Uloga nastavnika u online obrazovanju

Ovaj tekst je namenjen voditeljima online kurseva i nastavnicima koji koriste elemente online nastave u svom radu, sa ciljem da u što većoj meri shvate specifičnosti online učenja, kao i karakteristične uloge instruktora u online obrazovanju, a sve kako bi stečeno znanje primenili u svakodnevnom radu i na taj način unapredili kvalitet svog rada i online učenja u kome i sami učestvuju.

Specifičnosti online učenja

Podučavanje u tradicionalnom i online kontekstu su slični procesi, ali ipak ne možemo reći da su potpuno isti. Oni sadrže određene zajedničke karakteristike, ali isto tako i određene specifične osobenosti na osnovu kojih se razlikuju.

Razlika između ova dva procesa učenja i podučavanja može se slikovito objasniti npr. upoređivanjem vožnje kola i vožnje motora – i jedno i drugo su prevozna sredstva, ali ipak postoje određene razlike između njih koje zahtevaju dodatnu obuku vozača kako bi uspešno i bezbedno vozio. Slično je i kod nastavnika iz tradicionalnog okruženja, koji „prelaze” u online okruženje i obratno. Postoje određene karakteristike i vrednosti koje su ovim okruženjima zajedničke, ali takođe postoje određene specifičnosti i razlike. 

Kako biste u što većoj meri razumeli ulogu voditelja online obrazovnog procesa, ukratko ćemo predstaviti neke od ključnih karakteristika učenja na daljinu, koje ga čine specifičnim u odnosu na tradicionalno učenje.

Koje su osnovne karakteristike online obrazovnog konteksta?

Online učenje u odnosu na tradicionalno u najvećoj meri razlikuje sam kontekst u kome se odvija, a koji sa sobom nosi određene specifičnosti, koje se opet mogu percipirati kao prednosti ili nedostaci online učenja, sve u zavisnosti od preferencija polaznika.

Neke od ključnih osobenosti su:

Fleksibilnost online učenja

uloga-nastavnika-2+ Polaznici imaju više kontrole nad procesom učenja nego što je slučaj u tradicionalnom obrazovanju (u većoj meri utiču na to kada će učiti gradivo, odakle će učiti; takođe, od prethodnog predznanja polaznika zavisiće i kako će prelaziti gradivo – da li će neke delove detaljnije, a neke druge manje detaljno obrađivati…).
S druge strane, samousmerenost u učenju može biti problematična za one koji nisu navikli da budu samostalni u učenju, a nedostatak instruktorske pomoći može predstavljati otežavajuću okolnost, frustraciju i neefikasan proces učenja.

Socijalna dinamika je drugačija u online okruženju

U online obrazovnom kontekstu preovlađuje asinhrona pisana komunikacija. Onlajn učenje, u odnosu na tradicionalno, karakteriše odsustvo mimike, gestikulacije, glasovnih instrukcija – generalno manje neposrednog kontakta između instruktora i polaznika.

– S jedne strane, kao negativni aspekt ove odlike online učenja može se navesti osećaj izolacije, usamljenosti i izdvojenosti kod polaznika online obrazovanja, što svakako umanjuje motivaciju za dalje učenje i nastavak obrazovnog procesa.
+ S druge strane, online učenje može podstaći aktivnost introvertnih osoba – introvertni polaznici, koji su inače stidljivi u procesu tradicionalnog učenja i obrazovanja, tokom online procesa mogu postati aktivniji, jer u online učenju nema vizuelnog kontakta i izlaganja koji mogu biti stresni za stidljive i introvertne osobe, pa se one mogu izražavati otvorenije. U online učenju određeni starosni, kulturni ili rodni stereotipi su svedeni na minimum, jer svi polaznici imaju jednake mogućnosti da učestvuju u procesu učenja – njihov identitet nije jasno vidljiv.

Šta možemo zaključiti na osnovu ovih ključnih karakteristika online obrazovnog konteksta?

U skladu sa navedenim karakteristikama online obrazovnog procesa mogu se izdvojiti sledeće preporuke i zaključci za unapređenje procesa online učenja:

1. Značaj motivacije polaznika za proces online nastave

Zbog spomenutih nedostataka, kod ovog vida obrazovanja potrebno je posebnu pažnju posvetiti motivaciji online polaznika, jer je ona od presudne važnosti za efikasno učenje, postizanje rezultata i ukupno zadovoljstvo polaznika. Ukoliko je motivacija na niskom nivou, učenje neće biti efikasno i obratno.

