Kako su škole LINKgroupa za samo jedan dan uspešno prešle na online nastavu?

Globalna pandemija virusa COVID-19 je gotovo čitavo čovečanstvo uhvatila nespremno. Na udaru su se našli i najznačajniji sektori poput privrede, biznisa i turizma. Suočavajući se sa izazovnim preprekama, veliki sistemi su ih često rešavali improvizacijom i prilagođavanjem. Među njima se nalazi i obrazovanje.

Zbog nemogućnosti održavanja nastave u školama tokom prvog talasa, kompletan nastavni proces morao je da se preseli u online sferu. Većina ustanova nije imala tehničke kapacitete ni potrebno znanje za tako nešto pa se nastava izvodila putem TV-a. Učenicima su časove držali predavači koje su tada prvi put videli i sa kojima nisu imali mogućnost direktne interakcije.

Iako je na ovaj način očuvana bezbednost učesnika nastave, svi su saglasni da nije održan ni približno isti kvalitet školovanja.

Međutim, nisu sve škole bile nespremne za izazove koje je donela pandemija.

LINKgroup sistem, koji okuplja 15 ustanova, među kojima su osnovne i srednje škole i gimnazije, kao i visoke škole i fakulteti, bio je u potpunosti spreman na izazove koje je pandemija donela. Ono što je ovako složenom i velikom sistemu sa raznolikim ustanovama formalnog i neformalnog obrazovanja omogućilo laku tranziciju jesu:

  • razvijena infrastruktura,
  • pripremljenost svih učesnika nastave i
  • bogato iskustvo u online edukaciji.

Naime, više od dve decenije LINK edu Alliance važi za lidera kada je u pitanju savremen pristup obrazovanju na ovim prostorima. Bez obzira na to da li je u pitanju osnovno, srednje, visoko obrazovanje ili akademije za profesionalno usavršavanje, nastava je u saglasnosti sa najkvalitetnijim svetskim obrazovnim trendovima. Ono po čemu se posebno izdvajaju edukativne ustanove u sklopu LINK edu Alliance jeste činjenica da se u njima odavno upotrebljava inovativna platforma za online učenje – u nekim ustanovama kao dopuna redovnoj nastavi, a u drugim kao poseban vid školovanja.

Iz tog razloga, LINKgroup škole bile su u mogućnosti da za samo jedan dan pređu na online nastavu, održavajući kvalitet predavanja kao u tradicionalnoj učionici.

U ovom tekstu osvrnućemo se na to kako smo uspeli da budemo uvek jedan korak ispred pandemije. Nadamo se da ćemo time ohrabriti i druge da krenu sličnim putem. Tri su glavna sredstva i aktera koja su našim školama i ostalim institucijama olakšala prelaz iz offline u online sferu: Distance Learning platforma, iskusan nastavni kadar i učenici.

1) Najsavremenija platforma za učenje na daljinu

Distance Learning platforma predstavlja proizvod kompanije LINKgroup koji je kreirao internacionalni tim sastavljen od programera, profesora, pedagoga i psihologa.

Reč je o najsavremenijem sistemu za učenje na daljinu na ovim prostorima. LINK-ova DL platforma dobila je odobrenje čak 5 svetskih prestižnih univerziteta, a zahvaljujući svojim naprednim tehničkim i edukativnim karakteristikama može da se koristi i samostalno i kao dopuna tradicionalnoj nastavi.

Posebno pogodnom pokazala se za primenu u uslovima pandemije, zbog svoje dostupnosti sa bilo kog mesta i u svakom trenutku. Naime, učenici platformi pristupaju putem laptopa ili desktop računara, ali i putem aplikacija na Android i iOS uređajima.

Tako su polaznici LINK-ovih škola tokom pandemije predavanja pratili uživo – bezbedno iz sopstvenog doma, komunicirali sa predavačima u realnom vremenu i rešavali online domaće zadatke. Vreme posle časova đaci su mogli da iskoriste da ponovo pogledaju predavanja i tako utvrde gradivo, kao i da samostalno rade testove i pristupaju bogatom digitalnom sadržaju za učenje 24/7.

2) Posvećeni i obučeni nastavnici za ovakav vid nastave

Tehnologija sama po sebi ne znači ništa ukoliko nemate ljude koji znaju da je odgovorno i kreativno upotrebljavaju – posebno u obrazovanju.

Zahvaljujući bogatom iskustvu u savremenoj nastavi i upotrebi edukativne tehnologije, nastavnici LINK škola su u potpunosti sposobni za izvođenje online nastave. Na taj način, oni su spremno dočekali izazove pandemije i pobrinuli se da njihovi učenici dobiju podjednako kvalitetno obrazovanje i u promenjenim okolnostima.

Svakog jutra oni su dolazili u učionice i putem DL platforme držali časove, pregledali domaće zadatke, komunicirali sa svojim učenicima i bodrili ih da ne posustanu sa učenjem. To je i razlog zbog čega se u ovim školama zaista nije osetila promena koju je donela pandemija, barem kada je u pitanju kvalitet nastave. To potvrđuju i mnogobrojni zadovoljni roditelji i učenici.

3) Učenici koji imaju iskustva u online nastavi

Učenici LINKgroup škola već su se i ranije u okviru nastave susretali sa DL platformom. Koristili su je kao dopunu uobičajenim časovima preko koje su sticali dodatna znanja, pohađali kurseve jezika i utvrđivali gradivo pređeno u školi. Nakon što je čitava nastava prešla u digitalni svet, oni nisu imali problema da se snađu.

Putem dobro poznate platforme pratili su uživo časove koje su im držali njihovi nastavnici i sa kojima su mogli da komuniciraju u realnom vremenu, rešavali su domaće zadatke, radili testove, ali i razmenjivali materijale za učenje sa svojim drugarima i uzajmano se bodrili tokom izazovnih trenutaka.

Kvalitetno obrazovanje mora da bude spremno na sve

U LINK-ovim školama mnogo pre pandemije shvaćena je vrednost online nastave bilo kao dopunskog sredstva ili osnovnog vida školovanja. Svetski trendovi u obrazovanju koje LINKgroup ne samo da prati već ih i postavlja pokazuju da online nastava može da bude jednako dobrog kvaliteta kao i tradicionalna. Povrh toga, ona pruža brojne prednosti poput interaktivnih lekcija, video-materijala i online testova provere znanja.

Savremen pristup obrazovanju, čiji je tehnologija samo jedan deo, omogućio je školama LINKgroupa da konstantno budu jedan korak ispred pandemije. Jednostavno, kvalitetno i moderno obrazovanje mora da pripremi decu za svet koji ne možemo ni da zamislimo, a da bi to uradilo uspešno, ono mora i samo da se prilagodi na takav svet u rekordnom vremenu.

Ono što takvo prilagođavanje omogućava su ljudski resursi, tehnologija i moderan pristup. Upravo su to stvari u koje naša kompanija najviše i ulaže i zbog kojih je postala lider kada je u pitanju obrazovanje u ovom delu Evrope, ali i jedini obrazovni sistem u regionu koji se sa uspehom prilagodio novonastaloj situaciji.

Svoje znanje i iskustvo spremni smo da podelimo sa svima kako bismo kreirali obrazovni sistem koji će našoj deci omogućiti najkvalitetnije i najbezbednije obrazovanje.

Možda će vas zanimati i ovo: 12 efikasnih saveta i taktika kako da ohrabrite svoje učenike da uključe kamere tokom online časova.

 

EnglishSerbian