Učenje na daljinu

By Valentin Kuleto
In e-learning
Jan 1st, 2011
0 Comments
2038 Views

Učenje na daljinu je tema koja se posljednjih godina sve češće spominje, iako nije riječ o novoj metodi. Ovakav vid savladavanja određenog gradiva nastao je mnogo pre nego što bismo najpre pomislili. Naravno, ne u obliku u kojem ga mi danas poznajemo i koristimo, ali ono je imalo istu ulogu – prevazići fizičku udaljenost zarad prenošenja znanja. Danas, ovaj termin podrazumeva mogućnost pristupa materijalima za učenje, skriptama, multimedijalnim prezentacijama i ostalim obrazovnim resursima putem Interneta, uz kontinuirano testiranje, proveru znanja na svim nivoima, zatim elektronsku komunikaciju sa profesorima i drugim polaznicima kursa, upotrebu ICT (informaciono-komunikacione tehnologije) u svrhe učenja. Ukratko, približavanje i spajanje Interneta i učenja, odnosno Internetom omogućeno učenje.

Kad se pomene termin „Učenje na daljinu“, on obično izaziva dve oprečne reakcije. Jedna je vrlo pozitivna, jer asocira na moderno obrazovanje, na demokratizaciju obrazovanja, primjenu multimedijalnih tehnologija, odličnu šansu da uspostavite kontakt sa nastavnicima do kojih inače ne biste mogli da dođete. Jednom rečju, ova reakcija je pedagoški i tehnološki optimistična. Druga, sasvim suprotna reakcija obično je veoma negativna, jer dovodi u sumnju sam koncept obrazovanja i učenja na daljinu, ne veruje u njegov kvalitet, plaši se „varanja i prepisivanja“, ne prihvata obrazovanje na daljinu kao ravnopravno klasičnom učenju. Ova reakcija sumira tehnološki i pedagoški pesimizam.

U svetu danas ima više od 130 miliona online učenika, a godišnja stopa rasta broja polaznika procenjeno je da iznosi oko 20%. Na svetskom nivou, na učenje na daljinu godišnje se utroši više od 23 milijarde dolara. Ovi fascinantni podaci se mijenjaju svakim danom, jer broj eLearning polaznika se neprestano uvećava. eLearning kao način sticanja osnovnog ili novog znanja, usavršavanja, specijalizacije, prekvalifikacije, praćenja trendova u oblastima interesovanja ili rada, posebno je prilagođen čoveku današnjice.

Podaci koji otkrivaju rast i primenu eLearninga, ma koliko da su iznenađujući, oslikavaju realnu potrebu savremenog čoveka i doba u kojem živi, a ono je doba znanja. eLearning, najzastupljeniji oblik učenja na daljinu, pokazao se kao jedini način učenja koji omogućava uspješno ovladavanje znanjem iz različitih oblasti pojedincima i grupama, na svakom mestu i u svako vreme. Korisnici eLearninga nalaze se po čitavom svijetu, iz privatnog su i društvenog sektora, od studentske, preko radne populacije, do posebnih grupa. Jedan od najvećih izazova svakog društva danas, jeste kako da svakom pojedincu učini mogućim obrazovanje kao glavni dio svakodnevnog života.

Kao rezultat  školovanja na daljinu dobija se isti kvalitet veština i diploma kao prilikom klasičnog pohađanja nastave. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate. Umesto da nastavu slušaju i povremeno reaguju na pitanja profesora, polaznici učenjem na daljinu informacije dobijaju na tri odvojena načina – slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno izvršavaju obavezne testove i zadatke. Tako se angažuju između tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem. Kada se tome doda puna podrška profesora, postaje jasnije kako se stiču realne veštine. Tako, sa jednim do dva sata dnevno može se napraviti ogroman napredak.

Ovom načinu učenja se konačno pridaje sve više značaja, jer nudi mogućnost unapređenja i poboljšanja obrazovnih procesa, kako u svetu tako i kod nas.

Prioritet visokoobrazovnih institucija mora da bude uvođenje informacionih tehnologija u obrazovni sistem, jer je sve raširenija svest o tome da je Internet u velikoj meri promenio obrazovanje. U vremenu koje dolazi, nove tehnologije učiniće učenje na daljinu još kvalitetnijim i popularnijim.

 

About "" Has 43 Posts

Dr. Valentin Kuleto is the director and founder of the Information Technology School (www.its.edu.rs) and IT High School (www.iths.edu.rs). Dr. Kuleto, who holds a doctoral degree in economic science, gained years of valuable managerial experience working in top and key management positions in various renowned companies. He is the founder and president of an international company for professional education and production of education and business software LINK group (www.link-group.eu). He headed several successful education and software solution projects for both the parent company and various clients. He successfully headed and brought to fruition a large number of corporate software and e-business projects, and implemented various software solutions in institutions of higher education. His idea of a broad application of e-marketing, especially in the sphere of education, gained wide attention. Many business software solutions were designed under his supervision – Human Resources Information System (human resources management software), Content Management System (portal management), Business Information System (enterprise management software for small and medium companies), to name some. He is the driving force behind several education software solutions – LINK Distance Learning System (distance learning platform) and Testing and Learning System (learning and testing software for institutions of higher education). (www.link-soft.com) Dr. Kuleto’s engagement in the sphere of education is primarily focused on the promotion of the engineering profession, a prime mover of trade and industry development, and society as a whole. His efforts are constantly aimed at improving the general quality of education, research, and development within the ITS (Information Technology School) and LINK group Company. Dr. Kuleto published and presented several papers on domestic and international symposiums related to e-business, design and application of education software, and distance learning.

Leave a Reply