2. Značaj i uloga pisane reči u procesu online učenja

Zbog nepostojanja neposrednog „živog” kontakta između voditelja online nastave i polaznika, sadržaj pisane komunikacije je najčešće jedini kanal komuniciranja u online obrazovanju. Često u online obrazovanju polaznik i nema drugog kontakta sa nastavnikom, tako da je jedini način na koji on stvara utisak o nastavniku upravo na osnovu pisanih povratnih informacija koje dobija.

Jako je važno da nastavnik shvati kako ton komunikacije, reči koje koristi, poruke koje šalje mogu pozitivno ili negativno uticati na odnos polaznika prema online učenju. Zbog toga, jako je važno da pokažete intreresovanje za polaznika, da budete podržavajući, ali i da jasnom i pravovremenom povratnom informacijom pomognete polazniku da reši problem, uvidi gde greši i unapredi svoje znanje.

Takođe, povratna informacija je jedini način na osnovu kog se stvara utisak o online nastavniku, pa je zato veoma važno da nastavnik pravilno daje povratnu informaciju, iskoristi prave reči, pokaže inicijativu i interesovanje za polaznikov rad. Treba imati u vidu da će ljudi nešto što rade dobro verovatno to raditi još bolje ako im date do znanja da ste primetili njihov dobar rad. Kada dajete kritiku, vodite računa da ona bude konstruktivna, jer će samo takva kritika dovesti do unapređenja.

3. Značaj i uloga kolaboracije, interakcije i dobre povratne informacije u procesu online učenja

Motivacija polaznika je usko vezana za interakciju, kolaboraciju i dobru komunikaciju u procesu online učenja. Motivacija raste sa interakcijom i aktivnošću polaznika, jer se na taj način stimuliše više od jednog čula, što dalje dovodi do lakšeg učenja i pamćenja, veće zainteresovanosti i zadovoljstva procesom učenja.

Isto tako, efikasna komunikacija između voditelja online procesa i polaznika, dobar feedback koji polaznik dobija od istruktora, kao i komunikacija među polaznicima međusobno doprinose motivaciji za učenje.

Kako dati dobru povratnu informaciju?

uloga-nastavnika-3Povratna informacija o postignuću u učenju je važna i korisna aktivnost u nastavi kao interaktivnom procesu. Kvalitetne povratne informacije (detaljna informacija o postignuću, data na socijalno prihvatljiv način – feedback) su značajni regulatori procesa u nastavi. S jedne strane, utiču na dalju aktivnost pojedinog polaznika ili grupe polaznika, jer daju smernice šta se traži, daju uvid u urađeno – šta je dobro i u kojoj meri, a šta nije i zbog čega.

Uravnotežena povratna informacija se još predstavlja po principu: + – + i popularno se naziva sendvič tehnika.

Dakle, povratna informacija ne mora biti ili kritička ili podržavajuća – štaviše, dobra povratna informacija uključuje i jedno i drugo. Osoba će najbolje prihvatiti našu kritiku ako je pružimo na sledeći način:

I POHVALA (+): Počnite s pozitivnim, s konkretnom pojedinošću koja vam se svidela (to je ono dobro što želite da osoba zadrži u svom ponašanju). Npr: „Dobro ste strukturirali delove zadatka…”

II KRITIKA/pitanje (-): Kod izricanja onog što vam se nije svidelo budite specifični i naglasite da je to Vaš utisak. „Međutim, niste primerima potkrepili greške koje ste naveli…” Prigovor možete zameniti i pitanjem kojim tražite razjašnjenje ili proveravate svoj utisak.

III SUGESTIJA (+): Predlog za poboljšanje. Uključuje optimizam, podržavanje, poverenje da će sagovornik uspešno unaprediti delove koje ste kritički procenili (sugestiju možete izraziti tzv. JA – porukom):

„Verujem da ćete kod idućeg zadatka uspešno koristiti primere pri objašnjavanju teorijskog dela koji smo obrađivali…”

Postojanje i realizacija saradnje, komunikacije i interakcije polaznika prvenstveno će zavisiti od načina na koji je nastavnik u stanju da vodi proces online učenja, pokrene diskusije i da privuče polaznike da uzmu učešća u zajedničkoj komunikaciji.

