Na koji način K–12 škole i visokoškolske institucije u okviru LINK edu Alliance ispunjavaju očekivanja Obrazovanja 4.0

Kako bi se učenici bolje pripremili za uspeh u ekonomijama budućnosti, Bela knjiga, koju je usvojio Svetski ekonomski forum, nazvana Obrazovanje 4.0, predlaže taksonomiju znanja, stavova i vrednosti. Ova Bela knjiga sintetiše i proširuje trenutna istraživanja, ali i već ustanovljene i razrađene obrazovne taksonomije sa ciljem definisanja osnovne ideje Obrazovanja 4.0 i konkretne taksonomske strukture veština, stavova, vrednosti i srodnih definicija. Ovaj dokument pruža okvir za pokretanje projekta Svetskog ekonomskog foruma poznatog kao Obrazovanje 4.0 u celini, ali i za zajedničko razumevanje načina na koji se obrazovni sistemi mogu preispitati. Između ostalog, Bela knjiga naglašava važnost saradnje u rešavanju problema (SEF, Obrazovanje 4.0)

LINK obrazovna alijansa i Obrazovanje 4.0 – Rešavanje problema

LINK obrazovna alijansa je priznata međunarodna obrazovna zajednica koja okuplja 14 obrazovnih ustanova, preko 30 obrazovnih servisa i dva instituta. Misija ove alijanse je da pomogne ljudima da postanu uspešni kroz usvajanje znanja na savremen način, prateći svetske trendove.

Među njima, LINK obrazovna alijansa prepoznala je rešavanje problema (problem solving) kao jednu od vodećih veština današnjice i neophodnu kariku u razvoju sveobuhvatne ličnosti. LINK je zato podstakao ideju o kreiranju takmičenja Brainfinity kao univerzalnog mesta koje okuplja sve problem solvere kroz svoje aktivnosti.

Problem solving je relativno nova veština koja još uvek nije u potpunosti istražena, ali su njeni ishodi i te kako opipljivi i poznati u nauci.

Rešavanje problema je veština koja se zasniva na rešavanju konkretnih životnih problema kroz kombinaciju ranije stečenog znanja i ostalih veština. Ona kombinuje kritičko i kreativno razmišljanje. Problem solving spada u prenosive preduzetničke veštine, koje su veoma tražene u današnjem poslovnom svetu, jer zahtevaju čak 70% bolje razvijene preduzetničke veštine od pređašnjih poslova. Pored toga, poslovi koji zahtevaju posedovanje prezentacionih veština su veoma dobro plaćeni, što povećava interesovanje za njih.

Škole u okviru LINK obrazovne alijanse su Brainfinity Problem Solving Schools. U nastavi u K–12 školama primenjuju se kolaborativne veštine problem solvinga u rešavanju brojnih zadataka i na ovaj način, baš kako to preporučuje taksonomija Obrazovanje 4.0: Taksonomija za budućnost učenja. Naime, osnovna premisa Obrazovanja 4.0 je da apstraktne sposobnosti, kao što je rešavanje problema, u praksi ne treba samo poučavati same po sebi, već pre razvijanjem određenih kompetencija, kao što je rešavanje određenih izazova ili problema iz stvarnog sveta. Pogledajmo na jednom primeru kako se veštine rešavanja problema koriste za sprovođenje ekološkog projekta i koje su sve kompetencije u okviru Sposobnosti i veština, Stavova i vrednosti, Znanja i informacija sa nivoa 1, 2 i 3 taksonomije Obrazovanje 4.0 uključene u okvir učenja koje se odvija u K–12 školama LINK obrazovne alijanse.

Naše K–12 škole redovno organizuju ekološke projekte čišćenja koji se fokusiraju na čišćenje školskih dvorišta ili javnih prostora sa ciljem razvoja građanskog načina razmišljanja i pomaganja lokalnoj zajednici (čišćenjem parkova i rečnih obala). Kako bi započeli projekat, učenici koriste svoje veštine rešavanja problema da istraže najbolje metode za izvođenje akcije i odluče za koju će se od njih opredeliti. Komunikacija je presudna ako se radi u grupnom okruženju kako bi se osigurao konsenzus među članovima grupe. Nivoi 1 i 2 slično razmišljaju o metodi koju treba primeniti. Naravno, pored građanske odgovornosti, temeljna vrednost koja se razvija kroz ekološke akcije čišćenja jeste odgovorno upravljanje životnom sredinom. Kada je reč o samoregulatornim stavovima i vrednostima, ove kulturne vrednosti kod učenika podstiču inicijativu, kao i osećaj samosvesti i odgovornosti prema zadatku, naročito ako sami učenici upravljaju akcijom. Da bismo postigli najbolje moguće rezultate, mi kombinujemo društveno-korisno učenje sa rešavanjem problema. 

