12 efikasnih saveta i taktika kako da ohrabrite svoje učenike da uključe kamere tokom online časova

Epidemiološke mere u čitavom svetu promenile su način na koji predajemo i komuniciramo sa učenicima. Umesto u učionici, licem u lice, predavanja su se uglavnom održavala online, najčešće preko Zooma ili neke slične aplikacije.

Za većinu nastavnika i učenika ovo je značilo ulazak na nedovoljno ispitanu teritoriju na kojoj su se susreli sa različitim problemima i izazovima. Ono što nastavnicima u znatnoj meri otežava održavanje online časova jeste činjenica da mnogi učenici ne uključuju kameru tokom predavanja.

Upravo je za kvalitetan nastavni proces od velike važnosti mogućnost predavača da vidi lica svojih učenika kako bi se uverio da razumeju ono što predaje i da im je pažnja na potrebnom nivou, ali i da bi proverio kako učenici reaguju na nove informacije i tako mogao da prilagodi način vođenja časa.

Stoga je veoma dobro ukoliko učenici prate čas sa uključenim kamerama i nastavnik treba da uradi sve što je u njegovoj moći kako bi ih podstakao da to i urade.

Važno je istaći da nije dobro da se učenicima prosto naredi da uključe svoje kamere. Umesto toga nastavnici treba da nastoje da izgrade poverenje i podstaknu učenike da sami požele da učestvuju u online času vizuelnim putem.

Naredni saveti i taktike trebalo bi da vam pomognu da kreirate atmosferu u kojoj će vaši učenici svojevoljno pratiti časove putem uključene kamere.

12 načina da podstaknete učenike da uključe kamere

1) Izgradite odnos

Većini učenika online način predavanja je potpuno nov i potrebno im je poverenje da se upoznaju sa njim i da se osete komforno. Treba imati na umu da se mnogi učenici uz uključenu kameru osećaju izloženije nego kada su u učionici. Iz tog razloga je važno da nastavnik izgradi poverenje između sebe i učenika, ali i između njih samih kako bi oni osećali da su u sigurnom i podsticajnom okruženju.

2) Sprovedite istraživanje

Razgovarajte sa učenicima pojedinačno ili napravite formular da saznate šta ih sprečava da uključe kameru i šta je potrebno kako bi se oni osetili opuštenije. Kada saznate njihove brige i potrebe, moći ćete da radite na tome da otklonite prepreke.

3) Igrajte se sa učenicima

Jedan od najboljih načina da se učenici opuste u bilo kojoj nastavnoj situaciji su igre. U slučaju online predavanja, tim potezom možete „ubiti dve muve” zato što učešće u igrama zahteva od učenika da uključe kameru. Možete im na primer tražiti da donesu najzanimljiviju stvar koju imaju u svojoj kući ili igrati papir-kamen-makaze, pantomimu i druge igre prilagođene uzrastu. Na taj način opustićete đake, pomoći im da izgrade poverenje i dati im dobar razlog da uključe kameru.

4) Dozvolite učenicima da se i njihov glas čuje

Aktivno uključivanje učenika u nastavni proces jedan je od imperativa savremenog obrazovnog pristupa koji daje najbolje rezultate. U slučaju online nastave pružite podstrek učenicima da se i sami izjasne o temama za časove ili nekim drugim stvarima. Svoje slaganje sa određenim predlozima mogu da izraze i jednostavnim podizanjem ruke, za šta je potrebno da uključe kamere. Na taj način će se i stidljiviji učenici osetiti ohrabreno da podele svoj stav sa ostatkom razreda.

5) Motivišite pojedine učenike da uključe kameru

Ukoliko znate ko su učenici koji su „omiljeni” u odeljenju, sa puno drugara i pozitivnom reputacijom, razgovarajte sa njima i ohrabrite ih da uključe kameru i tako daju svojim drugarima dobar primer koji će oni slediti.

