Najbolje biznis škole u 2012. godini

Najbolje-biznis-škole-u-2012.-godiniRangiranje kao metoda ima svojih kako prednosti, tako i mana. Ova metoda se sve češće koristi kako bi se pozicionirao i kvalitet rada različitih obrazovnih institucija. Ona omogućava jednostavan uvid kako sadašnjim, tako i budućim učenicima ili studentima, roditeljima, poslodavcima i drugima koji su zainteresovani za ovaj vid procena. Nedostatak je svakako u metodologiji, koja ma koliko da je razvijena, ima svojih ograničenosti, što često koriste kao izgovor oni koji su niže plasirani na ovakvim listama.

Međutim, rangiranje nije toliko vredno zbog samih rezultata, već se njegova glavna vrednost ogleda u tome što u centar interesovanja stavlja sve one indikatore koji se ispituju u toku istraživanja i što sama činjenica da se vrši rangiranje obrazovnih ustanova dovodi do motivacije istih za povećanje kvaliteta obrazovnih usluga koje se nude.

Kao što sam pomenuo u jednom od prethodnih članaka, ove godine je i u Srbiji prvi put sprovedeno studentsko rangiranje fakulteta, a u ovom članku će biti više reči o rangiranju najboljih biznis škola za 2012. godinu prema časopisu Bloomberg Businessweek. Od 1988. godine, Businessweek je počeo sa objavljivanjem godišnjeg rangiranja MBA programa biznis škola u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 2006. godine je započeto i rangiranje osnovnih biznis programa.

Ovogodišnji rezultati ne odstupaju u većoj meri od prošlogodišnjih, mada je u pojedinim slučajevima došlo do promena, pre svega uzrokovanih promenom metodološkog pristupa. Ovo što je zanimljivo kod navedenog istraživanja jeste to da se kao indikatori uzimaju studentske ankete, ankete poslodavaca i mera intelektualnog kapitala. Rang za 2012. godinu se zasniva na rang indeksu , koji predstavlja ponderisani zbir sva tri navedena elementa. Posebno se vodi računa o razvijenosti i podržavanju sledećih indikatora kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga: pomoć u razvoju karijere, kvalitet podučavanja, razvoj kritičkog mišljenja i liderskih veština.

Rang lista prvih 10 škola:

  1. University of Chicago, Booth School of Business
  2. Harvard University, Harvard Business School
  3. University of Pennsylvania, The Wharton School
  4. Stanford University, Stanford Graduate School of Business
  5. Northwestern University, Kellogg School of Management
  6. Duke University, Fuqua School of Business
  7. Cornell University, Johnson Graduate School of Management
  8. University of Michigan, Ann Arbor, Ross School of Business
  9. Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management
  10. University of Virginia, Darden School of Business

Pri izboru škole svakakvo treba imati u vidu i mnoge druge parametre osmim njenog ranga, međutim svakako da su podaci prikupljeni različitim istraživanjima i rangiranjima veoma korisni. Takođe, rangiranje Bloomberg Businessweek-a daje veoma korisne podatke kao što su : visina školarine, broj studenata, medijana početne plate za generaciju poslednjih diplomaca, procenat diplomiranih studenata upisanih u vodeće MBA programe, procenat poslovnih smerova sa mogućnošću stažiranja i mnoge druge korisne podatke.

EnglishSerbian