Slika 3: Primer kombinovanja različitih kompetencija tokom učenja u K–12 školama LINK obrazovne alijanse (model usvojen nakon SEF-a, Obrazovanje 4.0

Visokoškolske ustanove u okviru LINK obrazovnog sistema takođe primenjuju problem solving u rešavanju brojnih zadataka. 

Učenik koji ima zadatak da kreira aplikaciju za igru jeste primer usvajanja i korišćenja određene kompetencije. Ovo predstavlja konkretan i opipljiv primer učenja. Učenici koriste svoje veštine rešavanja problema i kritičkog razmišljanja za dizajniranje igrice. Slika 4 prikazuje primer kombinovanja kompetencija u obrazovanju. Rešavanje problema je apstraktno i prenosivo, jer se, pored toga što se u konkretnom slučaju koristi za razvoj aplikacije, takođe može primeniti na širok spektar poslova i razvoj talenata, npr. na rešavanje matematičkih zadataka. Međutim, veštine rešavanja problema se mogu lako naučiti jedino u kombinaciji sa nekom konkretnom aktivnošću. Opet se vraćamo na primer razvoja aplikacije – aplikacija je kreirana u grupnom kontekstu, gde učenici vežbaju rešavanje problema, kritičko razmišljanje, saradnju i razvijaju svoju socioemocionalnu svest. Učenici usvajaju principe globalnog građanstva i građanske dužnosti tako što se staraju da njihov softver i srodna tehnologija ne budu opasni ili uvredljivi ni za koga. 

Slika 4 prikazuje primer kombinovanja kompetencija tokom učenja na visokoškolskim institucijama LINK alijanse tokom razvoja igre.

Slika 4: Primer kombinovanja kompetencija tokom učenja na visokoškolskim institucijama LINK alijanse (model usvojen nakon SEF-a) 

Ovo su samo neki od primera kako se veštine rešavanja problema u grupi primenjuju u okviru LINK obrazovne alijanse. Četiri primarna domena nastave i učenja u okviru LINK obrazovne alijanse su:

  • personalizovano učenje i učenje sopstvenim tempom; 
  • pristupačno i inkluzivno učenje;
  • problemsko i kolaborativno učenje; 
  • celoživotno učenje i učenje orijentisano na učenika.

LINK obrazovna alijansa primenjuje jedinstven pristup obrazovanju koji kombinuje različite paradigme učenja kako bi se osigurao akademski uspeh učenika. Jedan od fundamentalnih principa LINK obrazovne alijanse temelji se na verovanju da učenici najbolje uče kada aktivno učestvuju u nastavnom procesu umesto da samo pasivno primaju informacije. 

Još jedan od ključnih elemenata LINK obrazovne alijanse je i primena projektnog učenja. Ovaj pristup se fokusira na stvarne životne probleme i izazove koje učenici treba da reše kako bi bolje razumeli materiju. Rad na projektima koji se tiču interesovanja i strasti učenika povećava njihovo angažovanje i motivaciju, kao i verovatnoću trajnije retencije znanja. 

Još jedan od najvažnijih elemenata u LINK obrazovnoj alijansi jeste tehnologija na času, koja uključuje interaktivne table, tablete i druge digitalne alatke koje učenicima omogućavaju da pristupe informacijama i da njima upravljaju na uzbudljiv i drugačiji način. Pružajući učenicima pristup najnovijim tehnologijama, Alijansa im pomaže da steknu veštine neophodne za uspeh u današnjem digitalnom svetu. 

LINK obrazovna alijansa takođe insistira na timskom radu i saradnji. Ohrabrujemo učenike da zajednički rešavaju probleme i završavaju projekte, što im omogućava da razviju neophodne socijalne i komunikacijske veštine. Ovakav pristup učenicima omogućava ne samo da uče jedni od drugih već i da izgrade osećaj zajedništva i pripadnosti. 

LINK obrazovna alijansa takođe ohrabruje učenike da aktivno učestvuju u procesu učenja tako što im pruža redovne prilike da se osvrnu na svoj napredak i postave ciljeve za budućnost. Ovakav pristup im pomaže da sami upravljaju sopstvenim procesom učenja, što je neophodno za uspeh u današnjem svetu, koji se menja velikom brzinom. 

Konačno, LINK obrazovna alijansa predstavlja sveobuhvatan pristup obrazovanju, koji kombinuje različite paradigme učenja kako bi se osigurao akademski uspeh učenika. Primenom projektnog učenja, tehnologije, timskog rada i samorefleksije, Alijansa pomaže učenicima da postanu aktivni i angažovani u procesu učenja, kao i da se temeljno pripreme za buduće izazove. 

EnglishSerbian