Zajednički projekti polaznika – zašto su važni?

Kolaborativni online projekti su jedan od najboljih načina za motivisanje polaznika koji se obrazuju online.

Stimulisanje polaznika da učestvuju u projektima koji se realizuju putem weba, da komuniciraju između sebe i da diskutuju o pitanjima koja su od značaja za realizaciju zajedničkih projekata, imaće izuzetno pozitivan uticaj na njihovu motivaciju.

Kroz proces kolaborativnog učenja polaznici su angažovani na realizaciji zajedničkog cilja, na nalaženju smisla u onome što je predmet učenja, na izgradnji baze znanja, pojašnjavanju pitanja od značaja i rešavanju problema.

Polaznici koji su u virtuelnom okruženju okupljeni u virtuelnim grupama ne samo da uče samostalno na osnovu sopstvenih iskustava već, takođe, uče jedni od drugih.

Strategije za ostvarivanje efektivne komunikacije i kolaboracije

U nastavku su predstavljene neke od strategija za ostvarivanje efektivne komunikacije i kolaboracije u online obrazovnom kontekstu, koje su namenjene instruktorima online kurseva:

Voditelj online obrazovnog procesa je taj koji treba da preuzme ulogu lidera u smislu iniciranja interakcije i da jasno definiše pravila, procedure i očekivane modele ponašanja, kako bi učenicima bilo jasno šta mogu da očekuju i kako da sa uspehom ostvare svoju ulogu.

♦ Važno pitanje u vezi sa razmenom poruka među učenicima, kao osnove učenja kroz kolaboraciju, jeste činjenica da voditelj, između ostalog, ima dužnost da obavlja monitoring komunikacije koja se dešava između njih, kako se ne bi dogodilo da učenici uče pogrešne koncepte, odnosno da, razmenjujući poruke, ne razmenjuju pogrešno protumačene informacije i činjenice.

Instruktori online nastave bi trebalo da koriste efikasne tehnike postavljanja pitanja, kako bi podržali kritičko mišljenje i kako bi prepoznali individualne obrazovne potrebe svojih polaznika.

♦ Takođe, online instruktori bi trebalo da podržavaju angažovanje polaznika, njihovo interesovanje i motivisanost za online učenje.

Strategije za efikasne online istruktore

◊ Postavite jasna očekivanja, ciljeve i pravila od samog početka kursa.
◊ Budite u kontinuiranoj komunikaciji sa polaznicima, pri čemu je potrebno voditi računa o grupnim, ali i individualnim potrebama polaznika.
◊ Vodite polaznike kroz projekte, aktivnosti i probleme, uz odgovaranje na njihova pitanja i dileme.
◊ Obratite pažnju na ton online komunikacije: preporuka je da ton bude pozitivan, ličan, profesionalan, pristupačan, ohrabrujući.
◊ Dajte uvremenjen i kvalitetan feedback.
◊ Budite svesni da svojim ponašanjem u online okruženju dajete primer i model polaznicima.
◊ Slušajte polaznike, budite zainteresovani za njihova pitanja, ohrabrujte komunikaciju i razmenu znanja.
◊ U većoj meri koristite tehnuku postavljanja pitanja u odnosu na davanje tačnih odgovora.

Saveti za moderiranje i vođenje komunikacije u online obrazovnom kontekstu

uloga-nastavnika-4
1. Postarajte se da se svi polaznici osećaju dobro; kreirajte ugodno okruženje za učenje

Pri prvom predstavljanju na nekom od elemenata koji podržavaju zajedničku komunikaciju – komunicirati javno, i to tako da Vaša uvodna reč bude odskočna daska za dalje diskusije, upoznavanje polaznika, razmenu iskustava, postavljanje pitanja…
Nakon inicijalnog upoznavanja i pošto se uspostavi određeni nivo poverenja i kohezije u grupi, Vaši postovi i odgovori na zajedničkim prostorima za komunikaciju (formumima, diskusionim grupama…) mogu postajati više globalni – umesto odgovaranja na svaku poruku posebno, možete postavljati odgovore koji se tiču više pitanja – objediniti ih.
Veoma je važno ohrabrivati polaznike da se aktivno uključuju u diskusije i da upoznaju jedni druge. Možete se i sami predstaviti polaznicima i koristiti neformalniji ton u svojim porukama, ali u isto vreme obraćati se sa poštovanjem i uvažavanjem polaznika.

