Finski recept za uspeh

Način rada najuspešnijih obrazovnih sistema u Evropi i svetu trebalo bi da nam bude primer na putu ka uspešnijem i boljem školovanju u našoj zemlji. Moje mišljenje je da je sprovođenjem promena unutar svake škole pojedinačno siguran put ka transformaciji čitavog sistema. Dakle, promena iznutra, i to, pre svega, neprekidnim usavršavanjem kompetencija nastavnika. Nastavnici, kao direktni pružaoci obrazovnih usluga, moraju i razumeti poziciju u kojoj se nalaze i konstantno raditi na sebi. Od njih direktno zavisi uspešnost jednog obrazovnog sistema.

U duhu namere da budemo uspešniji i bolji, prepoznavanje, prilagođavanje i implementacija dobrih primera iz drugih obrazovnih sistema najkraći su put da idemo u korak sa najrazvijenijim i, u praksi, dokazano najboljim sistemima.

Što individualniji pristup svakom od đaka, mentorski odnos na relaciji učeniknastavnik i neprekidno usavršavanje samo su neki od dobrih primera koje možemo usvojiti. Kraći, ali efikasniji školski dan i više vannastavnih aktivnosti važan su faktor napretka obrazovnog sistema i igraju krucijalnu ulogu u razvoju dece, jer se učenje odvija u učionici, ali i van nje.

Takođe, zaposleni u obrazovanju moraju biti svesni potrebe da njihove kompetencije moraju biti u skladu sa aktuelnim trenutkom, u smislu razvoja tehnologije, kako bi učenike aktivirali i zainteresovali za gradivo i na zanimljiv, novim generacijama prilagođen način, realizovali nastavne aktivnosti.

Sve to mora da prati naše iskreno i duboko poštovanje nastavničke profesije i to je jedna od stvari na kojoj posebno moramo raditi, a mnogo u vezi sa tim možemo naučiti iz finskog sistema obrazovanja. Stoga vam savetujem da pročitate više o funkcionisanju jednog od najboljih obrazovnih modela u svetu.

EnglishSerbian