Zašto je socioemocionalno učenje danas posebno važno i kako ga realizovati tokom nastave na daljinu?

Pandemija virusa COVID-19 značajno je promenila način na koji živimo, radimo i obrazujemo se. Upravo je nastava doživela najveće i, kako izgleda, korenite promene, koje će uticati na obrazovanje i posle pandemije. Mere protiv virusa stavile su učenike u sasvim novu situaciju koja od njih zahteva da se prilagode drugačijim oblicima druženja, učenja i školovanja.

Jednostavno, ono što je do pre samo godinu dana delovalo gotovo nezamislivo za većinu škola brzo se pretvorilo u realnost.

Hibridni i online modeli školovanja postali su glavni vid odvijanja nastave širom sveta, a kako bi pomogli učenicima da se što bolje priviknu na novonastalu situaciju, učitelji, nastavnici i profesori dali su sve od sebe kako bi implementirali inovacije u nastavni proces.

Kako to obično biva, iz sveopšte krize postavljeni su neki novi temelji i ostvareni prodori koji će nam pomoći da posle pandemije dobijemo kvalitetnije obrazovanje od onog kakvo smo imali pre.

Upravo su razvoj novih modela nastave i nepredvidiva opšta situacija doveli do toga da sve veći broj edukatora uočava važnost koju socioemocionalno učenje ima na sveopšti uspeh učenika.

5 principa sveobuhvatnog pristupa nastavi

Posle više od godinu dana borbe sa globalnom pandemijom i prekidima koje su epidemiološke mere izazvale u nastavnom procesu, novo istraživanje koje je sproveo YouGov pokazalo je da:

– danas čak 58% nastavnika smatra da socioemocionalno učenje treba da ima veći prioritet nego ranije.

Preosmišljavanje nastavnog procesa i kreiranje novog obrazovanja koje će na najbolji način odgovoriti na potrebe budućnosti podstakli su obrazovne institucije da povezivanjem različitih ključnih elemenata obrazovanja osmisle holistički pristup koji će učenicima omogućiti da u potpunosti ostvare svoje potencijale. Taj pristup temelji se na 5 principa:

  1. učenik u središtu nastavnog procesa
  2. razvijanje veština kritičkog mišljenja
  3. podsticanje socioemocionalnog učenja
  4. obezbeđivanje sigurnog i podsticajnog okruženja
  5. obrazovanje koje je dostupno velikom broju ljudi u svakom trenutku

Implementacija ovih principa pomoći će učiteljima, nastavnicima i profesorima da se bolje upoznaju sa izazovima sa kojima se učenici suočavaju, da steknu uvid u emotivno stanje svojih učenika i da razumeju šta je to što motiviše učenike, zahvaljujući čemu će uspešnije implementirati socioemocionalno učenje u nastavu.

Microsoft je razvio platformu za socioemocionalno učenje

Na edukativnoj konferenciji „Microsoft E2 | Education Exchange” Microsoft je izložio najnovija saznanja o važnosti socioemocionalnog učenja i prezentovao svoju platformu i alate koji unapređuju implementaciju socioemocionalnog učenja u nastavu, podjednako u učionici, ali i van nje.

Reč je o platformi „Microsoft Teams”, koja omogućava učenicima da se na bezbedan i slobodan način razvijaju. U okviru nje dostupni su brojni alati i opcije, pa tako učenici i nastavnici jedni drugima daju „pohvalne značke” i slave svoje uspehe. Nastavnicima je od posebne koristi alat „Education Insights”, koji im pomaže da bolje razumeju i odgovore na učeničke potrebe, dok „Reflect” pomaže učenicima da identifikuju svoje emocije, izgrade emocionalni rečnik i nauče kako im osećanja mogu pomoći u procesu učenja. Alat „Flipgrid” neguje kreativnu diskusiju i omogućava učenicima da se izraze kroz video-format u podsticajnom okruženju, ali im i omogućava i da idu na virtuelne ekskurzije, što je posebno važno u vremenu kada su putovanja ograničena.

Microsoft je takođe pokazao kako igra „Minecraft: Education Edition”, koja je sastavni deo nastavnog procesa u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji, pomaže učenicima da prepoznaju svoje jake strane, unaprede pregovaračke sposobnosti, razviju liderske veštine i treniraju strateške pristupe u nepredvidljivim okolnostima.

Svi koji žele da saznaju više o socioemocionalnom učenju i ostvare pristup ovim alatima treba da posete Microsoftovu posebnu stranicu za socioemocionalno učenje, koja donosi specijalno kreiran put socioemocionalnog učenja, ali i vredne savete kako da nastavnici iskoriste potencijale Microsoftovih alata i osiguraju bezbednost učenika na internetu.

Edukativna tehnologija je važna za socioemocionalno učenje

Hibridni i online model nastave koji se koriste tokom pandemije nedvosmisleno su pokazali važnost tehnologije za kvalitetno obrazovanje. Ova sredstva takođe mogu mnogo da pruže i kada je u pitanju socioemocionalno učenje.

Naime, digitalni alati putem kojih učenici komuniciraju dizajnirani su kao edukativne društvene mreže koje im omogućavaju da u svakom trenutku budu u kontaktu sa svojim nastavnicima i drugovima, razmenjuju materijale za učenje, ali i učestvuju u vannastavnim edukativnim aktivnostima poput igranja kvizova. Takva je Distance Learning platforma, koja se koristi u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance i omogućava nastavnicima da steknu bolji uvid u potrebe svojih učenika, zbog čega brže i efikasnije odgovaraju na njih. Istovremeno, ovaj vid komunikacije omogućava učenicima da opuštenije kontaktiraju sa nastavnicima.

Napokon, potrebno je da obrazovne ustanove kao podršku obrazovnom procesu razviju niz servisa koji će učenicima pomoći da unapređuju socijalne i emotivne veštine, ali i pružiti im važne smernice u profesionalnom i ličnom razvoju.

Potreban nam je holistički pristup u obrazovanju

Vreme u kome živimo odlikuje se dinamičnim razvojem, ali i nepredvidljivošću zbog koje nije moguće na jednosmeran način pripremiti učenike za određeno zanimanje. Prema procenama Svetskog ekonomskog foruma, čak 65% dece koja sada polaze u osnovnu školu radiće poslove koji još uvek ne postoje. Stoga je glavni obrazovni zadatak da ih pripremimo za uspeh u svetu koji ne možemo ni da zamislimo. A to ćemo najbolje postići ukoliko negujemo holistički pristup u čijoj osnovi se nalazi socioemocionalno učenje.

EnglishSerbian