elektronsku komunikaciju sa profesorima i drugim polaznicima kursa, upotrebu ICT (informaciono-komunikacione tehnologije) u svrhe učenja. Ukratko, približavanje i spajanje Interneta i učenja, odnosno Internetom omogućeno učenje.

Ucenje_na_daljinuKad se pomene termin „Učenje na daljinu“, on obično izaziva dve oprečne reakcije. Jedna je vrlo pozitivna, jer asocira na moderno obrazovanje, na demokratizaciju obrazovanja, primjenu multimedijalnih tehnologija, odličnu šansu da uspostavite kontakt sa nastavnicima do kojih inače ne biste mogli da dođete. Jednom rečju, ova reakcija je pedagoški i tehnološki optimistična. Druga, sasvim suprotna reakcija obično je veoma negativna, jer dovodi u sumnju sam koncept obrazovanja i učenja na daljinu, ne veruje u njegov kvalitet, plaši se „varanja i prepisivanja“, ne prihvata obrazovanje na daljinu kao ravnopravno klasičnom učenju. Ova reakcija sumira tehnološki i pedagoški pesimizam.

U svetu danas ima više od 130 miliona online učenika, a godišnja stopa rasta broja polaznika procenjeno je da iznosi oko 20%. Na svetskom nivou, na učenje na daljinu godišnje se utroši više od 23 milijarde dolara. Ovi fascinantni podaci se mijenjaju svakim danom, jer broj eLearning polaznika se neprestano uvećava. eLearning kao način sticanja osnovnog ili novog znanja, usavršavanja, specijalizacije, prekvalifikacije, praćenja trendova u oblastima interesovanja ili rada, posebno je prilagođen čoveku današnjice.

Podaci koji otkrivaju rast i primenu eLearninga, ma koliko da su iznenađujući, oslikavaju realnu potrebu savremenog čoveka i doba u kojem živi, a ono je doba znanja. eLearning, najzastupljeniji oblik učenja na daljinu, pokazao se kao jedini način učenja koji omogućava uspješno ovladavanje znanjem iz različitih oblasti pojedincima i grupama, na svakom mestu i u svako vreme. Korisnici eLearninga nalaze se po čitavom svijetu, iz privatnog su i društvenog sektora, od studentske, preko radne populacije, do posebnih grupa. Jedan od najvećih izazova svakog društva danas, jeste kako da svakom pojedincu učini mogućim obrazovanje kao glavni dio svakodnevnog života.

Kao rezultat  školovanja na daljinu dobija se isti kvalitet veština i diploma kao prilikom klasičnog pohađanja nastave. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate. Umesto da nastavu slušaju i povremeno reaguju na pitanja profesora, polaznici učenjem na daljinu informacije dobijaju na tri odvojena načina – slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno izvršavaju obavezne testove i zadatke. Tako se angažuju između tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem. Kada se tome doda puna podrška profesora, postaje jasnije kako se stiču realne veštine. Tako, sa jednim do dva sata dnevno može se napraviti ogroman napredak.

Ovom načinu učenja se konačno pridaje sve više značaja, jer nudi mogućnost unapređenja i poboljšanja obrazovnih procesa, kako u svetu tako i kod nas.

Prioritet visokoobrazovnih institucija mora da bude uvođenje informacionih tehnologija u obrazovni sistem, jer je sve raširenija svest o tome da je Internet u velikoj meri promenio obrazovanje. U vremenu koje dolazi, nove tehnologije učiniće učenje na daljinu još kvalitetnijim i popularnijim.

EnglishSerbian