Uđite, otvoreno je!

Za razliku od pre samo dve decenije, kada je informaciji trebalo mnogo vremena da stigne do konzumenta, danas, u digitalnoj eri, ona nalazi najuzanije puteve i vrlo brzo stiže do onoga kome je namenjena. Zahvaljujći inovativnim kanalima komunikacije, do informacije se stiže sada i odmah, a ta mogućnost otvara čitav niz drugih mogućnosti, neprestano šireći ovaj „začarani krug”.

Prirodno, karakteristike savremenog transfera informacija reflektuju se i na kontekst obrazovanja i učenja. Budući da je obrazovanje oduvek zavisilo od promena u komunikacionim tehnologijama, olakšan pristup informacijama transformiše tradicionalno obrazovanje, pa uverenja da je neophodno fizički prisustvovati nastavi ili imati propisan odnos sa predavačem više nisu održiva. Danas, više nego ikad, zahvaljujući pomenutim dostignućima, obrazovanje je dostupnije većem broju ljudi i prilagođeno njihovim različitim potrebama.

Fenomen šire dostupnosti obrazovanja okupio je veliki broj organizacija i ljudi, čija je osnovna ideja popularisanje i promocija otvorenog učenja. Ova inicijativa dovela je do stvaranja novog pokreta – Otvorenog obrazovanja, koji se temelji na idejama Deklaracije o ljudskim pravima i stavu da svi imaju jednaka prava na obrazovanje.

Kada se govori o otvorenom pristupu obrazovanju i učenju, najčešće se pominju termini: otvoreno obrazovanje (OE), otvoreni kursevi (OCW), otvoreni obrazovni resursi (OER). UNESCO je 2002. godine prvi put upotrebio termin otvoreni obrazovni resrusi, koji se odnosi na bilo koju vrstu obrazovnih i istraživačkih resursa koji su otvoreni za upotrebu, bez plaćanja naknade ili drugih ograničenja (Butcher, 2011). Ovaj koncept predstavlja jedan vid konkretizacije pokreta Otvorenog obrazovanja, i polazi od ideje slobodnog deljenja znanja za dobrobit društva u celini.

O važnosti otvorenog pristupa obrazovanju razmatralo se u sedištu UNESCO-a u Parizu, gde je 2012. godine doneta deklaracija o otvorenom pristupu obrazovnim resursima, koja obuhvata niz preporuka za planiranje, strateško promišljanje, stvaranje preduslova i okruženja, promociju i deljenje otvorenih obrazovnih resursa. Prema shvatanju autora koji se bave analizom ideja otvorenosti obrazovanja, OER i otvoreno obrazovanje mogu doprineti smanjenju jaza između različitih društvenih slojeva i zemalja, poboljšati kvalitet obrazovanja i povećati broj ljudi uključenih u personalizovani obrazovni proces.

U dvominutnom videu pod nazivom – Why Open Educational Resources Matter na interesantan način su predstavljene ključne ideje i karakteristike Otvorenog obrazovanja.

U narednom delu prikazani su neki od prestižnih svetskih univerziteta koji podržavaju i sprovode koncept Otvorenog obrazovanja, kao i linkovi ka konkretnim otvorenim sadržajima koje nude.

Harvard Univerzitet – Univertizet Harvard smatra se pionirom pokreta Otvorenog obrazovanja, jer je prvi američki univerzitet koji je svoje resurse postavio na web, sa mogućnošću slobodnog korišćenja i preuzimanja. Danas, u sklopu Harvarda postoje različiti servisi koji pružaju niz otvorenih mogućnosti za učenje, a neki od njih su:

Harvard Open Learning – predstavlja inicijativu Harvarda da odabrane kurseve ovog univerziteta otvari za javnost, potpuno besplatno, čak i bez potrebe registracije na sajt.

