Star track učionica

Star-track-učionicaUpotreba projekta SynergyNet, jednog od najnovijih dostignuća savremene obrazovne tehnologije, već tri godine koristi se u eksperimentalne svrhe. Reč je o novom multi-touch stolu, namenjenom za učenje više korisnika istovremeno.

Integrisanje multi-touch softvera za interaktivno učenje izvršili su stručnjaci sa Univerziteta u Daramu (Durham University), u svrhu poboljšanja matematičkih sposobnosti učenika.

Multi-touch površine slične su PDA tablama ili tablet računarima koji korisniku omogućavaju direktno komuniciranje, bez upotrebe miša, prstom ili olovkom. Međutim, za razliku od ovih tehnologija, multi-touch table mogu detektovati istovremene dodire nekoliko korisnika. Dakle, dva ili više učenika mogu raditi za stolom u isto vreme. Jedna multi-touch površina zamenjuje više posebnih radnih prostora, odnosno dovodi ih na jedno mesto, što rad čini organizovanijim, kvalitetnijim i kreativnijim, a učenike skoncetrisanijim i uključenijim.

Takođe, ova tehnologija i nastavnicima donosi novi način rada. Multi-touch desk povezan je sa glavnim samrtboard-om. Nastavnici će, preko svojih tabli, imati uvid u svaki sto – nalik skupini fotografija na tabli, gde svaka predstavlja po jedan učenički sto – odnosno moći će da prate rad svake od grupa istovremeno. Pritiskom na dugme, nastavnik može “premotati” rad grupa i, na taj način, proveriti kako uspešnost rada grupa, tako i uspešnost svojih metoda i predavanja.

Ipak, da bi došlo do bilo koje pozitivne promene i napretka u pedagoško-obrazovnom radu, treba detaljno i u praksi istražiti sve mogućnosti koje konkretan izum pruža u nastavi, ispitati njegove prave potencijale na različitim starosnim grupama i u različitim okolnostima.

Dr Emma Mercier, saradnica na SynergyNet projektu Univerziteta u Daramu, godinama aktivno istražuje prednosti i mogućnosti proizvoda moderne tehnologije u kontekstu povećanja interakcije na relaciji učenici/studenti – nastavnici – tehnologija. Praksa pokazuje da naučna dostignuća koja obrazovanju donse neverovatne potencijale i izazove, nažalost, ostaju “zarobljena” u računaru, a učenici i dalje usvajaju sadržaje na isti način, sa neznatnim promenama. Revolucija u obrazovanju ne poprima onakve dimenzije kakve bi trebalo, iako je nauka zaista dala uslove za to. Problem je u tome što tehnologija nikako sama za sebe ne može uzrokovati promene; treba istražiti i primeniti nove metode u učionici.

Ukoliko prednosti ove tehnologije budu prepoznate i iskorišćene u okviru obrazovnog procesa, SynergyNet bi trebalo da u potpunosti izmeni enterijer učionica, odnosno da nameštaj zameni interaktivnim tablama.

EnglishSerbian