Vrednosti na kojima su zasnovane naše srednje škole

Mi postojimo, pre svega, zbog naših učenika, a onda i njihovih roditelja. Samo tako orijentisana škola će postati škola koja je dobra za njene zaposlene.

Naše škole su napravljene po meri naših učenika.

Naše škole su savremene u svakom smislu te reči.

U našim školama ne može svako da radi.

U naše škole se dolazi sa osmehom.

Naše škole moraju imati najbolje moguće nastavnike.

Mi biramo nastavnike po kompetencijama, talentima i ljudskosti.

Naše škole omogućavaju nastavnicima usavršavanje i napredovanje.

Naše škole nastavnicima pružaju natprosečne zarade u delatnosti.

Autoritet naših ljudi je zasnovan na kompetencijama, a ne pozicijama.

Naš menadžment mora biti izabran na osnovu ljudskih vrednosti i vrhunskih kompetencija.

Put ka napredovanju je otvoren za sve naše zaposlene i svi ravnopravno mogu hijerarhijski napredovati.

Naši učenici i njihovi roditelji zaslužuju svaku moguću pažnju i strpljenje sa naše strane.

U našim školama nastavnici moraju imati autoritet i slobodu da kreiraju drugačiju nastavu.

Svaki nastavnik je odgovoran za svoj autoritet. Škola ga može štititi i podržavati, ali ga ne može stvoriti.

Naša nastava mora biti učenicima zanimljiva i inspirativna.

U našim školama vlada atmosfera poštovanja i dobronamernosti.

Prema našim učenicima moramo biti tolerantni, oni ne smeju biti opominjani za svaku sitnicu.

Nastavnik ne sme da kažnjava učenike zato što nije sposoban da održi radnu atmosferu.

Mi apsolutno poštujemo sve pozitivne zakone koji se odnose na naše poslovanje.

Naše ministarstvo i prosvetne inspekcije su naši saradnici i pomoćnici da poslujemo zakonito.

Škola svojim dokumentima daje podršku obrazovnim ciljevima i disciplini neophodnoj za efikasan rad.

Škola se trudi da procedurama i pravilnicima dokumentuje svaku svoju aktivnost kako bi obezbedila standardizaciju.

Naše škole moraju biti najbolje moguće opremljene u vremenu u kome rade.

Naši nastavnici se po svaku cenu trude da održe nastavu kako je propisano, ali u datim okvirima propisanog programa traže prostor za unapređenja u skladu sa vremenom u kome radimo i potrebama naših učenika.

Mi u program dodajemo obrazovanje za veštine neophodne učenicima XXI veka.

Naše osoblje mora biti ljubazno, ali ponosito.

Atmosfera u našim školama mora biti pravedna.

Mi se trudimo da naše učenike kvalitetno pripremimo za tržište rada ili nastavak studija.

Poštujemo različite obrazovne potrebe naših učenika, nadarenih i talentovanih, sa vrhunskim i slabijim uspehom podjednako i tako prilagođavamo nastavu.

Mi koristimo najsavremenije raspoložive tehnologije u nastavi.

Tehnologija je za nas alat, nikako svrha.

Mi se trudimo da prostori u kojima borave naši učenici budu prilagođeni, opremljeni potrebnim sredstvima.

Negativni, nekulturni i nedobronamerni ljudi nisu dobrodošli u našoj organizaciji.

Mi ne štedimo na resursima namenjenim učenicima i nastavnicima.

Za nas su vannastavne aktivnosti jednako važne kao i osnovni program nastave i posvećujemo im dobru pažnju.

Naše škole su napravljene tako da traju dugo.

Naše škole su na tržištu i one se trude da pozitivno posluju radi neprekidnog poboljšanja uslova za rad učenika i osoblja, kao i motivacije osnivača za daljim ulaganjima pažnje, vremena i kapitala.

EnglishSerbian