Elektronski dnevnik u nastavi

Otkako se novine i pogodnosti koje razvoj modernih tehnologija sa sobom nosi  pokazuju kao izuzetno korisne u nastavno-obrazovnom procesu, nastavnici ih sve češće koriste, čineći na taj način nastavu kvalitetnijom, funkcionalnijom i interaktivnijom.

Školska administracija – svakodnevna evidencija o održanim časovima i vannastavnim aktivnostima, školske obaveze, beleženje ocena, izostanaka, tema za pismene zadatke – do skora je vođena samo u klasičnom školskom dnevniku. U poslednje vreme se sve češće vodi u digitalizovanom obliku – elektronskom školskom dnevniku.

Osnovna funkcija internet dnevnika jeste da posreduje između nastavnika i učenika, ali i između nastavnika i roditelja. Digitalizacijom klasičnog školskog dnevnika, došlo je do uvođenja određenih inovacija koje nisu postojale ranije, što je ovu pogodnost novih tehnologija učinilo mnogo funkcionalnijom i privlačnijom u odnosu na svog prethodnika.

Objektivnost u ocenjivanju, pravdanju izostanaka i ophođenju prema učenicima

Školska praksa, nažalost, često pokazuje neobjektivnost mnogih nastavnika i razrednih starešina u odnosu sa učenicima – u ocenjivanju, pravdanju izostanaka, postavljanju kriterijuma, i sl.

elektronski_dnevnikUpotrebom elektronskog dnevnika u nastavi, ovakve nepravilnosti svedene su na minimum, ili ih, u najboljem slučaju, uopšte nema. Svi rokovi, opšteprihvaćeni kriterijumi su unapred isprogramirani, te je svako odstupanje od istih odmah vidljivo školskoj upravi, počevši od zakasnelih opravdanja neprisustvovanja nastavi, preko neobjektivnog ocenjivanja, do zadataka koji nisu na vreme ili uopšte urađeni.

Zahvaljujući elektronskom dnevniku, direktor škole i svi članovi nastavnog kolektiva imaju mogućnost stalnog uvida u tok školske administracije, te nastavnici tačnije i pouzdanije izvršavaju svoje radne obaveze.

Evidencija ocena

Budući da elektronski dnevnik sve pamti, nastavnici više ne moraju voditi evidenciju ocena u posebnim sveskama, ne bi li potom konačnu ocenu uneli u dnevnik. Sada unose sve ocene direktno u dnevnik, koji automatski izračunava prosek ocena za svaki predmet pojedinačno, kao i prosek ocena iz svih predmeta zajedno.

U ovu evidenciju uvid imaju nastavnici, razredni starešina, direktor škole i roditelji, pa objektivnost u ocenjivanju ne može biti stvar nečijeg izbora.

Program elektronskog dnevnika se može podesiti tako da, čim prosek ocena drastično počne da pada ili padne ispod određene vrednosti, sistem automatski obaveštava nastavnika i razrednog starešinu, koji potom treba da obavesti učenika i roditelje o postojećem problemu.

Ušteda vremena nastavniku

Program sa ugrađenim rasporedom časova i imenima i prezimenima svih učenika, već nakon prijave nastavnika na sistem, automatski nudi potrebne rubrike, vrši se popunjavanje rednog broja časa, upisuju se izostanci u rubriku, kao i imena učenika koji nisu bili prisutni na prethodnim časovima (nastavnik upisuje imena samo onih učenika koji su odsutni samo sa tog časa).

Dok u klasičnom dnevniku nastavnik sve ovo mora da popunjava na svakom času ponaosob, u elektronskom dnevniku on samo potvrđuje unapred pripremljene informacije, što znatno ušteđuje vreme nastavnika, dajući mu više prostora za rad.

Ovakav sistem nesumnjivo pozitivno utiče i na nastavnike i na učenike, usmeravajući ih na tačnost i preciznost u obavljanju školskih obaveza.

Uvid u uspeh i ponašanje učenika na svim časovima

Posebne opcije za evidentiranje pohvala, kazni, disciplinskih mera, dostupne svima koji inače imaju uvid u dnevnik, jačaju stepen objektivnosti u radu sa učenicima. Uz pomoć elektronskog dnevnika, svaki nastavnik ima tačan uvid u to kako se učenik ponaša i kakve rezultate postiže i na drugim časovima, te dobija celovitiju sliku o radu učenika.

Usklađenost u radu različitih predmeta

S obzirom da je broj pismenih/kontrolnih zadataka na nivou istog dana ograničen, radi izbegavanja suvišnog opterećivanja učenika, sada – uz pomoć elektronskog dnevnika – svaki nastavnik unapred može da ima uvid u raspored časova namenjenih za ove aktivnosti kod drugih nastavnika, i tako izbegne preterano nagomilavanje obaveza učenicima.

EnglishSerbian