Sve veće mogućnosti za online studiranje

Sve-veće-mogućnosti-za-online-studiranjeUbrzan naučni i tehnički razvoj uslovio je promene u poslovanju, svakodnevnom životu, načinu provođenja slobodnog vremena, pa samim tim i u sferi obrazovanja, bez obzira da li se radi o formalnom ili neformalnom obrazovanju. Menjaju se načini, sredstva, obrazovne potrebe učenika i studenata. U ovakvim okolnostima učenje na daljinu (DL – distance learning) je sve više zastupljeno kao osnovni ili prateći oblik nastave. Ubrzani razvoj je doveo i do pomeranja fokusa, sa isticanja prednosti učenje na daljinu u odnosu na tradicionalno obrazovanje, na rad na postizanju i obezbeđivanju kvaliteta online programa. Usled svega navedenog, ulažu se sve veći napori da se ponude što raznovrsniji i kvalitetniji online programi, aktivno se radi na razvijaju novih elementa i načina motivisanja polaznika u procesu učenja na daljinu.

S obzirom na rastući broj univerziteta koji nude online programe, javila se već i potreba za njihovim rangiranjem. Ovo je možda najočigledniji primer kojom brzinom učenje na daljinu postaje rasprostranjeno.

Open Education Database (OEDb) radi već godinama ova istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u cilju olakšanja izbora univerziteta i upoznavanja studentima sa programima i ponudama. Ove godine zbog rastućeg broja univerziteta koji nude mogućnost pohađanja online programa, rangiranje je izvršeno u jedanaest kategorija (prema oblastima). Uzorkom su obuhvaćeni programi koji omogućavaju sticanje diplome u potpunosti putem online participacije, a rezultati su ukazali na sledeće univerzitete kao najbolje u izabranim kategorijama:

 1. BSN (Nursing): University of Delaware
 2. Psychology: Pennsylvania State University
 3. Business Administration: University of Michigan
 4. Marketing: University of Minnesota – Twin Cities
 5. Accounting: University of Minnesota – Twin Cities
 6. Paralegal: Saint Mary of the Woods College
 7. Criminal Justice: Saint Louis University
 8. Education: University of Findlay
 9. Computer Science: Oregon State University
 10. IT: University of Denver
 11. Graphic Design: Savannah College of Art and Design

Prilikom rangiranja su uzeti u obzir troškovi pohađanja programa, prolaznost, mogućnosti uzimanja studentskih kredita i stipendija, zapošljivost i mnogi drugi kriterijumi.

U suštini, sami rezultati do kojih se došlo nisu od najvećeg značaja, koliko je važna činjenica da su online programi sve zastupljeniji i da se prati njihov razvoj i kvalitet. Takođe, istraživanja ovog tipa isticanjem konkurentnosti skreću pažnju na ponudu, značaj kvaliteta, istraživanja obrazovnih potreba studenata i njihovog zadovoljstva ponuđenim programima, što je njihova najveća vrednost.

EnglishSerbian