Storytelling – nova tehnologija pripovedanja

Narativ je danas svuda oko nas, kao tehnika komunikacije, načina poslovanja, marketinga, ubeđivanja, kontrole i moći.

Priče se pripovedaju otkako je sveta i veka. Ovo je najpre podrazumevalo usmeno prenošenje  sa kolena na koleno, zatim priče u pisanom obliku, a onda je – usled razvoja na drugim poljima došlo do izvesnih promena, zahvaljujući kojima načini pripovedanja nikada više neće biti isti.

Pojavio se, na primer, Lothar Meggendorfer, prvi pronalazač dečje pop-ap knjige. Naravno, gospodin Meggendorfer nije ni prvi ni poslednji koji je nešto uradio po pitanju revolucije na planu načina pripovedanja. Međutim, bez obzira da li pripovedači to primećuju ili ne, oni su oživljavali Megendorferov duh kada su operu doveli do vodvilja, radio vesti do radio pozorišta, film do pokretnog filma, zatim do filma sa zvukom, bojom, pa i 3D filma, na VHS kaseti i DVD-u. I tako je sve krenulo…

Najveće promene, međutim, usledile su kada se pojavio internet – ne samo zato što su ljudi mogli da objavljuju svoje priče širom sveta, već su to mogli da urade koristeći naizgled beskonačan broj uređaja. Odjednom, sve što želimo da kažemo mogli smo reći celom svetu samo za nekoliko trenutaka. Komunikacija više nije imala nikakva ograničenja.

Veština pripovedanja priča je „prodrla” svuda: u svet menadžmenta, političke komunikacije, marketinga, ekonomije…

Praksa je pokazala da dobro koncipirana priča o nekom brendu ostavlja mnogo jači utisak na potencijalne potrošače od klasičnih prodajnih poruka. Tako je pripovedanje, u nekom novom obliku, postalo najjače oružje u svetu poslovanja.

Ovaj pristup u komunikaciji brendova se lepo uklapa u savremeni način života i modernu tehnologiju koja nas okružuje jer se jedna priča može ispričati na više načina i kroz više medija, čime se postiže multimedijalnost brend komunikacije.

Za otprilike 6.000 godina umetnost pripovedanja je prešla put od predstavljanja scena lova na zidovima pećina do predstavljanja na Facebook wall-u, a njena bit je, uslovno rečeno, ostala nepromenjena. Međutim, način na koji ljudi pripovedaju se uvek razvijao sa konstantnom inovacijom, počevši od onih najranijih početaka, sve do onih najsavremenijih danas.

[ted id=1282]

EnglishSerbian