Obrazovanje biznis lidera za digitalnu ekonomiju

U periodu velike svetske ekonomske krize, kada dolazi do brojnih promena u ekonomiji, većinom negativnih po sveukupan prosperitet, neminovno je da mnoge kompanije neće izdržati pritisak pada prometa.

OBRAZOVANJE_BIZNIS_LIDERA_slika1

U ovakvim uslovima, konkurencija je opasnija, kriterijumi su viši, a obaveza i odgovornost svake kompanije koja želi da uspe ili održi uspeh koji je imala mnogo su veći.

Prvi i najvažniji imperativ koji se kao obavezan nameće u takvom jednom okruženju jeste: pripremiti se za novu ekonomiju, ekonomiju koja živi u digitalnom svetu.

Digitalna ekonomija podrazumeva efektivno spajanje teorije i praktične primene te teorije u informacionom okruženju.

Međutim, u čemu je problem?

Današnjom ekonomijom vladaju lideri koji su dominantni poslednjih dvadesetak godina. Sada, usled zahteva novog poslovnog okruženja, oni se moraju odreći starih navika, promeniti način razmišljanja i poslovanja i krenuti iz početka. Da li je to moguće?

Mislim da nije. Jednostavno, to se neće desiti, jer nove vrednosti, nova saznanja, nove poslovne strategije, nova komunikacija, moraju da potiču od novih lidera. Tek nova snaga koja je sposobna da digitalnu ekonomiju prihvati i shvati, bez ostataka onog tradicionalnog u njoj, moći će da izrodi novo liderstvo i novi uspeh.

Jer, da bismo pobedili ekonomsku krizu, ne treba da negujemo one vrednosti koje su je i izazvale ili joj doprinele, već one nove koje će je pobediti. Poznata izreka kaže da ne možemo očekivati drugačije rezultate, a nastaviti da radimo na isti način. Dodao bih ne možemo drugačije sa istim ljudima, ogrezlim u navikama prošlog vremena.

OBRAZOVANJE_BIZNIS_LIDERA_slika2

Vreme je za novi tip poslovne škole koja će dati nove uspešne ljude, nove lidere koji će pronaći nove izazove i nove poslove koji možda još uvek ni ne postoje.

Nije reč ni o kakvom riziku, već o izazovu. Digitalizovana nauka je u svakom sektoru pobedila svog tradicionalnog dvojnika, pa nema razloga da tako ne bude i na polju ekonomije.

Digitalna ekonomija je zasnovana na novim tehnologijama, pre svega internetu. Njena suština je produktivni spoj znanja, prakse i novih tehnologija, a zasnovana je na promenama usled brojnih informaciono-komunikacionih fenomena.

Savremeni uslovi poslovanja i mogućnosti koje internet pruža doveli su do velikih i značajnih  promena u poslovnom okruženju firmi, omogućivši efikasniju i efektivniju realizaciju poslovnih aktivnosti.

Virtu­elni timovi i kompanije, u­čenje na daljinu­, e-poslovanje, predstavljaju­ osnovne pojavne oblike dig­italizacije i mobilnosti organizacije­, a sve to se u­ velikoj meri odražava na odnos kompanija i njihovih potrošača.

Savremena dostig­nu­ća informacionih tehnolog­ija ru­še sve prostorno-vremenske granice. Novim načinom poslovanja, na primer, možete trgovati kapitalom u bilo kom gradu na svetu iz svoje kancelarije.

Obrazovanje-biznis-lidera-za-digitalnu-ekonomijuPogodnosti digitalne ekonomije su mnogobrojne i u 100% slučajeva u praksi potvrđene kao unosne i „lekovite” za postojeće stanje u kompaniji:

✓ Produktivnost rada je uvećana u ogromnoj meri.

✓ Odnos sa poslovnim partnerima, klijentima i kupcima je mnogo kvalitetniji, potpuniji i nema prepreke u smislu vremenskog i prostornog ograničenja. To je odnos jedan na jedan.

✓ U vreme kada treba uštedeti i ne potrošiti kapital olako, zahvaljujući ovom obliku poslovanja, troškovi su znatno smanjeni, jer internet uspeva da nadoknadi ili zameni lične kontakte na veoma udaljenim lokacijama (drugi grad, država).

✓ Kompanije se lakše i jeftinije orijentišu na globalno tržište.

✓ Tržište je otvorenije i dinamičnije, pa samim tim i podložnije uspehu.

✓ Od velikog značaja je i brzina interaktivnosti među­ pojedinim su­bjektima lanca  poslovanja.

✓ Dig­italna ekonomija dovodi do brže i efikasnije reorg­anizacije resu­rsa kompanije i kreiranja novih vrednosti i poslovnih modela, koji odg­ovaraju­ potrebama potrošača.

Dakle, neke stvari u načinu učenja i usavršavanja treba promeniti iz korena, ako to već niste uradili. Budućnost poslovne edukacije i poslovnog uspeha uopšte je u prihvatanju suštine i stila preduzeća budućnosti, zakoračenje u promene i izazov. Vreme je za škole koje školuju kadrove za digitalno doba i ekonomiju.

http://www.it-akademija.com/ITAkademija-IT-Business-Department_42_2_87_

EnglishSerbian