2. Podstičite komunikaciju među polaznicima

Moderirajte diskusiju tako da ona dalje podstiče komunikaciju i odgovore polaznika. Pokušajte da izbegnete preterano olakšavanje, tj. odgovaranje na svako pitanje koje polaznici postavljaju. Nekada, ukoliko tako situacija dozvoljava, možete sačekati dan ili dva pre nego što postavite svoj komentar, kako bi polaznici imali priliku da odgovaraju jedni drugima. Ipak, bitno je naglasiti da ukoliko polaznik pita nešto što može biti hitno ili ako ima neki problem koji ne može da reši samostalno, onda ne treba odugovlačiti sa odgovorom i čekati uključivanje drugih polaznika.
Kada postavljate poruke i odgovore na forume ili diskusione grupe, bitno je da oni podstiču dalju komunikaciju i nova pitanja, a ne samo da daju odgovor ili rešenje problema. Ukoliko Vam polaznici šalju poruke koje sadrže materijale, sadržaje ili pitanja koja mogu biti interesantna ostalim polaznicima, ohrabrite ih da iste sadržaje postave na zajedničke prostore za komunikaciju, kako bi ih podelili sa ostalima i podstakli ih na razmenu mšljenja i znanja.

3. Tehnike za vođenje diskusije

Jako je važno da vodite računa o tonu poruka koje šaljete polaznicima, jer će one uticati i na „ton” samog online kursa. Bilo bi dobro da budete profesionalni, ali ne i previše formalni, kao i da uspostavite i promovišete atmosferu uzajamnog poštovanja i uvažavanja, u kojoj nema zastrašivanja, anksioznosti i straha.
Pokazujte inicijativu i zainteresovanost za komunikaciju sa polaznicima, moderirajte diskusije, povezujte njihove komentare, čime ćete u isto vreme stvarati određeni, poželjni model ponašanja i komunikacije u online obrazovnom kontekstu.

4. Kontinuirano održavajte komunikaciju i diskusiju

Kako biste održavali diskusiju u online okruženju, bilo bi dobro da periodično postavljate određene poruke koje „potvrđuju” poruke ili komentare polaznika – čak i kada nemate ništa posebno da doprinesete određenom pitanju koje komentarišete. Na primer, komentari poput: „dobra ideja”, „dobar primer”, „slažem se”, ili slične poruke, mogu kreirati zamenu u online okruženju za kontakt očima ili klimanje glavom – gestove koji su karakteristični za tradicionalni proces učenja – jer poruke poput ovih polaznicima daju znak da neko obraća pažnju na njih i na ono što komuniciraju. Često su ovakve poruke i dobar način da se diskusija preusmeri postavljanjem novog pitanja koje proizilazi iz prethodnih razgovora.

Kada govorimo o održavanju diskusije, ukoliko se desi da polaznici nisu aktivni, deo Vaše uloge instruktora online učenja je i u tome da obezbedite da tišina tokom diskusije ne traje dugo. Ukoliko diskusiju redovno održavate i stimulišete, polaznici će imati podsticaj da je proveravaju češće i da se češće u nju uključuju.

Preporučuje se da najmanje jednom dnevno doprinosite komunikaciji, a češće ukoliko je grupa aktivnija.

uloga-nastavnika-5

Korišćeni izvori

◊ Barbara P. Heuer and Kathleen P. King , The Role of the Instructor in Online Learning for Educators

◊ Eight Roles of an Effective Online Teacher, https://cba.k-state.edu/faculty-and-staff/excellence-in-teaching/online%20teacher.html

◊ Becoming an online teacher, http://www.learnnc.org/lp/pages/665

◊ Julie Y. Tausend, Effects of Interactive Multimedia in E-Learning

◊ Kuleto V, Dedić V, eLearning https://www.valentinkuleto.com/wp-content/uploads/2014/02/eLearning2014.pdf

EnglishSerbian