Tableti, elektronske sveske i edukativne aplikacije u nastavi

Razvoj informacionih tehnologija i njihov uticaj na sve oblasti života, pa i na sferu obrazovanja, omogućava učenicima i studentima novi, savremeniji i kvalitetniji način učenja i usavršavanja, uz pomoć najsavremenije opreme i u korak sa trendovima novog doba.

Na taj način, oni otkrivaju metode i veštine kojima se danas služe najuspešniji svetski programeri, dizajneri, administratori, krunišući tako svoja znanja i interesovanja upotrebljivim i traženim znanjem današnjice, a sve to na interesantan i njima prijemčiv način.

Upotrebom računara u školama, stvoreni su uslovi za kvalitetnije inovacije obrazovne tehnologije. Poznato je da multimedijalni programi pružaju raznovrsne mogućnosti za kreiranje elektronskih udžbenika sa tekstom, slikama, zvučnim animacijama i filmovima… Interaktivnost i kvalitet prezentovanih materijala, uz korišćenje multimedije i hiperteksta, daje znatno obimnije sadržaje u poređenju sa tradicionalnim načinom nastave.

Mnogobrojna istraživanja u svetu pokazuju da su računari izuzetno efikasna nastavna sredstva koja omogućavaju upravljanje nastavom i učenje putem konstantne povratne veze, koja ima vrlo snažnu motivacionu moć i koja predstavlja osnovu sistema vrednovanja i pravednog ocenjivanja rada učenika.

Istraživanja sprovedena u SAD, kao što su istraživanje u okviru sistema CMS (Computer Managed System, upravljanje pomoću kompjutera), Suppesov projekat na Stanfordskom univerzitetu, i istraživanja pri Centru za pedagoška istraživanja u Pitsburgu u okviru IPI (Indivisually Prescribed Instruction, individualno planirana nastava) pokazuju da se računari kao nastavna sredstva uspešnije prilagođavaju individulanim sposobnostima učenika nego što to mogu da urade nastavnici.

Takođe,navedena istraživanja pokazala su i da učenici pomoću računara brže usvajaju gradivo i da su tako stečena znanja trajnija.

Upravo upotreba prednosti informacionih tehnologija u nastavi donela je Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS u Beogradu mnogo kvalitetniju, uspešniju, ali i interesantniju nastavu. Spoj rada stručnih, posvećenih i motivisanih nastavnika sa blagodetima koje ovakav vid nastave pruža učinio je da učenici ITHS-a, sa tabletom u ruci umesto sa sveskom, dolaze u školu i iz nje odlaze sa osmehom na licu.

Tableti u nastavi – za uživanje u učenju i bolje ocene

Još 1982. godine, američki magazin za naučna pitanja New Scientist objavio je da je, zahvaljujući računarima, posebno tableta koji se u poslednje vreme dosta koriste u američkom školstvu, ostvaren primetan napredak u nastavi matematike.

Tableti nastavnike rasterećuju mnogih rutinskih poslova, koji oduzimaju vreme koje se mnogo konstruktivnije može iskoristiti na času, a učenika straha od nastavnika i podsmeha drugih učenika zbog eventualnih pogrešnih odgovora.

Generalno, tableti u nastavi ostavljaju više prostora za kreativnost, za inovacije, za stručno i pedagoško usavršavanje, za detaljnije praćenje rada svakog učenika ponaosob. Takođe, tableti u nastavi razvijaju kod učenika memoriju, maštu, samostalnost u učenju, podižu obrazovni nivo, nezavisnost u radu, čineći od učenika aktivne učesnike u nastavi.

Sa jedne strane tvrdokorna vezanost za tradicionalni vid nastave po svaku cenu, a sa druge finansijska nemogućnost da se ovakva inovativna nastava realizuje, nažalost ne dozvoljava da većina škola u Srbiji oseti sve pozitivne strane ovakvog učenja. Uvođenje tablet računara i elektronskih svezaka u nastavu predstavlja pravu revoluciju u obrazovanju u našoj zemlji. Zahvaljujući ovim inovacijama, nastava na ITHS-u postaje još naprednija, kvalitetnija i interesantnija. Učenici sa mnogo više elana pristupaju učenju jer im ovakav vid učenja predstavlja nešto blisko i interesantno, svojstvenije njihovom uzrastu i njihovim preokupacijama.

Najpopularnije aplikacije među učenicima ITHS-a

Evo nekih od obrazovnih aplikacija koje su se pokazale kao najpopularnije među đacima Srednje škole za informacione tehnologije ITHS.

1. Kingsoft Office – služi za kreiranje mobilne elektronske sveske. Zahvaljujući ovoj aplikaciji, učenici mogu da kreiraju elektronsku onlajn svesku, kojoj mogu pristupiti u svakom trenutku.