HarvardX – EdX je platforma koja podstiče i stimuliše otvoreno online učenje, pružajući mogućnost uključivanja u besplatne online kurseve. Harvard je jedan od univerziteta koji podržavaju ovu inicijativu i na EdX platformi omogućava pristup nekim od svojih kurseva iz različitih naučnih oblasti.

Harvard YouTube kanali pružaju besplatne video-sadržaje iz različitih oblasti koje se obrađuju na ovom univerzitetu. Kao posebno interesantan, izdvojili bismo Harvard Thinks Big, YouTube kanal koji obuhvata desetominutna video-predavanja najpoznatijih profesora sa Harvarda, na teme koje njih posebno inspirišu i pokreću na istraživanje.

Harvard Usable Knowledge je web sajt čiji je cilj da obrazuje lidere koji će razviti ozbiljan pristup istraživanju i obrazovanju, i na taj način imati značajnu ulogu u unapređenju obrazovanja, učenja, nastave, ali i čitavog društva.

Oxford Univerzitet

Oxford Open Content – Ovaj sajt sadrži otvorena predavanja, lekcije, kurseve, nastavne materijale, intervjue sa vodećim akademcima Oksfordskog univerziteta, kao i mnoštvo drugog obrazovnog materijala. Sadržaj sajta se redovno ažurira i potpuno je besplatan za praćenje i downloadovanje. Celokupan materijal je postavljen u tematske celine koje mogu biti dostupne u audio, video ili pdf formatu.

Yale Univerzitet

Open Yale Courses je sajt koji obezbeđuje besplatni pristup predavanjima i drugim nastavnim materijalima iz odabranih kurseva različitih Yale koledža. Sadržaji su dostupni u video, audio i tekstualnom formatu, uz mogućnost preuzimanja, redistribucije i remiksovanja materijala. Otvorena predavanja obuhvataju teme iz oblasti umetnosti, humanističkih i društvenih, kao i prirodnih nauka.

Yale YouTube Channels pružaju besplatne video-sadržaje iz naučnih oblasti koje se obrađuju na ovom univerzitetu. Poseban utisak ostavlja Yale Couses channel koji omogućava sagledavanje filozofije obrazovanja i učenja na ovom univerzitetu, ali i sticanje uvida u samo jezgro univerziteta, njegove učionice, nastavne programe i same predavače.

Stanford Online je sajt na kom je moguće pristupiti svim otvorenim kursevima koje ovaj univerzitet nudi. Takođe, dostupan je i pregled svih naučnih oblasti iz kojih Stanford Univerzitet pruža besplatne kurseve, kao i pregled platformi na kojima su dostupni otvoreni resursi ovog univerziteta.

MIT Open Courseware je baza otvorenih kurseva Massachusetts Institute of Technology koji su dostupni svima. Kurseve je moguće filtrirati prema oblastima koje obrađuju (biznis, matematika, društvene i humanističke nauke, IT… ), ali i prema posebnim elementima svakog kursa – video/audio predavanja, interaktvna simulacija, tekstualni materijali, zadaci… Ovde su prikazani neki od najposećenijih MIT otvorenih kurseva.

Kako možemo videti, prestižni svetski univerziteti podržavaju i sprovode ideju Otvorenog obrazovanja i učenja otvaranjem svojih sadržaja ka svima koji žele da uče. Rame uz rame sa najpoznatijim univerzitetima stoji i LINK University, obrazovni portal koji takođe prepoznaje značaj Otvorenog obrazovanja i pruža mogućnost besplatnog preuzimanja velikog broja edukativnih materijala iz oblasti marketinga, menadžmenta, programiranja, dizajna… Lekcije su razdeljene po oblastima kako bi korisnici na što lakši način pronašli sferu svog interesovanja, edukovali se, unapredili već postojeća znanja ili samo proverili koliko su dobri u istim. Portal LINK University svima omogućava da nauče ono šta žele, onda kada to žele i na način i brzinom koja svakom pojedincu odgovara.

Vama je ostalo samo da izbarete materijal i prepustite se učenju. I sve to besplatno.

EnglishSerbian