Kolaborativnim učenjem do boljeg razumevanja

Kolaborativnim-učenjem-do-boljeg-razumevanjaRazvoj sposobnosti timskog rada, uspešno određivanje pozicije u timu, skladna saradnja koja vodi uspehu tima, tolerancija i argumentovanje vlastitog mišljenja, sve su to veštine koje su neophodne za uspeh u modernom poslovnom okruženju. Kolaborativno učenje je siguran put ka razvoju ovih sposobnosti kod učenika.

Suštinska ideja kolaborativnog učenja je angažovanje učenika na realizaciji zajedničkog projekta. Ovaj vid rada omogućava bolje razumevanje predmeta učenja, širenje mreže znanja, podstiče razvoj kritičkog mišljenja, ali i uvažavanja tuđeg mišljenja. Ovaj proces omogućava učenicima da uče jedni od drugih, otkrivaju pozicije i funkcije u timu koje im najviše odgovaraju, dopunjuju se uzajamno, shodno znanjima i veštinama koje imaju i što je najvažnije pripremaju se za realne situacije timskog rada i rešavanja problema koje ih očekuju u poslovnom okruženju.

Timske uloge su različite, a jedna od važnih stvari je i adekvatna procena odgovarajuće uloge u timu. Svi članovi grupe koji su angažovani na zajedničkom projektu treba da daju podjednak doprinos ostvarenju cilja, obavljajući svoje specifične funkcije. U toku ovog procesa treba da dođe do razvoja osećaja saradnje i međusobne razmene znanja. Vođenje procesa treba prepustiti učenicima, dok je funkcija nastavnika da im jasno izloži zadatak, nadgleda proces njegovog ostvarenja, upućuje ih ka brojnim resursima i radi na razvoju pozitivne atmosfere. Njegov zadatak je da kreira okruženja koje stimuliše na učenje. Kreiranju takvog okruženja doprinosi:

  • jasno definisanje zadatka i uloga pojedinca u timu,
  • upoznavanje učenika sa što širim i raznovrsnijim resursima koje mogu koristiti u procesu rešavanja problema i
  • podsticanje na inicijativu u pravcu razmene ideja i osećanja u vezi sa učenjem sa ostatkom grupe.

Ovakva situacija će doprineti sagledavanju problema iz različitih uglova, što će dalje uticati i na razvoj kritičkog mišljenja, i rezultirati zanimljivijim i kvalitetnijim savladavanjem i razumevanjem nastavnog sadržaja.

EnglishSerbian