Indeks kognitivnih sposobnosti i stručne spreme

Globalni indeks kognitivnih sposobnosti i stručne spreme poredi efikasnost 39 zemalja i jednog regiona (Hong Kong) u dve obrazovne kategorije: kognitivne sposobnosti i stručna sprema. Indeks daje sliku o relativnoj uspešnosti zemalja na osnovu njihovih rezultata u obrazovanju. Prema ukupnim rezultatima sačinjena je rang lista. Na prvih 11 mesta našle su se sledeće zemlje:

Indikatori koji čine indeks su:

 • Kognitivne sposobnosti: PISA, TIMSS i PIRLS rezultati u čitanju, matematici i nauci;
 • Stručna sprema: pismenost i stopa diplomiranja.

Kako se izračunava indeks?

Skor opšteg indeksa je ponderisani zbir rezultata osnovnih dveju kategorija. Isto tako, rezultati kategorija su ponderisani zbir osnovnih rezultata indikatora . Podrazumevano ponderisanje za indeks je dve trećine za kognitivne sposobnosti i jedna trećina za stručnu spremu.

Objavljene su i rang liste za pojedinačne indikatore.

INDEKS_KOGNITIVNIH_SPOSOBNOSTIRang lista prema rezultatima za kognitivne sposobnosti:

 • Finska,
 • Singapur,
 • Hong Kong,
 • Severna Koreja,
 • Japan,
 • Kanada,
 • Holandija,
 • Švajcarska,
 • Novi Zeland,
 • Nemačka,
 • Australija.

Rang lista prema rezultatima za stručnu spremu:

 • Severna Koreja,
 • Ujedinjeno kraljevstvo,
 • Finska,
 • Poljska,
 • Irska,
 • Danska,
 • Slovačka,
 • Japan,
 • Novi zeland,
 • Norveška,
 • Holandija.

Ovaj izveštaj je objavio Pearson, a napisan je od strane EIU (Economist Intelligence Unit) i deo je šireg programa kvantitativne i kvalitativne analize, pod nazivom Kriva učenja. Cilj analize je da što bolje razumemo šta dovodi do uspešnih ishoda obrazovanja i upoznamo se sa primerima dobre prakse.

EnglishSerbian