Budućnost biznisa je u 4 vidljiva modela

buducnost_biznisaPromene u načinu poslovanja događaju se brže nego ikada. U proteklih 10 godina ubrzani razvoj informacionih tehnologija omogućio je sveopšte oslobođanje od stega petrificiranih biznis modela XX veka. Nesmetana komunikacija i „autsorsing“ doveli su do smanjenja troškova a povećanja tržišta. A prave promene tek počinju. Ljudi se osećaju slobodnijim u frilens okruženju van firme i vlasnici biznisa sve češće počinju da kreiraju fleksibilniji seting unutar samih firmi.

Hijerarhiju i birokratiju zamenjuju otvorena saradnja i umrežavanje. Moderni kooperativni „beta“ liderski model istiskuje zastareli “alfa” agresivni menadžment polako. Već ima primera da kompanije napreduju upravo odricanjem hijerarhijske kontrole, posledica čega je kvalitetnije odrađivanje veće količine posla. Evo nekoliko činjenica o kompanijskom poslovanju koje će uskoro biti naša stvarnost:

Veće, češće i šire umrežavanje

Digitalna era donela je konstantnu promenu poimanja radnog prostora. Nove tehnologije ruše geografske barijere i otvaraju samo nekoliko godina unazad nezamislive mogućnosti. Kancelarija u tradicionalnom smislu postaje zastarela, dok privatno okruženje postaje novi standard. Virtuelni svet doneo je inovativne mogućnosti za inovativne saradnje bez ograničenja fizičkog sveta.

Kompanije kao zajednice

Kako je zadaci sve više delegiraju na nivou individua priroda samih kompanija počinje da se menja. Dok “alfa” kompanije današnjice pružaju plate, beneficije i sigurnost, nove “beta” kompanije imaće drugačiju politiku. Model funkcionisanja biće bliži modelu akcionarskog društva gde će svaki pojedinac imati uticaj na smer u kome se cela organizacija kreće. Nasuprot politici “tu si gde si” mobilnost će biti mnogo veća, ljudi će dolaziti, ostajati, odlaziti i vraćati se.

Strateška partnerstva sa uvažavanjem razlika

U XX veku saradnje među kompanijama karakterisalo je “usisavanje” manje firme u korporativni imidž i identitet veće. Beta kompanije će se asimilovati tako da sastojak svaku čini specifičan bude zadržan. Dobar aktuelni primer za ovu tendenciju jeste Yahoo, koji je kupio Tumblr i dozvolio mu da se razvija nezavisno i sačuva valstitu kulturu.

Novi ekosistemi

Beta model dovešće do stvaranja celih ekosistema u kojima će parneri, čak i konkurencija raditi na rešavanju zajedničkih problema u cilju širenja tržišta. Beta lideri će voditi ili pratiti na osnovu svoje uloge, a diverzifikacija že biti potpuna. Godine, pol, rasa ili nacionalnost neće postojati kao prepreka, već kao dodatna inspiracija u razmeni znanja i pogleda na različite zajedničke probleme.

EnglishSerbian