Postanite omiljeni nastavnik

postanite_omiljeni_nastavnikUkoliko želite da učinite svoje časove interaktivnim, zanimljivim i zaista korisnim za učenike, a sebe jednim od omiljenih nastavnika, moderne tehnologije vam pružaju brojne mogućnosti kojih je svakim danom sve više. Pomenuću samo neke od korisnih izvora i alata koji su laki za upotrebu i mogu vam pomoći da podstaknete dobru atmosferu na svojim časovima, učinite učenike aktivnim i što je najvažnije podstaknete ih da zavole učenje.

The Library of Congress vam može poslužiti da unapredite svoje časove istorije. Mape, stari rukopisi, novine, ploče i slični sadržaji vam mogu pomoći da slikovito dočarate atmosferu istorijskog perioda koji objašnjavate.

Dalje, već više puta sam pomenuo koliko je bitno u toku procesa podučavanja imati u vidu različite stilove učenja. Takođe, sam pomenuo da je pre bio uglavnom zastupljen sadržaj koji odgovara učenicima koje karakteriše auditivni stil učenja. Međutim, razvoj tehnologija nam pruža brojne mogućnosti uz pomoć kojih sada u nastavi možemo da podržimo i ostale stilove učenja. Wordle nam omogućava jednostavno pravljenje takozvanih word clouds. Reč je o slikama na kojima su predstavljene najvažnije reči iz sadržaja koji se uči. Reči se mogu predstavljati različitim fontom, rasporedom i bojom, kako bi se dobila upečatljiva slika i istakla njihova važnost. Nastavnik može kreirati date slike kako bi istakao važne reči iz lekcije, ili može učenicima postaviti kao zadatak da rezimiraju najvažnije iz lekcije pravljenjem pomenutih slika. Wordle omogućava lako deljene kreiranih slika, tako da je moguće organizovati i rad u grupama uz kasniju jednostavnu razmenu rezultata učenika.

Kao još jedan zanimljiv izvor koji može pomoći nastavnicima da zastupe u nastavi u dovoljnoj meri sadržaj koji je pogodan za učenike sa vizuelnim i kinestetičkim stilom učenja je i www.explania.com . Ovde su dostupna animirana objašnjenja za najrazličitije teme kojima nastavnik može obogatiti svoje izlaganje.

POSTANITE_OMILJENI_NASTAVNIK_slika1Sa druge strane ovo ne znači da auditivni stil učenja takođe ne treba ohrabriti, ali je vreme da razmislimo kako i ovde možemo otići korak dalje. Da li ste razmišljali da muziku učinite delom svojih izlaganja, iako niste nastavnik muzičkog? U ovom Vam može pomoći Learning From Lyrics. Tako, na primer, na času istorije možete izabrati da pustite pesmu koja opisuje dati istorijski period ili bitan događaj, gde će učenici slušajući tekst moći da saznaju još informacija na temu koju izlažete. Na Learning From Lyrics pesme su poređane abecednim redom prema prvom slovu imena pesme, dostupan je kratak opis svake pesme, zajedno sa imenom umetnika (ako je poznato), uz kratko objašnjenje o tome šta u pesmi može da se odnosi na određene teme.

Ukoliko želite da još malo podstaknete dobru atmosferu na svojim časovima možete koristiti i jednostavan alat kao što je The Newspaper Clipping Generator koji vam omogućava da postavite svoj tekst u format dnevnih novina. Takođe je lako umetnuti tekst u oblak pored slika životinja i biljaka, što se može koristiti u procesu podučavanja učenika mlađeg uzrasta. Da biste još više zainteresovali svoje učenike može vam pomoći kreiranje digitalnih interaktivnih priča, prezentacija ili čak igrica pomoću scratch.mit.edu. Na ovaj način možete i same učenike podstaći da se kreativno iskažu, a ujedno i unaprediti njihove kompjuterske veštine.

POSTANITE_OMILJENI_NASTAVNIK_slika2

Vaši učenici nemaju mogućnost da otputuju i usavrše znanje stranog jezika u komunikaciji sa ljudima kojima je on maternji, bolje se upoznaju sa kulturom određene zemlje, ili pak žele da počnu sa učenjem nekog jezika koji nije u programu škole, možete ih ohrabriti da počnu sa korišćenjem Palabea, video četa na određenu temu sa ljudima širom sveta. Na ovaj način ne samo da će unaprediti svoje poznavanje izabranog jezika i kulture, već mogu saznati brojne informacije o različitim temama koje ih interesuju.

Ovo su samo neke od brojnih mogućnosti koje imaju za cilj da podstaknu svakog nastavnika na istraživanje. Uz malo truda danas je moguće pronaći besplatne sadržaje i alate koji nam mogu pomoći da učinimo svoja predavanja interaktivnim i zanimljivim. Razvoj modernih tehnologija nam je jednostavno omogućio da fraza „da učenje ne bude mučenje“ zaista postane stvarnost.

EnglishSerbian