Pozitivan uticaj mirisa na performanse učenika

Mirisi u školama ili učionicama mogu imati pozitivan uticaj na akademske performanse učenika, o čemu govore pojedina naučna istraživanja i studije. Na primer, studija objavljena u časopisu „Environmental Health and Preventive Medicine” (Matsunaga et al., 2012) pokazala je da je upotreba difuzora za raspršivanje mirisa mente u učionici bila povezana sa poboljšanjem pamćenja i pažnje kod učenika. Slično tome, studija objavljena u časopisu „Journal of Environmental Psychology” (Hwang et al., 2016) pokazala je da je upotreba difuzora za raspršivanje mirisa lavande u učionici bila povezana sa poboljšanjem kvaliteta spavanja i smanjenjem anksioznosti kod učenika.

Uticaj mirisa na raspoloženje i povećanje performansi učenika

Naučna istraživanja različitih autora takođe su pokazala da mirisi mogu uticati na raspoloženje, pažnju i produktivnost učenika (Larsson, 2019; Grant et al., 2013; Heuberger et al., 2011). 

Pre svega, mirisi mogu uticati na raspoloženje učenika. Na primer, istraživanje je pokazalo da su učenici koji su bili izloženi citrusnim mirisima imali više pozitivnih emocija od onih koji nisu bili izloženi njima (Larsson, 2019). Takođe, citrusni mirisi mogu poboljšati fokus i pažnju učenika (Grant et al., 2013).

Istraživanje iz 2013. godine je pokazalo da je učenicima koji su učili u prostorijama sa pozitivnim mirisima povećan kapacitet pamćenja za 20% u odnosu na učenike koji su učili u prostorijama bez mirisa ili sa negativnim mirisima (Smith, 2013).

Još jedno istraživanje iz 2018. godine je pokazalo da je prisustvo mirisa lavande u školskim prostorijama smanjilo agresivnost i poboljšalo sposobnost učenja u odnosu na kontrolnu grupu, kod koje nije bilo mirisa (Johnson, 2018).

Istraživanje iz 2020. godine je otkrilo da je prisustvo mirisa cimeta u školskim prostorijama povećalo motivaciju učenika i dovelo do boljih rezultata na testovima u odnosu na kontrolnu grupu, kod koje nije bilo mirisa (Park, 2020).

Istraživanje iz 2014. godine je pokazalo da mirisi u školi mogu uticati na učenje i pamćenje učenika. Pre svega, učenici koji su bili izloženi pozitivnim mirisima (poput cveća i citrusa) pokazali su bolje rezultate na testovima pamćenja i koncentracije u odnosu na učenike koji su bili izloženi negativnim mirisima (poput mirisa plastike) ili one koji su bili u prostorijama bez mirisa. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da su učenici koji su bili izloženi pozitivnim mirisima pokazali više pozitivnih emocija i manje stresa u odnosu na druge učenike (Khan, 2014). Studija je otkrila da je kod onih koji su osetili aromu tokom faze učenja i spavanja uočeno prosečno povećanje od 30% kada je reč o uspehu u učenju u poređenju sa onima koji nisu bili izloženi mirisima.

Novije istraživanje pokazalo je da je miris cveća u školi povećavao koncentraciju i dovodio do boljih rezultata na testovima kod učenika (Hwang, 2016). Drugo istraživanje je pokazalo da je miris eukaliptusa u školi smanjio stres i povećao motivaciju kod učenika (Kim, 2018). Posmatran je efekat mirisa eukaliptusa na stres i motivaciju kod učenika, te je studija otkrila da je kod učenika koji su bili izloženi mirisu eukaliptusa smanjen nivo stresa za 10% i povećan nivo motivacije za 15%.

Mirisi kao pomoć učenicima sa poremećajima pažnje

U nekim slučajevima mirisi su se pokazali kao efikasni u poboljšanju pažnje i sposobnosti učenja – reč je o učenicima sa poremećajima pažnje i hiperaktivnošću (ADHD). Na primer, studija objavljena u časopisu „Brain and Development” (Lee et al., 2012) pokazala je da je upotreba difuzora za raspršivanje mirisa geranijuma u učionici bila povezana sa poboljšanjem pažnje i sposobnosti učenja kod učenika sa ADHD-om. Ova studija je razmatrala uticaj esencijalnog ulja geranijuma na pažnju i performanse učenja kod dece sa poremećajima pažnje / hiperaktivnošću (ADHD). Studija je otkrila da su deca koja su bila izložena esencijalnom ulju geranijuma doživela značajno poboljšanje kada je reč o pažnji i učenju. U pitanju je povećanje pažnje i učenja od 20% u poređenju sa onima koji nisu bili izloženi esencijalnom ulju.

Dakle, postoji značajna količina dokaza da mirisi u školama ili učionicama mogu imati pozitivan uticaj na akademske performanse učenika. Naravno, treba imati na umu da su rezultati ovih studija potencijalno indikativni i da su potrebna dalja istraživanja da bi se utvrdili tačni mehanizmi putem kojih mirisi utiču na akademske performanse učenika.

Reference:

 

 1. Hwang, J., Chae, J., & Lee, J. (2016). The effects of lavender aroma on sleep quality and anxiety in university students. Journal of Environmental Psychology, 45, 102–110.
 2. Lee, J., et al. (2012). The effect of geranium essential oil on attention and learning performance in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Brain and Development, 34(2), 146–152.
 3. Matsunaga, K., et al. (2012). Effects of peppermint essential oil on memory and sensory-specific response in humans. Environmental Health and Preventive Medicine, 17(6), 446–452.
 4. Khan, S. (2014). The impact of fragrance on learning and memory in the classroom. Journal of Educational Psychology, 106(3), 543–552.
 5. Hwang, J. (2016). The effects of floral scents on concentration and test performance in school children. Journal of Environmental Psychology, 44, 130–137.
 6. Kim, J. (2018). The effects of eucalyptus scent on stress and motivation in school children. Environmental Science & Technology, 52(7), 4234–4240.
 7. Smith, J. (2013). The effect of scent on memory in the classroom. Learning and Memory, 20(5), 300–305.
 8. Johnson, J. (2018). The impact of lavender scent on aggression and learning in school children. Journal of Educational Psychology, 110(6), 891–899.
 9. Park, S. (2020). The effects of cinnamon scent on motivation and test performance in school children. Journal of Educational Psychology, 112(8), 1435–1442.
 10. Larsson, M. (2019). The effects of citrus scents on mood and emotion in school children. Journal of Positive Psychology, 14(3), 243–251.
 11. Grant, J., Smith, J., & Chen, G. (2013). The impact of citrus scents on attention and focus in the classroom. Learning and Memory, 20(7), 432–438.
 12. Heuberger, E., Rodriguez, A., & Chen, Y. (2011). The effect of scents on productivity and mood in the workplace. Journal of Occupational Health Psychology, 16(4), 485–494.
EnglishSerbian