Šta nam donosi Obrazovanje 4.0?

 

Svetski ekonomski forum objavio je sveobuhvatan izveštaj pod naslovom „Škole budućnosti: Definisanje novih edukativnih modela za Četvrtu industrijsku revoluciju u sklopu koga je ilustrovao novi okvir za obrazovanje koje će biti u skladu sa budućim ekonomskim i društvenim kontekstom. Ustanove LINK edu Alliance i u sadašnjosti poštuju te standarde, što nam je još jednom potvrdilo značaj naše svakodnevne težnje za usavršavanjem, kako naših studenata i polaznika tako i nas samih.

Obrazovanje 4.0 – zlata vredno

Analitičari pomenute neprofitne organizacije su primetili raskorak između obrazovnih sistema i privrede, a kako do toga ne bi dolazilo, edukaciju dece bi, prema njihovim navodima, trebalo usmeriti ka većoj uključenosti, celovitosti i produktivnosti. Autori izveštaja su predstavili osnovne karakteristike i prakse koje bi škole trebalo da poseduju kako bi osposobile đake za rad i život u 21. veku. Svoje zaključke su zasnovali na opsežnim ispitivanjima i konsultacijama sa nastavnicima, stručnjacima za obrazovanje, pravnicima, poslovnim liderima i predstavnicima iz sektora tehnologije.

Jedan od ključnih nalaza ovog izveštaja Svetskog ekonomskog foruma jeste da tradicionalni obrazovni sistemi sve manje odgovaraju merilima ekonomija i društava širom sveta i posledično sve više zaostaju za njima. Globalne promene zahvatile su sve sfere naših života, pa i samo školovanje pred kojim stoji izazov prilagođavanja novonastalim okolnostima.

Glavni zahtev koji stoji pred obrazovanjem budućnosti i njegovim stvaraocima i realizatorima jeste da iškoluju učenike za uspeh u dinamičnom okruženju koje se nalazi u stanju konstantnog preoblikovanja. Pored toga što nastavnici moraju da ih pripreme da budu preduzimljivi članovi zajednice, očekuje se i da ih poduče tome kako da budu odgovorni i aktivni građani. Da bi obezbedilo odgovarajuće temelje za stvaranje takvih svestranih ličnosti, obrazovanje treba da počiva na interaktivnim metodama koje podstiču kritičko, inovativno i produktivno razmišljanje.

Prema korištenim proračunima (Accenture, 2018), svetski BPD bi do 2028. godine mogao da poraste za gotovo 10 biliona evra ukoliko bi škole adaptirale svoje programe razvoju veština neophodnih za zaposlenje u eri tehnologije. Stalno napredovanje i učenje je vodeći uslov opstanka u tehnološkom, kreativnom i inovativnom svetu koji se konstantno menja i razvija. S tim na umu, ne čude rezultati istraživanja prema kojima će do 2022. svakom pojedincu biti potreban dodatan 101 dan učenja kako bi bio konkurentan na tržištu rada.

Sveobuhvatna primena postulata tzv. Obrazovanja 4.0 donela bi, dakle, i finansijske koristi. Pročitajte kako je ono zamišljeno!

Učenje – ali možda ne onakvo kakvo vam je poznato

Kako bi učenici iz škole izašli kao delatni, maštoviti i otresiti akteri privrede budućnosti, potrebne su im 4 grupe veština:

  1. Globalno građanstvo;
  2. Inovativnost i kreativnost;
  3. Tehnologija;
  4. Interpersonalne veštine.

Dužnost obrazovnog sistema je da ih razvije na pažljiv i sistematičan način, implementirajući smernice Obrazovanja 4.0 u svoju nastavu.

Okvir Obrazovanje 4.0 Svetskog ekonomskog foruma

Probuđena svest o društvu i planeti – odlika globalnog građanina

Svetski ekonomski forum je identifikovao dva važna izazova s kojima će se čovečanstvo suočiti – ekonomsku nejednakost i klimatske promene.

Održavanje društvene kohezije, prevazilaženje podela i očuvanje Zemlje zahtevaće ubuduće poseban fokus i dodatne napore. Jedno od sredstava da čovečanstvo prenebregne ove probleme u određenom procentu jeste i školovanje. Obrazovanje 4.0 mora da usadi kod đaka osećanje pripadnosti „globalnom građanstvu” i da omogući mehanizme za njegovo promovisanje. Trebalo bi da im probudi svest o društvu i planeti na kojoj žive i razumevanje promena i njihove zavisnosti, ali i dužnost da se angažuju za boljitak svojih pojedinačnih zajednica. 

Prema saznanjima Svetskog ekonomskog foruma, novo obrazovanje formira veštine globalnog građanstva kroz različite naučno-tehnološke projekte održivog razvoja, zatim kroz društveno-humanističke nauke koje dovode do razumevanja i prihvatanja različitosti i napokon putem vannastavnih aktivnosti kakav je volontersko-humanitarni rad.

