Biznis inkubatori – podrška prilikom osnivanja novih preduzeća

Do sada sam više puta istakao značaj preduzetništva kao kompetencije, takođe sam istakao i pristupe u nastavi koji omogućavaju formiranje ove kompetencije kod učenika. Prvi izazov je omogućiti njen razvoj kod učenika, a drugi izazov je stvoriti kontekst u kome se ova veština ispoljava i dalje usavršava.

Vezano za ovu temu, veoma je važno pomenuti i biznis inkubatore, kao jedan od najboljih načina za podržavanje razvoja preduzetništva i otvaranja novih radnih mesta. U praksi se pokazalo da je ovo dobar način za podsticanje nastanka novih, održivih preduzeća.

Kao što sam naziv kaže, biznis inkubatori su usmereni na pružanje podrške i pomoći preduzećima koja tek počinju sa radom, dakle u periodu u kojem je najveći broj njih osuđen na neuspeh. Upravo iz tog razloga se ovaj pristup fokusira na prve godine rada, kada je najteže opstati na tržištu.

Kako pokazuju statistički podaci čak preko 90% novih poslovnih poduhvata ne doživi drugu godinu. Ovakvi alarmantni rezultati, dakle upućuju na neophodnost pomoći novim preduzecima u početnim godima rada, kako bi se broj održivih preduzeća povećao. Shodno tome biznis inkubatori koji su skoncentrisani upravo na podršku preduzećima u ovom kritičnom periodu za njihov uspeh na tržištu, postaju ključ za rešenje ovog problema.

Biznis inkubatori su dakle udruženja koja nastaju u cilju pružanja podrške prilikom osnivanja novih preduzeća. To se najčešće čini obezbeđivanjem poslovnog prostora ili nekog vida usluga kao što su knjigovodstvo, preduzetničko i finansijsko savetovanje, pomoć prilikom marketinških aktivnosti, ili pak pomoć u opremi i kancelarijskom materijalu. Možda se najveća pomoć ogleda u pružanju i razmeni iskustva, koje u prvim godinama nedostaje kadrovima koji se odlučuju na ovaj korak. Ako se mladima ukaže ovakva šansa, postaje jasno zašto je od ključnog značaja da su prethodno kroz sistem formalnog obrazovanja izgradili kod sebe preduzetništvo kao kompetenciju.

Ni najbolji uslovi neće biti dovoljno stimulativni, ako kadrovi koji nameravaju da započnu svoj biznis nisu spremni za preuzimanje odgovornosti i rizika, kreativni, sposobni da svoju ideju operacionalizuju i prezentuju drugima, ako nemaju izgrađen pozitivan stav o promenama i inovacijama. Preduzetnička kompetencija je preduslov za uspeh, a ona zatim dodatno biva razvijana u ovom procesu.

Da bi se pristupilo biznis inkubatoru najčešće se organizuju konkursi na kojima se procenjuje kvalitet poslovnih ideja novoosnovanih firmi, ili pak pojedinaca koji imaju nameru da u skorijem periodu registruju delatnost. Ovom prilikom se procenjuje biznis plan kandidata i vrše se razgovori sa potencijalnim članovima biznis inkubatora.

Ovde pored kvalitetne ideje, takođe dolazi do izražaja preduzetništvo kao kompetencija, koja je jedna od glavnih prednosti koja može pomoći kandidatima da pobede na ovim vrstama konkursa.

Vremenski period pomoći je obično od godinu dana do četiri godine, shodno prethodno postavljenim uslovima konkursa, u kome novoosnovanim preduzećima biva pružena podrška u realizaciji poslovnih ideja, na neki od pomenutih načina.

Ovo je još jedan primer kako se može podstaći privredni napredak i samozapošljavanje i zašto je važno raditi na razvoju preduzetništva kao kompetencije, prvo kroz formalni sistem obrazovanja, što predstavlja osnovu za dalji razvoj ove kompetencije kroz neformalno obrazovanje i konkretne poslovne prilike.

EnglishSerbian