Zašto je matematika postala „bauk“

Zašto-je-matematika-postala-„bauk“Matematika razvija logičko, apstraktno i deduktivno mišljenje, koristimo je u svakodnevnom životu, a da toga često nismo ni svesni. Shodno brzom naučno-tehničkom razvoju potrebna nam je da bi lakše razumeli svet oko nas, međutim znanje matematike učenika je u stalnom padu, zašto?

Stalno povećanje broja odeljenja, samim tim i učenika, otežava nastavnicima da se posvete svakom učeniku pojedinačno, metode koje se koriste su zastarele, a učenici nezainteresovani. Osim toga, nastavni planovi i programi su neretko preobimni i preambiciozni, zbog čega učenici ne mogu da ih savladaju, a nastavnici moraju da nastavljaju sa novim gradivom jer su pod presijom da pređu čitav nastavni plan. To nije zanemarljiv problem kada se radi o jednom kompleksnom školskom predmetu kao što je matematika. Ukoliko učenici ne savladaju aktuelno gradivo, a pređu na nove lekcije, nemoguće je očekivati uspeh i pozitivne rezultate. Gradivo koje se radi u šestom razredu utiče tj. povezano je sa gradivom u sedmom razredu, što nije slučaj sa nekim drugim predmetima gde postoji mogućnost da učenik bez većih problema, pređe na sledeći nivo iako nije u potpunosti savladao prethodni.

Sve ove poteškoće u podučavanju matematike, na jedan vrlo poguban način, utiču na samopouzdanje učenika, na njihovu motivaciju i volju da uče matematiku. Matematika za njih postaje nesavladiva prepreka i „bauk“ a za roditelje dodatni trošak za privatne časove.

Kao jedno od dobrih rešenja u podučavanju matematike treba imati u vidu i online kurseve. U svetu je već došlo do popularizacije te vrste podučavanja, a jedan od dobrih primera je svakako sadržaj i stalne inovacije koje razvija Khan academy u cilju što lakšeg savladavanja matematike i omogućenja individualizacije nastavnog procesa. Takođe, možemo pomenuti kao dobar primer i Math online koji nudi brojne kurseve matematike, kao i rastući broj online tutoring servisa.

Zasto_je_matematika_postala

Treba napomenuti da je zastupljenost online kurseva u našoj zemlji sve veća. Odličan pandan pomenutom je i projekat Mala matura. Ovo je besplatna, online priprema nastave za završni ispit iz matematike (i srpskog jezika). Svim osnovcima se pruža prilika da na jedan zanimljiv način, kroz niz interaktivnih lekcija i testova, savladaju kompletno gradivo iz matematike i tako polože završni ispit bez muke. Činjenica da je online kurs besplatan, u velikoj meri rasterećuje roditelje i njihov kućni budžet.

Prednosti online kurseva su mnoge – od toga da može da se uči kod kuće ili svuda gde je dostupan internet, sami organizujemo i kontrolišemo tempo učenja što je u matematici od presudnog značaja, učenik nije prinuđen da pređe na novo gradivo dok ne savlada prethodno, može pregledati lekciju onoliko puta koliko mu je potrebno bez ustezanja da ometa napredak ostalih, lekcije (sadržaj kursa) su zanimljive i interaktivne zbog čega se gradivo savladava brže i lakše, a za nastavnike je veoma važno to što im je olakšano praćenje napretka velikog broja učenika i omogućeno im je davanje kvalitetnog pojedinačnog feedback-a . Zbog pomenutih i mnogih drugih prednosti, jasno je zašto su baš online kursevi rešenje u podučavanju matematike, ali i drugih oblasti-predmeta.

EnglishSerbian