Razvoj stvaralačkog potencijala kao nezaobilazan element obrazovanja 21. veka

Uspeh budućih ekonomija zavisi od brzine kojom njihovi učesnici generišu i usvajaju nove zamisli, procese i proizvode zahvaljujući kojima dobijaju kompetitivnu prednost. Oni znači treba da budu inovativni, fleksibilni i spremni na prilagođavanje promenama.

Idejni tvorci napretka su pre svega ljudi, te će ljudski resursi vremenom postajati sve bitniji. S tim na umu, cilj Obrazovanja 4.0 je da đacima razvije potrebne misaone veštine koje bi potom transformisali u održiva koncepte i rešenja. To, pre svega, uključuje kritičko razmišljanje, radoznalost, kreativnost, rešavanje problema i analitičnost. Obrazovanje 4.0 traži aktivno učešće đaka u nastavi kroz učenje kroz igru, timsko rešavanje različitih zadataka i saradnju sa drugarima.

Digitalni alati, poput aplikacija za kodiranje takođe mogu dati podstrek deci da budu kreativniji i inovativniji. Posebno mesto zauzimala bi saradnja obrazovnih institucija sa privredom, što znači da će đaci u školama budućnosti od najranijih nogu imati dosta prakse i tako otkrivati kako da ono što uče u školi primene u realnom okruženju.

Obrazovanje koje ide u korak sa tehnološkim dostignućima

I sami smo svesni obima i sveprisutnosti tehnologije u sadašnjosti, a Svetski ekonomski forum tvrdi da će u budućnosti digitalizacija društva i ekonomije postati potpuna. Digitalna pismenost će tada, pored pisanja i računanja, biti nezaobilazan uslov za gotovo svaki posao.

Od pomaka na polju tehnoloških dostignuća direktno zavisi i ekonomski rast, te će se od radnika očekivati suvereno vladanje tehnologijom. Škole prilagođene načelima Obrazovanja 4.0 moraće da upoznaju svoje polaznike sa tehnologijom i njenom kreativnom, produktivnom i odgovornom upotrebom – a sve to kako bi i sami bili pokretači boljitka. Ovo će postići preplitanjem matematike, prirodnih nauka i digitalne pismenosti i korišćenjem alata i aplikacija za kodiranje i dizajniranje poput Raspberry P, Scratch, CodeAcademy i Code.org.

Svi za jednog, jedan za sve – i danas, i sutra

Poslovno okruženje današnjice, a pogotovo sutrašnjice, zahteva pre svega timski rad i saradnju kao preduslov inovacija i produktivnosti. Stoga su, prema Svetskom ekonomskom forumu, najtraženije veštine od kandidata u 21. veku liderstvo, kolaboracija, emocionalna inteligencija i komunikacija.

Istraživanja pokazuju da ove osobine i veštine imaju dugotrajan pozitivan faktor na zaposlenje, visinu zarade i bolje zdravlje. Novo obrazovanje razvija ove osobine tako što kod učenika osnažuje komunikacijske veštine, timski rad, uvažavanje tuđeg gledišta.

Srbija – na sredini puta?

Anketa Svetskog ekonomskog foruma je otkrila da stanovnici Srbije obrazovanje u srpskim školama ocenjuju kao „sredinu” između pasivnog i interaktivnog. Sredina u ovom slučaju zbog svega navedenog ipak nije zlatna, već je zlatan „interaktivni” kraj spektra kojem upravo teže i na kojem se nalaze ustanove LINK edu Alliance. 

Istraživanje: „Kako biste opisali nastavu u vašoj zemlji?” (Executive Opinion Survey, World Economic Forum, 2019)

Link edu Alliance – najbolji primer Obrazovanja 4.0 u regionu

Svetski ekonomski forum istraživao je koje škole u svetu su otišle najdalje u implementiranju novog modela obrazovanja. One moraju da poseduju niz karakteristika i da ispunjavaju visoke standarde kako bi mogle da budu okrakterisane kao škole budućnosti na kojima se dobija najkvalitetnije obrazovanje za 21. vek.

Institucije u aklopu LINK edu Alliance ispunjavaju ove zahtevne uslove po svim parametrima i, što je još važnije, primenjuju ih sa uspehom više od dve decenije. Zbog svega toga, ovaj sistem je najmoderniji obrazovni sistem u našoj zemlji i regionu. On se sastoji od institucija formalnog i neformalnog tipa – od osnovnih, srednjih i visokih škola, do fakulteta i profesionalnih akademija. U njegovom okrilju nalaze se i brojni obrazovni servisi i instituti. 

Grupe veština, pobrojane u okviru Obrazovanja 4.0, razvijaju se i implementiraju kroz personalizovanu nastavu, pristupačnost obrazovnih sadržaja, problemski i kolaborativni rad i celoživotno učenje, a upravo tako se uči, napreduje i savladava gradivo na obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance.

Izvor: Svetski ekonomski forum

Leave a Reply

EnglishSerbian