Da li su AI četbotovi budućnost obrazovanja?

Veštačka inteligencija (AI) sve više menja „pejzaž” obrazovanja. Prema suosnivaču Majkrosofta Bilu Gejtsu, AI četbotovi mogu naučiti decu da čitaju za samo 18 meseci, umesto da proces učenja traje godinama. Ovo je samo jedan od načina na koji AI može unaprediti obrazovanje i pomoći u rešavanju problema nedostatka nastavnika.

AI četbotovi, podržani velikim jezičkim modelima, mogu pomoći učenicima da se samostalno kreću kroz obimne materijale i da prilagode obrazovni proces svojim specifičnim stilovima učenja. Ovo je posebno važno jer mnogi učenici trenutno nemaju personalizovano iskustvo učenja koje bi odgovaralo njihovim potrebama, uglavnom zbog nedostatka nastavnika.

AI može popuniti ovaj jaz tako što će preuzeti rutinsko učenje, omogućavajući nastavnicima da se fokusiraju na ono što ih čini uticajnim u životima učenika. Na primer, umesto da se bave repetitivnim zadacima, kao što je prepisivanje iz udžbenika, nastavnici mogu da iskoriste vreme da učenicima pomognu sa specifičnim problemima u učenju.

AI menja ne samo način na koji učenici uče već i način na koji nastavnici podučavaju. Pomoću AI-ja, nastavnici mogu preći sa pozicije opšteg praktičara na poziciju specijaliste, gde se mogu fokusirati da pomognu deci oko određenih problema u učenju i specifičnih nastavnih koncepata.

Takođe, AI može pomoći nastavnicima da svoje znanje iznova upotrebljavaju i na taj način značajno smanje svoj radni teret. Pored toga, AI može pružiti više podataka nastavnicima o njihovim učenicima i trenutno generisati materijal.

Iako personalizovano podučavanje postoji već decenijama i može biti neverovatno uticajno, često je bilo preskupo. Sa uključivanjem AI-ja u učionicu, personalizovana pomoć čini obrazovanje pravednijim i smanjuje broj učenika koji zaostaju.

Ukratko, AI ima potencijal da drastično poboljša efikasnost obrazovanja, smanji troškove, učini obrazovanje pravednijim, pruži globalne prilike i poveća produktivnost i znanje. Sa AI-jem možemo pristup kvalitetnom obrazovanju učiniti dostupnijim i podržati neverovatan rad nastavnika.

AI četbotovi su više od puke tehnologije – oni su alat koji može unaprediti način na koji učimo i podučavamo. Iako postoje izazovi, kao što su veća verovatnoća da će studenti pokušati da varaju pomoću ovih alata i manja potreba za nastavnicima, prednosti koje AI donosi obrazovanju su ogromne.

U budućnosti, AI četbotovi neće samo biti alat za učenje, već će biti integralni deo obrazovnog sistema, pružajući personalizovano iskustvo učenja, koje je prilagođeno potrebama svakog učenika. Sa AI-jem obrazovanje postaje dostupnije, efikasnije i pravednije.

Izvor

Cohen, M. It’s only a matter of time before A.I. chatbots are teaching in primary schools. CNBC. Preuzeto sa: https://www.cnbc.com/2023/06/25/only-a-matter-of-time-before-ai-chatbots-are-teaching-kids-in-school.html, pristupljeno: 25. 6. 2023.

EnglishSerbian