Usavršavanje nastavnika

Najbolji nastavnici su uvek spremni da se usavršavaju i budu u ulozi učenika

Usavršavanje nastavnikaKao što se najbolje uči iskustveno, tako se najbolje prenosi znanje kada smo i sami istovremeno učenici, odnosno ukoliko smo spremni na celoživotno učenje i usavršavanje.

Ovo je direktno uslovljeno činjenicom da savremeno obrazovanje donosi sasvim nove izazove i suštinske promene. Jedna od najvažnijih je da se kvalitet nastavnika više ne određuje jednom stečenim, nepromenljivim i neupitnim znanjem, već znanjem koje se menja i stalno razvija.

Stoga, ukoliko žele da u svojoj učionici pružaju najbolje obrazovanje, nastavnici su dužni da se neprekidno usavršavaju, odnosno da proširuju svoje metodičke veštine, dodatno produbljuju specijalistička znanja, ali i da usvajaju sasvim nova koja će im pomoći da bolje razumeju svoje učenike i njihove potrebe u 21. veku.

Čak 86% nastavnika LINKgroupa se stručno usavršavalo

Ovoga su svesni učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola iz LINKgroup sistema, koji kontinuirano unapređuju svoja znanja i veštine kroz različite stručne obuke.

Naime, čak 86% nastavnika iz LINKgroup škola je prošlo neki vid stručnog usavršavanja, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Institut za moderno obrazovanje i u kome su učestvovali nastavnici iz Savremene osnovne škole i gimnazije, International Schoola i Srednje škole za informacione tehnologije.

Rezultati ovog istraživanja su takođe pokazali da se nastavnici iz ovih škola možda i najviše usavršavaju od svih svojih kolega iz regiona.

Unapređuju znanja iz najrelevantnijih oblasti današnjice

Usavršavanje iz oblasti nastavnički, društveno i poslovno relevantnih tema današnjice kompetencije učitelja i nastavnika čini savremenijim i omogućava im da lakše ostvare kontakt sa učenicima.

Zato nastavnike najviše i interesuju najaktuelnije teme današnjice, kao što su: rad sa darovitim učenicima, digitalizacija i upotreba IKT alata u nastavi, medijska pismenost i tolerancija, multidisciplinarna nastava, očuvanje životne sredine i osnaživanje „zelenih” praksi, kao i preduzetništvo i podsticanje zapošljivosti mladih.
Usavršavanje nastavnika ima veliki efekat na uspeh učenika

Nema sumnje da je raznovrsno i sveobuhvatno usavršavanje nastavnika rezultat pre svega motivacije samih nastavnika, ali je zato glavni pokretač pozitivna reakcija učenika na nove pristupe i načine rada. To je pokazalo i istraživanje, budući da je glavni motivacijski pokretač za čak 91,5% nastavnika postizanje boljeg kvaliteta rada, odnosno podučavanja.

Efektnost i primenljivost znanja treba da budu osnovni kriterijumi prilikom izbora seminara ili radionica, zato je važno da učitelji i nastavnici pažljivo biraju na koji način će se usavršavati.

Sa druge strane, koliko je kvalitetno usavršavanje važan element u pružanju bolje nastave, a samim tim i bržeg napredovanja učenika, pokazuje i činjenica da je pomenutom istraživanju čak 86% nastavnika potvrdilo da je usavršavanje značajno unapredilo ne samo njihove nastavničke kompetencije već i nastavnu praksu.

Nastavnički poziv jedno je od najodgovornijih zanimanja. Zapravo, ukoliko pitate nastavnike iz LINKgroup sistema, to i nije zanimanje već životno opredeljenje. Jedan od glavnih ciljeva nastave je da učenici steknu znanja i kompetencije za celoživotno učenje, a da bi u tome uspeli, potrebno je da imaju primer u svojim nastavnicima. Zato nastavnici ovih škola žive ono što predaju: oni se stalno stručno usavršavaju pokazujući na delu svojim učenicima ljubav prema učenju i omogućujući im napredak donošenjem inovativnih nastavnih praksi.

Najvažnija podrška iz samog sistema

I ne samo to. Veoma je važno da nastavnici imaju podršku iznutra, od menadžmenta škole i celokupnog sistema, kako bi mogli da se usavršavaju na pravi način. Zato su potrebe nastavnika za usavršavanjem prepoznate u celom LINKgroup sistemu, te se nastavnici snažno ohrabruju da razvijaju svoje uže i šire kompetencije. Škole u kojima rade, kao i celokupni LINK edu Alliance sistem, pruža im vrednu podršku u tom pogledu, budući da i sami organizuju mnogobrojne seminare, obuke i prakse za stručno usavršavanje nastavnika.

Tako je čak 87,5% nastavnika obavilo stručno usavršavanje u okviru svoje matične ustanove, što pokazuje da LINKgroup škole svojim nastavnicima omogućavaju najbolje uslove za sveobuhvatno usavršavanje.

U LINKgroupu uspešan nastavnik nikad ne prestaje da bude učenik

Važno je da uvek budemo svesni koliko je značajno da nastavnici budu aktivni kada je reč o stručnom usavršavanju, jer ta znanja i veštine koje na taj način stiču oni primenjuju u učionici i na korist svojih učenika. Zahvaljujući ovim usavršavanjima u toku su sa najnovijim nastavnim i inovativnim praksama i znanjem iz drugih oblasti od značaja za osnovno i srednje obrazovanje. Oni obrazuju našu budućnost i zato je važno da njihove nastavne metode, pristupi i, naposletku, znanja budu aktuelni, relevantni i savremeni.

Nastavnici na obukama

Zato će LINKgroup uvek davati punu podršku i pružati sve neophodne resurse svojim nastavnicima kako bi se neometano usavršavali i tako svojim učenicima pružili najkvalitetnije obrazovno iskustvo. U savremenom obrazovanju svi smo dužni da budemo i učenici i učitelji, a rast svakog od nas dobija poseban smisao kada podstakne i napredak svakog drugog člana sistema, bilo da je to učenik ili nastavnik. Stoga negujemo kulturu učenja i napredovanja, koju beskompromisno slede nastavnici i njihovi učenici.

Upravo iz ovih razloga, LINKgroup je osnovao Institut za moderno obrazovanje kako bi svim učiteljima, nastavnicima i ostalim zaposlenim u obrazovanju omogućio da se usavršavaju iz različitih oblasti i učinio im što dostupnijim resurse za unapređenje znanja i veština.

 

EnglishSerbian