Steve JobsSchools

STEVE_JOBSSCHOOLS_slika1Razvoj nastavno-obrazovnih tehnologija čini da upotreba touch screen-a i tablet računara bude sve prisutnija u procesu obrazovanja.

Uređaj iPad je učenicima jednostavan za rukovanje i koriste ih se užitkom, jer im omogućavaju veću kreativnost, brzu pretragu stranica na internetu, čitanje, izradu prezentacija, računanje, i još mnogo toga, a sve to mnogo drugačije i – što je za njih najbitnije – interesantnije u odnosu na ono na šta su inače u školi navikli. Kao takav, iPad učenicima zaokuplja pažnju više nego li knjige i sveske.
Pored zanimljivosti, upotreba iPad-a u nastavi ispunjava i mnoge druge uslove: oni nude učenicima širok raspon materijala uz čiju pomoć će razvijati veštine čitanja, učiti strane jezike, preslušavati audio lekcije, pristupati rečnicima i drugoj literaturi, čitati književna dela online – a sve to dodirom prsta.

Mnogobrojne pogodnosti koje ovi uređaji u nastavi pružaju čine da se oni sve češće upotrebljavaju u školama.

STEVE_JOBSSCHOOLS_slika2Mesec dana nakon što je predstavljen koncept škola baziranih na iPadu, prvih sedam škola nazvanih „Steve JobsSchools” počele su sa radom u Holandiji. Appleov iPad igra ključnu ulogu u ovom revolucionarnom obrazovnom poduhvatu. Učenicima je na raspolaganju „virtuelna škola” sa standardnim iOS aplikacijama, prilagođenim potrebama učenilka, roditelja i nastavnika.

U fondaciji O4NT-u, koja stoji iza ovog projekta i u kojoj su razvijeni osnovni obrazovni principi na kojima ove škole počivaju, nadaju da će do kraja 2013. biti otvoreno bar 12 ovakvih škola i da će O4NT International već početkom 2014. ponuditi svoj program svim učenicima koji govore holandski jezik.
Sudeći po ciljevima koje je definisalo holandsko Ministarstvo obrazovanja, učenje putem iPad-a mnogo je efikasnije, jer škole mogu da se prilagode potrebama pojedinačnih učenika, umesto da časovi budu krojeni prema grupi.

Steve-JobsSchoolsGlavna aplikacija koja se koristi u školama je sCoolSpace, koja funkcioniše kao kombinacija virtuelnog školskog dvorišta i Facebooka. Umesto da borave u hodniku ili trče za drugim učenicima, deca se susreću i komuniciraju digitalno.
Sa specijalnim avatarima, nastavnici-tutori i učenici mogu da koriste FaceTime, Skype ili iMessage za interakciju. Nastavnici i roditelji mogu da prate napredak učenika i po potrebi prilagođavaju program.

Druge aplikacije, poput iDesk Learning Trackera, deluju kao savršena alatka za roditelje zaokupljene time šta se dešava sa njihovom decom. Nastavnici mogu da provere učenici provode dovoljno vremena koristeći obrazovne aplikacije, kao i da uporede učinak pojedinie dece u odnosu na ostatak odeljenja.

I na kraju, iPadov Calendar app je prilagođen tako da nudi „TikTiK sCoolTool,” koji omogućava roditeljima da bolje rasporede porodične događaje u skladu sa školskim rasporedom i daje učenicima uvid u to šta ih očekuje sledećeg dana kad dođu u Steve JobsSchool.

Inspirisano člankom>>>

EnglishSerbian