Sve veći značaj online obrazovanja – istraživanja

Sve-veći-značaj-online-obrazovanja-–-istraživanjaUbrzan naučni i tehnički razvoj uslovio je promene u sferi obrazovanja. Online obrazovanje postaje sve zastupljenije shodno promeni načina, sredstva i obrazovnih potreba učenika. Ono je sve više zastupljeno kao osnovni ili prateći oblik nastave. Evropska komisija ovaj vid učenja definiše kao korišćenje novih multimedijalnih tehnologija i interneta za poboljšanje kvaliteta učenja, olakšavanjem pristupa resursima i uslugama, uz omogućavanje razmene i saradnje. Shodno zastupljenosti i rastućem značaju online obrazovanja, istraživanja u ovoj oblasti postaju sve brojnija i aktuelnija, kako bi se prikupilo što više podataka i omogućilo praćenje razvoja. Ova istraživanja su veoma važna kako za nastavnike, tako i za sve one koji su uključeni u proces razvoja inovacija u obrazovanju, ali i za roditelje i učenike kako bi bili upoznati sa mogućnostima i budućim tendencijama razvoja.

Jedno od istraživanja ovog tipa je sproveo i HotChalk u Americi na svom uzorku od 25.000 nastavnika, učenika, tutora i roditelja, u cilju prikupljanja što više podataka o rastućem trendu razvoja online obrazovanja. Istraživanje je pokazalo da je više ispitanika sklono da svoje iskustvo u online obrazovanju bolje rangira, nego iskustvo u tradicionalnom obrazovanju. Oko 40% ispitanika procenjuje da online obrazovanje bolje odgovara na njihove obrazovne potrebe, nego tradicionalno obrazovanje. Shodno očekivanjima, još uvek je i značajan broj ispitanika koji su neodlučni. Zanimljivo je i to, da su upravo učenici, ti koji visoko rangiraju zadovoljstvo u procesu online obrazovanja, dok su mišljenja nastavnika još uvek podeljena.

sve_veci_znacaj_online

Pokazalo se da su najskloniji participaciji u online obrazovanju ispitanici iz starosne grupe od 30 do 34 godine starosti. Interesantan je i podatak da su ispitanici u kasnim 50 godinama podjednako skloni uključenju u proces online obrazovanja, kao i ispitanici u ranim 20 godinama.

Istraživanja ovog tipa će biti sve brojnija, a podaci koji se prikupljaju njima pomoći će nam da imamo jasniji uvid u razvoj online obrazovanja, precizno odredimo obrazovne potrebe učenika i upoznamo se sa iskustvima nastavnika, što će doprineti daljem usmeravanju razvoja u pravom smeru.

EnglishSerbian