Udžbenici zamenjeni tablet računarima i interaktivnim tablama

Knjige, sveske, olovke, krede i obične table sve se ređe upotrebljavaju u nastavnom procesu. Svedoci smo velikih promena u oblasti obrazovanja. Razvoj nastavnog procesa danas sve više ide u pravcu korišćenja touch screen tehnologija i tablet računara. Prednosti su velike, kako u metodičkom i organizacionom smislu, tako i u smislu investicija, gledano u dužoj vremenskoj perspektivi, a svakako i u smislu povećanja interaktivnosti i dinamičnosti obrazovnog procesa, jednom rečju kvaliteta.

Udžbenici-zamenjeni-tablet-računarima-i-interaktivnim-tablamaPored uštede papira i olakšavanja dolaska u školu učenicima, pošto učenik više ne mora nositi torbu punu knjiga i svezaka koja je teža od njega, ovaj pristup nudi i mnoge didaktičke prednosti. Svi dokumenti na kojima učenik radi stalno su mu dostupni, takoreći na jedan klik. Nema zaboravljenih domaćih zadataka, ili udžbenika kod kuće. Učenici sada pomoću računara imaju dostupne sve sadržaje koji im trebaju u toku nastave. Ovo omogućava i lakše povezivanje gradiva različitih predmeta, a da ne govorimo da je tu i internet koji danas predstavlja jednog od glavnih saveznika u procesu učenja, ako se pravilno upotrebljava.

Takođe, treba imati u vidu da deca danas rano počinju sa upotrebom računara, mobilnih i iPhone uređaja, stalno koriste društvene mreže ili YouTube sadržaje. Tako da opisani proces nastave u kome se koriste touch screen tehnologije i tablet računari, predstavlja prirodno okruženje za učenika. Međutim, ukoliko učenicima 21. veka sadržaj prikazujete uz pomoć table, krede i udžbenika, imaćete problem da zadržite njihovu pažnju.

Primena interaktivnih tabli i tablet računara je sve prisutnija u nastavi, tako možemo uzeti za primer severno-centralnu oblast Francuske u kojoj su lokalne vlasti obezbedile 13.000 tablet računara za sve učenike koji se školuju ovde. Učenici su oduševljeni mogućnostima koje im pruža novi način rada i naglašavaju da im je učenje sada mnogo zanimljivije. U nastavi se koriste i interaktivne table čiju smo primenljivost i značaj već istakli.  One omogućavaju nastavniku da sve sadržaje koji su dostupni na ekranu kompjutera sada učini vidljivim svim učenicima, uz mogućnost da bukvalno pokretom prsta dopisuje, menja, kopira, preoblikuje sve sadržaje prikazane na interaktivnoj tabli. Olakšava upotrebu interneta i povezivanje sadržaja pronađenih na njemu sa pripremljenim prezentacijama, omogućava kreiranje igara kako bi se prezentacije sadržaja učinile zanimljivijim, ili pak omogućava lakše korišćenje programa kao što su Word, Excel i drugi u toku timskog rada.

U procesu osavremenjavanja nastave nastavnici ponekad navode da moraju biti više u pokretu jer ekrani kompjutera zaklanjaju pogled ka učenicima. Međutim, napredne tehnologije sada omogućavaju nastavniku da se istovremeno kreće, prilazi učenicima, pomaže im u radu i reguliše prikaz sadržaja na video-bimu. Nastavnik i učenici sada mogu i sadržaj sa svog iPada koji je povezan preko iste Wi-Fi mreže sa Apple TV-ijem pomoću opcije AirPlay učiniti dostupnim na video-bimu sa bilo kog mesta u učionici. Opcija AirPlay omogućava bežično prenošenje svega što je na iOS uređaju na video-bim posredstvom Apple TV-ja. Pored ovoga, Apple TV pruža mogućnost da se prethodno učitani sadržaji ili video snimci sa YouTuba takođe lako mogu prikazivati na video-bimu. Ovo omogućava nastavniku da maksimalno poveća dinamičnost nastave, kontroliše i bira sadržaje bez ograničenja. Čas na kojem nastavnik podstiče učenike da analiziraju na primer greške u izloženom video materijalu, ili radi istovremeno pojedinačno sa učenicima koji sporije napreduju i izlaže, sa bilo kog mesta u učionici, novi zadatak i njegovo postupno rešenje, u velikoj meri doprineće većoj zainteresovanosti učenika za sadržaje koji se izlažu. Ovo će takođe pospešiti razvoj kritičkog mišljenja, ali i omogućiti poštovanje individualnih razlika u stilu i brzini učenja među učenicima .

Trenutno je na BusinessAcademy i IT Academy u toku period probne implementacije navedenog načina rada. Nastavni proces je maksimalno osavremenjen upotrebom računara od strane polaznika u procesu nastave, uz istovremeno korišćenje i prikaz sadržaja od strane predavača na interaktivnoj tabli. Ovo omogućava da nastava bude obogaćena brojnim praktičnim primerima, da se odvija dinamičan zajednički rad na rešavanju zadataka i problemskih situacija, kao i da se koriste različiti materijali dostupni putem interneta, kako bi se nastavni proces učinio što zanimljivijim i prilagođenijim realnim potrebama učenika u procesu sticanja znanja. Najvažnije je to što ovakav način organizacije nastave stavlja učenika u centar obazovnog procesa, čini ga aktivnim, a stečena znanja primenljivim.

Moderne tehnologije i njihov stalni razvoj otvaraju nam moga vrata i čine mogućim sve ono što je pre samo par godina bilo teško zamislivo. Jedna od sjajnih mogućnosti koju nam nude jeste da napokon prilagodimo proces sticanja znanja realnim potrebama, učinimo ga maksimalno efikasnim, ali i zanimljivim. Da pretvorimo ovaj proces iz napora i mučenja, u proces želje i radoznalosti za saznavanjem novog.

EnglishSerbian