2. Nearpod – zahvaljujući ovoj aplikaciji kompletna nastava može da se izvodi samo uz pomoć tablet računara.

3. Youtube – aplikacija koja služi za multimedijalnu nastavu, učenicima se, na primer, pokazuju snimci laboratorijskih vežbi, ekranizovanih književnih dela i slično.

4. Džepni pravopis – elektronski pravopis koji je učenicima pri ruci kada treba da pišu domaće zadatke, blogove, sastave i slično.

5. Gif creator – služi za pravljenje animacija.

6. Edmodo – služi za postavljanje istraživačkih zadataka za učenike, edukativnih igara, kvizova, diskusija u kojima đaci učestvuju. Učenici na svojim profilima ovde imaju evidenciju zadataka, komentara nastavnika i svojih postignuća.

7. Great battles medieval – na časovima istorije učenici na zanimljiv i kreativan način mogu da zavire u srednjovekovna naselja, otkriju izgled srednjovekovne vojske, osmisle taktiku za neku bitku.

 Sa tablet računarima do kreativne edukacije i idealnih veština

Savremene tehnologije, aplikacije i video-igre koje se koriste u obrazovanju na ITHS-u stvaraju potrebu da se sazna, potrebu da se pita, da se istraže i savladaju određene veštine. One predstavljaju zabavu, ali i značajnu obrazovnu vrednost. Igra na času ne umanjuje vaspitno-obrazovne vrednosti, naprotiv. Ona samo motiviše učenike i približava im gradivo, čini da ga bolje shvate i zapamte.

Edukativne aplikacije koje ITHS koristi u nastavi čine da učenje bude zabavno, izazivaju veću pažnju, koncentraciju i interesovanje. Učenici pokazuju upornost, usmeravaju pažnju na detalje i razvijaju veštine rešavanja problema.

Uz obrazovne tablet računare, elektronske sveske i aplikacije školski časovi na ITHS-u postaju dinamičniji i sadržajniji, a učenici imaju veću motivaciju i želju da ostvare bolje rezultate.

Deca mogu da istražuju planetu uz pomoć mapa Google Eartha i 3D Atlasa i učestvuju u čuvenim istorijskim bitkama igrajući video-igrice. Pomoću slikovitih aplikacija, koračaju ulicama antičkog Rima, posećuju srednjovekovne zamkove ili upoznaju kulturu stare Grčke. Naravno, sve navedeno je mnogo interesantnije uz vizuelni doživljaj.

Vežbanje matematike, rešavanje teških zadataka i pamćenje mnoštva formula uz zanimljive YouTube animacije učenje na ITHS-u čini mnogo lakšim i interesantnijim, a iskustvo pokazuje da su učenici izuzetno fokusirani i da aktivnije učestvuju u nastavi.

Takođe, ovakav način školovanja na ITHS-u nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava proces čuvanja i prosleđivanja materijala učenicima. Nastavnici su uvek tu za sva pitanja, probleme i savete svojih đaka, mogu da komuniciraju sa njima online, da ih konsultuju za sve što im je potrebno, kada god požele.

Sve ovo moguće je zahvaljujući upotrebi obrazovnih tablet računara, elektronskih svezaka i mnoštva značajnih, korisnih i zanimljivih aplikacija.

Edukativne aplikacije prokrčile su put ka knjizi

Na prvu pomisao, delovalo je kontradiktorno i nemoguće da upotreba tablet računara u nastavi može da probudi i razvije ljubav prema knjizi i jeziku, ali, kako potvrđuju profesori ove škole, desilo se to da su se, uz ovakav pristup književnosti, učenici zainteresovali da čitaju.

Đaci na ITHS-u gledaju i prave dinamične filmove i prezentacije o značajnim književnim delima, uz uživanje i zabavu upoznaju se sa njima, sa životima njihovih tvoraca, uspesima i dostignućima. Logično, nakon odgledanog filma ili prezentacije o nekom minulom dobu, životu i radu nekog pisca i slično, učenici imaju jaču želju da se o tome informišu detaljno, čitajući konkretno književnoumetničko delo.

Takođe, učenici ITHS-a, uz pomoć brojnih aplikacija, svakodnevno poboljšavaju svoj vokabular, vežbajući pravopis, gramatičke i retoričke vežbe.

Obrazovanje novog doba prilagođeno je novim generacijama i njihovim interesovanjima. Učenje postaje igra, dajući mnogo bolje rezultate. Upotreba tablet računara, elektronskih svezaka i velikog broja edukativnih aplikacija donelo je učenicima i nastavnicima ITHS-a kvalitetniji i ispunjeniji nastavni proces, koji rezultuje bogatim znanjem i željom za dodatnim učenjem.

EnglishSerbian