9X model razvoja karijere

Kako stići do ispunjenog poslovnog dela života i isplative karijere? Kako da razvijete svoju karijeru u punom obimu? Šta je sve potrebno da uradite da ostvarite svoj puni potencijal? Kojim redosledom i na koji način?

Postoji 9 glavnih aktivnosti koje je nophodno obaviti da karijera svakog od nas bude uspešna. Baš onako kako želimo.

Model razvoja karijere pod nazivom 9X daje  odgovore na postavljena pitanja.

Faza 1: Samoprocenjivanje

Osnovni korak u procesu razvoja karijere je samoprocenjivanje. Pre nego što odlučite koji posao vam najbolje leži morate da upoznate svoju ličnost. Samoprocenjivanje omogućava da identifikujete svoje veštine, vrednosti i interesovanja kao glavne aspekte identiteta. Zbog konstantnih promena, rasta i razvoja ljudi, neophodno je da svako od nas periodično proceni sebe i proveri u kom odnosu su postavljeni ciljevi i odlike naše ličnosti.

Faza 2: Istraživanje o karijernim mogućnostima  i ciljevima

Započeli ste samoprocenjivanje, bazični korak u istraživanju idealne karijere kako biste naučili o sebi i razjasnili šta želite da postignete. Faza 2 predstavlja istraživanje tokom kojeg se prikupljaju informacije o postojećim zanimanjima i različitim poljima karijere koji će omogućiti najbolji spoj vašeg jedinstvenog stila, interesovanja, veština i vrednosti. Cilj ove faze jeste identifikacija potencijalnih karijernih opcija koje će se slagati sa kriterijumima koji će dovesti do zadovoljstva poslom, kao i eliminacija onih opcija koje se ne mogu uklopiti. Takođe, naučićete kako da definišete ciljeve u smislu dostizanja željene tačke uspeha na osnovu određenih kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika.

Faza 3: Planiranje karijere

Planiranje karijere predstavlja grupu aktivnosti i akcija koje preuzimate u cilju dostizanja vaših individualnih karijernih ciljeva. To je konstantan process tokom kojeg planirate karijerne ciljeve i kreirate planove učenja i akcione planove kako biste dostigli iste. Bez obzira na godine, veoma je važno da procenite gde ste i koliko ste blizu da dostignete svoje ciljeve i pretvorite snove u realnost.

Faza 4: Pronalazak i selekcija resursa za lični razvoj

Kada ste procenili sebe i upoznali svoje snage i vrline, definisali ciljeve i akcije, sledeći korak u razvoju karijere kroz koji prolazite je pronalazak resursa za vaš lični razvoj i selekcija onih koji će doneti najbolje rezultate. Postoji veliki broj raznovrsnih izvora poput knjiga, artikala, treninga, radionica, seminara, kurseva itd.

Faza 5: Učenje i razvijanje veština i performansi

Razvoj vaših veština je ključ kako da doživite svoj potencijal u punom jeku. Potencijal u potpunosti dolazi do izražaja samo ako uvek razvijate svoje veštine tako da vremenom postajete sve bolji i bolji. Veštine se ne odnose samo na tehničke veštine jedne profesije, kao što je trenutno mogućnost korišćenja vašeg pretraživača na internetu. U stvari je reč o širokom spektru veština, od veoma specifičnih tehničkih veština koje su potrebne u svakodnevnom životu i kako bi nečiji posao bio suptilan, do kritičkih i psiholoških veština koje zahteva život.

Faza 6: Lična promocija

Ukoliko želite da uspete u nalaženju posla i dobijanju unapređenja, morate, kao neko ko traži posao, da razvijete jak lični brend. Kreativni profesionalci bi trebalo da ugrabe priliku i promovišu se na tržištu umesto da trpe u sporoj ekonomiji. Pošto je recesija sve usporila ostao je višak vremena uled zaustavljanja posla. Umesto da ovo vreme ispunite nesigurnošću i razmišljanjem o tome šta će sutra doneti trebalo bi da ga iskoristite kako bi se razlikovali od drugih i izgradili svoj lični brend, da bude delotvorniji, pristupačniji i inovativniji.
9X_MODEL_RAZVOJA_KARIJERE
Faza 7: Preuzimanje akcije

Biti uspešan u potrazi posla nije slučajnost, to je skup malih navika vezanih za uspeh koje vam dozvoljavaju da bilo koji san pretvorite u realnost. To uključuje pripremu vašeg marketinškog materijala, potragu za poslovima, intervju i upoznavanje potencijalnih poslodavaca. Definisani ciljevi karijere i pripremljen plan akcije će olakšati potragu za poslom pošto imate dobro struktuirane korake koji će vam doneti uspeh.

Faza 8: Procena progresa 

Tokom procesa traženja posla, uvek je dobro osvrnuti se na ono što je urađeno do tada i odrediti šta bi moglo biti unapređeno u cilju dostizanja postavljenih ciljeva. Periodično ocenjivanje progresa dozvoljava vam da sagledate kompletirane korake I moguće greške koje mogu biti pretvorene u pozitivne akcije i kao takve da pomognu u pronalasku posla.

Faza 9: Modifikovanje i razvoj novih strategija

Poslednja, ali ne i najmanje bitna faza u procesu razvoja karijere je posvećena modifikaciji vaše strategije za postizanje karijernih ciljeva. Na osnovu rezultata procene koja je urađena tokom prethodne faze, vaša strategija je bilo uspešna ili zahteva određene promene. Postoji mogućnost da ćete raditi na razvoju nove strategije kako bi vaš rad na kraju ipak bio nagrađen.

Više možete pročitati ovde!

EnglishSerbian