Znanje nema cenu

Samoobrazovanje je ključ uspeha u modernom društvu, zahtev za doživotnim učenjem više nije ideal ili preporuka, on je naša stvarnost. Jedino individua koja ima inicijativu, ume da održava motivaciju u procesu učenja i dobro organizuje ovaj proces, može biti stručnjak u određenoj oblasti. Brze promene i naučno-tehnički razvoj nameću zahtev za stalnim usavršavanjem da bi se postigli dobri rezultati.

Znanje-nema-cenuDok su pre obrazovni sadržaji bili teško dostupni i postojao je elitistički pristup obrazovanju, danas se postepeno sve više približavamo idealu obrazovanja za sve. Obrazovni sadržaji su lako dostupni i sve više je pitanje odgovornosti same odrasle osobe u kojoj meri će se uključiti u proces obrazovanja. Važno je da individua prepozna obrazovne potrebe i pravilno organizuje proces učenja, a materijali koji su joj potrebni, ne samo da su lako dostupni, već su i besplatni.

Na internetu je danas sve više obrazovnih materijala koji se mogu iskoristiti u procesu samoobrazovanja, zato je neophodno načiniti kvalitetan izbor kako bi se učenjem postigli željeni ishodi. Dobar primer, lako dostupnih materijal za učenje, je Khan Academy koja omogućava pristup kolekciji od 3.200 mikropredavanja putem video tutorijala koja predstavljaju lekcije iz različitih oblasti. Lekcije su dinamične, a objašnjenja lako razumljiva. Ceo projekat je započeo tako što je Salman Khan tutorijale sa objašnjenjima matematičkih problema postavio na YouTube u nameri da pomogne svojoj rođaci u procesu učenja matematike. Ovi tutorijali su brzo postali popularni zbog svoje dostupnosti i jednostavnog pristupa, tako da je njihov autor nastavio snimanje lekcija za različite oblasti. O značaju ove ideje svedoče i činjenice da je kompanija Microsoft dodelila nagradu za doprinos u edukaciji Salman Khanu, dok je kompanija Google uložila 2 miliona dolara u razvoj Khan Academy.

Podržavajući ideju o dostupnosti znanja LINK group je preko svog sajta Link University učinio dostupnim ogromnu kolekciju materijala za učenje na srpskom jeziku. Lekcije pokrivaju oblasti: administracija, računarski dizajn, audio i video, dizajn, e-business, engleski jezik, interaktivni mediji, programiranje, marketing, menadžment, menadžment ljudskih resursa, finansija  i još mnogo toga. Dnevno ove lekcije bivaju pregledane od strane oko 20.000 posetilaca sajta, dok na ukupnom nivou do sada imaju blizu 8.000.000 pregleda. Pored multimedijalnih i tekstualnih materijala dostupni su i testovi znanja koji omogućavaju učenicima da odmah izvrše i proveru stečenog znanja, što čini proces učenja potpunim. Velika zainteresovanost za objavljene materijale svedoči o prepoznatoj obrazovnoj potrebi i spremnosti na usavršavanje.

Još jedan od sajtova koji obezbeđuje kvalitetnu kolekciju članaka, video lekcija i dokumentaraca iz 36 različitih akademskih oblasti je i CosmoLearning. Sajt je osmišljen kao portal koji će na jednom mestu omogućiti pristup traženom znanju iz svih oblasti nauke koje postoje. Pored pomenutog, na ovoj lokaciji mogu se pronaći i kursevi sa nekih svetski poznatih univerziteta.

Navedeni primeri ukazuju na to da je dosta toga učinjeno na polju povećanja dostupnosti obrazovnih materijala i da je sada dobar deo odgovornosti na pojedincu da preduzme odgovornost za svoje obrazovanje i usmeri ga u pravcu u kojem želi.

EnglishSerbian