6) Podelite sa učenicima svoje iskustvo

Ako učenici vide da ste i vi nekada imali slične brige kao oni i da ste ih uspešno prevazišli, to će im pomoći da vam veruju i poslušaju vaše savete. S tim na umu, popričajte sa njima kako ste vi prevazišli tremu od kamere i online sastanaka, šta radite kada niste raspoloženi za taj vid interakcije, a potrebno je da uključite kameru, kako ste pobedili sopstvene nesigurnosti. Na taj način đaci će uvideti da ste pre svega osoba koja ih razume i deli njihove brige i strepnje.

7) Jasno definišite kada je potrebno da kamera bude uključena

Popričajte sa svojim učenicima kako biste odredili tokom kojih delova časa kamera ne mora da bude uključena. Uvažavanjem njihovog gledišta omogućićete im da se osete kao aktivni učesnici nastavnog procesa koji imaju mogućnost da i samu utiču na tok časa. Povrh toga, postavićete jasne smernice o uključivanju kamere koje će im pomoći da se osete sigurnije.

8) Dozvolite učenicima da pokažu samo deo sebe na kameri

Mnogi učenici su osetljivi i ne osećaju se prijatno kada se njihovo lice vidi na kameri. Upravo to je jedan od glavnih razloga zašto ne žele da uključe kameru. Kako biste im pomogli da ovo prevaziđu, dozvolite im da na kameri pokažu samo deo sebe.

9) Tražite učenicima da snime određenu veštinu ili zadatak na kameri

Ukoliko ocenjivanje zahteva da vidite kako učenik izvodi određenu radnju na kameri, onda mu pružite priliku da je snimi umesto da je izvodi u realnom vremenu. Stavite mu do znanja da ćete snimak pogledati samo vi, što će učeniku pružiti sigurnost i s vremenom ukloniti tremu od kamere, pa će je uključivati i u realnom vremenu.

10) Pitajte učenike da li žele da koriste neke druge kanale

Mnogi učenici koriste druge medije za komuniciranje poput Tik-Toka, Instagrama, Vimea ili privatnih kanala na platformi YouTube. Pitajte ih da li bi se osećali komfornije kada bi imali mogućnost da preko ovih kanala dostavljaju svoje radove i učestvuju u online nastavi.

11) Pokušajte da primate učenike jednog po jednog u Zoom

Uključite se nekoliko minuta pre početka časa i omogućite opciju „čekaonica”. Kako učenici budu pristizali, možete ih individualno pozdravljati i pitati ih da li žele da uključe kameru. Možda nećete moći baš sve učenike da prihvatate jednog po jednog, ali ako uspete da to ostvarite sa njih nekoliko, podstičući ih da uključe kamere, veća je verovatnoća da će ostali koji pristignu i vide da su njihovi drugari uključili kamere slediti njihov primer.

12) Ohrabrite ih da koriste virtuelnu pozadinu

Neki učenici možda oklevaju da uključe kameru zbog toga što nisu sredili sobu ili ne žele da drugi vide njihovu privatnost. Kako biste ovo prevazišli, pokažite im kako da koriste virtulene pozadine koje „Zoom” omogućava.

Potražite savet od stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u online nastavi

Za mnoge učenike, nastavnike i škole uopšte online časovi zaista predstavljaju novinu. Da nije pandemije, oni verovatno dugo ne bi ni znali kako izgleda pravo učenje putem interneta. Upravo zbog toga se đaci i predavači teže snalaze i neophodni su vreme i praksa kako bi uspostavili kvalitetan nastavnič odnos u novom okruženju. Ovi saveti trebalo bi da im pomognu u tome.

Postoje naravno i škole koje online nastavu koriste dugi niz godina kao dodatnu podršku tradicionalnim časovima i čiji učenici i nastavnici za vreme pandemije nisu imali nikakvih problema da se priviknu na novonastalu situaciju.

Bogato iskustvo u korišćenju sofisticiranih distance learning programa i napredna, patentirana tehnologija omogućili su i nastavnicima i učenicima tih škola da sa lakoćom koriste kameru, rade domaće zadatke i održavaju časove u virtuelnoj sredini. Njihovi insajderski uvidi mogu da pomognu svima da se bolje snađu. U današnjem vremenu to je neophodnost ukoliko želimo da imamo kvalitetno i bezbedno obrazovanje.

 

EnglishSerbian