Šta je to adaptivna platforma za učenje na daljinu?

Sta_je_to_adaptivna_platformaIdeal kome se teži je – nastava prilagođena svakom polazniku, njegovim navikama i ličnosti. Delom, izborom učenja na daljinu, polaznici imaju potpunu fleksibilnost u upravljanju vremenom – uče i proučavaju materijal kad njima odgovara, organizuju svoje vreme i aktivnosti u skladu sa potrebama, navikama i rasporedom ostalih aktivnosti.

Sada, još više se približavamo idealu – nastavi prilagođenoj svakom polazniku ponaosob, jer se pomaže individualizacija učenja približavanjem ličnim osobinama polaznika. Ovakav pristup omogućen je u novoj generaciji platformi za učenje na daljinu koje imaju sposobnost da prepoznaju navike polaznika, njegov stil učenja, njegova očekivanja i prilagode se svakoj individui pojedinačno, u bilo kom trenutku u procesu usvajanja znanja. Adaptivne platforme za učenje na daljinu podrazumevaju sve navedeno i predstavljaju budućnost obrazovanja.

Bez obzira šta je predmet učenja: marketing, menadžment, programiranje ili engleski jezik, teško je zamisliti da bi se bilo kome dopalo učenje koje je dosadno, monotono ili jednolično, oslonjeno na jedan način prezentovanja gradiva i jedan način ispitivanja, učenje koje ne vidi razlike između polaznika, njihovih navika i potreba. Isto tako, bilo bi pogrešno da se ceo proces učenja preterano fokusira na jedan aspekt, na jedan njegov segment.

EnglishSerbian