Online tutoring servisi, pomoć dostupna u pravom trenutku

Online-tutoring-servisiSvima nam je povremeno potrebna pomoć u učenju, bilo da je reč o pripremi za polaganje testa, ili rađenju domaćeg zadatka, pripremi za polaganje prijemnog ispita, ili daljem razvoju veština. Ono što je do sada bila praksa, jeste uzimanje privatnih časova, međutim ovaj način rada imao je i puno nedostataka. Osim cene, fizičko prisustvo tutora je diktiralo u najvećoj meri uslove rada, ili ste morali odlaziti na privatne časove kod izabranog tutora ili ste ga pozivali u vaš dom. Međutim, nije postojao uređeni sistem koji bi vam omogućio da proverite osposobljenost izabranog tutora za dati poziv, tako da se izbor tutora uglavnom vršio na osnovu preporuke ili jednostavno iz oglasa.

Situacija se bitno menja u sferi obrazovanja sa razvojem tehnologija. Tako, online obrazovne opcije rastu u obimu i kvalitetu svakog dana, shodno rastu obrazovnih potreba učenika. Jedna od takvih opcija je i mogućnost korišćenja online tutoring servisa za podršku učenika u procesu učenja. Osnovna prednost je to što je tutor sada tu kada i gde god je to vama potrebno. Ukoliko, na primer, vaše dete propušta privremeno nastavu u školi zbog bolesti, ono sada bez smetnji može koristiti online tutorstvo, kako ne bi zaostajalo u savladavanju gradiva, ili jednostavno želite da nastavite sa svojim privatnim časovima dok ste na putovanju, sve je to sada moguće uz pomoć online tutorstva.

Osnovne prednosti ovog sistema ogledaju se u tome što vam omogućava da imate uvid ko su vaši tutori, koje su njihove kvalifikacije, jasan pregled za koje sve oblasti možete uzeti časove, različite pakete ponuda koji vam omogućavaju uslugu na dnevnom, mesečnom, godišnjem nivou ili jednostavno po potrebi. Tutor može držati pojedinačan ili grupni čas. Učenik prati sva dešavanja na ekranu i po izboru participira u njima koristeći whiteboard, čet, a moguća je i audio i video komunikacija. Na ovaj način tutor i učenik sada mogu zajedno raditi na domaćem zadatku, ili tutor može demonstrirati grupi učenika rešavanje zadataka za pripremu prijemnog ispita.

Posebna pogodnost je to što pojedini online tutoring servisi nude i tu mogućnost da kontaktirate tutora, kojeg ste izabrali, kad god je to vama potrebno i u vremenskom intervalu koji vam odgovara. Kao primer možemo uzeti dete koje radi domaći zadatak iz matematike i nailazi na problem. Ono sada može pozvati svog online tutora, koji će mu u nekoliko minuta pomoći da razume problem, nakon čega ono može nastavi sa samostalnim radom. Dakle, više ne moramo čekati i zakazivati unapred privatne časove, sada je pomoć tu u trenutku kada nam je zaista i potrebna. Većina tutoring servisa omogućava i konsultacije sa roditeljima, kako bi se mogli raspitati kako njihovo dete napreduje i dobiti određene preporuke u cilju razvoja njegovih veština.

Neki od poznatih online tutoring servisa su Tutor.com, Stizzil, TutorVista , Growingstars i drugi. Na primer, Tutor.com pruža posebnu pogodnost jer se korisnik ne mora pretplatiti na korišćenje usluga u dužem vremenskom periodu, već usluge može koristiti po potrebi. Dok je TutorVista više usmeren na pružanje dugoročne pomoći i praćenje razvoja učenika u određenom vremenskom periodu, tako da je najmanja moguća pretplata na mesečnom nivou. Stizzil je poznat po strogoj selekciji kadrova koji su svojom stručnošću učinili ovaj online tutoring servis jednim od prestižnijih, dok je Growingstars posebno pogodan po pitanju cene i načina plaćanja.

Svakim danom sve više raste broj ovakvih servisa, kako raste i potreba da se obrazovanje prilagodi što više individualnim potrebama učenika i zahtevima savremenog načina života. Online tutoring servisi predstavljaju još jedan korak dalje u ostvarenju ideje o dostupnosti obrazovanja bez prostorne i vremenske uslovljenosti, 24/7 i to prilagođenog realnim potrebama učenika.

EnglishSerbian