Motivacija i onlajn učenje

Za sve što radimo u životu potrebna je motivacija. Najviše smo motivisani za aktivnosti koje se podudaraju sa našim željama i strastima. Drugim rečima, lična satisfakcija je najbolji pokretač. Ali, često smo suočeni sa zadacima koje moramo da obavimo, gde sam proces obavljanja, pa čak ni rezultat, ne nose užitak. Svaka obaveza, pre ili kasnije, postane opterećenje.

Poboljšanje motivacije odgovor je na mnoga važna pitanja:

Kako ostvariti dobar rezultat?

Kako ostati srećan i zadovoljan?

Kako stalno napredovati?

Možda više nego bilo šta drugo, učenje shvaćeno u užem smislu, kao školska dužnost, za većinu učenika predstavlja problem. Iako većina ljudi, nesvestna samog procesa usvajanja znanja, sa radošću uči kroz ceo život, školski sistem uradio je dovoljno da reč „učenje” izađe na rđav glas.

Kako da motivišemo učenike?
Da bismo na pravi način iskoristili potencijal koji nam danas stoji na raspologanju za inovativno i napredno učenje, najpre se moramo pozabaviti suštinom motivacije.

Postoje 2 tipa motivatora:

MOTIVACIJA_I_ONLAJN_UCENJE_slika2Spoljašnja motivacija

Reč je o motivaciji kojoj je poreklo u faktorima izvan individue (nagrada ili izbegavanje kazne), a ne u unutrašnjim pobudama. Ona podrazumeva spolja postavljen cilj, koji treba ostvariti kao osnovni motiv delovanja, nakon čega sledi nagrada, odobravanje ili pohvala.

Unutrašnja motivacija

To je motivacija kod koje je potreba nastala iz unutrašnjih pobuda, a zadovoljstvo proizilazi iz same aktivnosti ili njenog značenja. Spoljašnji razlozi, rezultati te aktivnosti (npr. nagrada ili strah od kazne) nisu bitan faktor.

Tipovi motivatora i elektronsko učenje

Danas je učenje kroz igru postalo „mobilno” učenje, odnosno učenje preko elektronskih događaja.

Bez obzira na to da li se bavite tradicionalnim ili onlajn učenjem, morate razumeti razlike između tipova motivatora i mogućih načina za njihovo korišćenje.

MOTIVACIJA_I_ONLAJN_UCENJE_slika3

Spoljašnji motivatori se mogu primenjivati na sve učenike, dok unutrašnji variraju u zavisnosti od afiniteta i sklonosti pojedinaca. Naravno, granice između motivatora nisu stroge.

Ipak, spoljašnji motivatori efektni su katalizatori kada govorimo o jednostavnim zadacima. Ali za rešavanje kompleksnih zadataka, gde je neophodno da učenik primeni deduktivne metode, potrebno je potencirati individualnost i radoznalost.

S obzirom da unutrašnji faktori traju duže od spoljašnjih, neophodna je strategija učenja. To je mesto gde se elektronsko učenje uključuje u priču.

Prednosti elektronskog učenja

Dobra strana elektronskog učenja jeste sloboda koju svaki učenik ima u kreiranju sopstvenog rasporeda i u izboru tema. Za samostalnije učenike mogućnost biranja teme može biti faktor opredeljenja za učenje. Kad govorimo o odraslima, mobilnost koja je u prirodi onlajn učenja, predstavlja snažan motivator. Samostalnost pri učenju na daljinu je, zapravo, najjači adut za obrazovanje odraslih.

MOTIVACIJA_I_ONLAJN_UCENJE_slika4

U nekim slučajevima elektronsko učenje, samo po sebi, može biti dovoljan motiv. Uzbuđenje usled interaktivnog otkrivanja sveta, kao još uvek relativno novog metoda saznavanja, i dalje je snažno. A učenje putem zabavnih aplikacija može biti pospešeno spoljašnjim motivatorima. Mogućnost takmičenja, bodovanje i dodela bedževa samo su neki od načina da se izazove radost pri pomisli na učenje.

Mogućnosti za kreativne strategije u osmišljavanju učenja putem mobilnih aplikacija i DL platformi su beskonačne. Ali, nikada ne smete ispustiti iz vida pravila koja slede u nastavku teksta.

Ključ svakog napretka – motivišite sebe!

Samomotivacija je ključna za kontinuirani napredak tokom života. Ona predstavlja sposobnost osobe da motiviše samu sebe, da nađe razlog i neophodnu snagu da uradi nešto bez potrebe da na nju utiče druga osoba ili situacija. To je pažljiv, uporan i istrajan rad.

Moguće je motivisati sebe, pa i druge, na neverovatne stvari. Ipak, ne sme se zaboraviti jedna činjenica:

Jednom pokrenuta motivacija ne traje zauvek.

Zato, za kraj dajemo nekoliko predloga kako da ostanete u fokusu.

5 načina da održite motivaciju

Postavite ciljeve.
Vremenski udaljen ili veliki cilj treba razbiti na manje i lakše dotižne ciljeve. Tako se do malih uspeha dolazi češće, što deluje motivišuće, a svaki cilj do koga stignete približava vas velikom cilju. Potrebno je biti strpljiv i istrajan.

Planirajte.
Važno je da plan bude realan i ostvarljiv. Preambiciozni planovi koji se ne mogu ispuniti izazvaće nezadovoljstvo i smanjiće motivaciju.

Zabavljajte se.
Osmislite aktivnosti tako da budu zabavne.

Uvek radite na sebi.
Stičite nova znanja i veštine kontinuirano, čitavog života. Uložite najmanje sat vremena dnevno na sopstveni razvoj.

Vodite dnevnik motivacije.
Sa stalnim vođenjem dnevnika imaćete pravi uvid u promene u vašem stavu i napretku. Vodite dnevnik i moći ćete objektivno da vidite koliko ste se promenili od trenutka donošenja odluke.

Na ovu temu pogledajte zanimljivo predavanje karijernog analitičara Dana Pinka “The Puzzle of Motivation” održano kao deo serije TED konferencija.

EnglishSerbian