Veštačka inteligencija će radikalno promeniti način na koji učimo i podučavamo

U literaturi i filmu su odavno najavljivane promene koje će nastati pojavom široko rasprostranjene veštačke inteligencije. Danas, možemo reći tiho, AI postaje sveprisutna u brojnim aspektima našeg svakodnevnog života. Od inteligentnih senzora koji nam pomažu da napravimo savršene slike, preko automatskih funkcija parkiranja u automobilima, do ličnih asistenata u pametnim telefonima – veštačka inteligencija je svuda oko nas. Oblast gde je veštačka inteligencija, zajedno sa mašinskim učenjem, spremna da napravi velike promene jeste obrazovanje.

Na fakultetu ocenjivanje domaćih zadataka i testova za velike kurseve i predavanja može biti naporan posao. Čak i u nižim razredima učitelji često otkrivaju da ocenjivanje oduzima značajno vreme, koje bi se moglo iskoristiti za interakciju sa učenicima, pripremu za nastavu ili rad na profesionalnom razvoju. Upravo se veštačkom inteligencijom mogu automatizovati osnovne aktivnosti u obrazovanju, poput ocenjivanja.

Naime, sada je moguće da nastavnici automatizuju ocenjivanje za skoro sve vrste višestrukog izbora, a automatsko ocenjivanje pisanja učenika ne zaostaje u tom procesu. Danas je softver za ocenjivanje eseja još uvek u povoju i nije još na visokom nivou, ali se može (i hoće) poboljšati tokom narednih godina, što će omogućiti nastavnicima da se više fokusiraju na aktivnosti u nastavi i na interakciju učenika nego na ocenjivanje.

Obrazovni softver baziran na AI, kao i u slučaju mašinskog učenja, prilagođava se potrebama učenika

Ova vrsta prilagođenog obrazovanja podrazumeva mašine za pomoć učenicima. Tako na različitim nivoima nastavnici i učenici mogu raditi zajedno. AI tehnologija može da ukaže na mesta na kojima kursevi treba da se poboljšaju. Nastavnici možda nisu uvek svesni praznina u svojim predavanjima i obrazovnim materijalima, ali veštačka inteligencija nudi način za rešavanje tog problema: kada se utvrdi da je veliki broj učenika predao pogrešan odgovor na domaći zadatak, sistem upozorava nastavnika i daje budućim učenicima prilagođenu poruku koja nudi savete za tačan odgovor.

Ova vrsta sistema pomaže u popunjavanju praznina u objašnjenjima koje se mogu pojaviti na kursevima. Pri tome, umesto da čekaju da ih čuju od profesora, studenti dobijaju trenutne povratne informacije koje im pomažu da razumeju koncept i sete se kako da pravilno urade zadatak sledeći put.

Programi podučavanja zasnovani na veštačkoj inteligenciji već postoje i danas pomažu učenicima kroz osnovnu matematiku, pisanje i druge predmete. Ovi programi mogu naučiti učenike osnovama, ali su tu i dalje nastavnici iz „stvarnog” sveta da im pomognu. Ipak, ne bi trebalo isključiti mogućnost da AI tutori budu u mogućnosti da postignu visok nivo predavačkih sposobnosti u budućnosti. Sa brzim tempom tehnološkog napretka koji je obeležio poslednjih nekoliko decenija, napredni sistemi podučavanja prestali su da budu samo san.

U svakom slučaju, hrabro iskoračujemo u novi svet budućih mogućnosti, izbora i postignuća u obrazovanju. Ako imamo u vidu pomake koje je LINKgroup već učinio na polju edukativnih tehnologija, može se reći da su mašinsko učenje i veštačka inteligencija postali stvarnost domaćeg obrazovanja i da njihova primena više nije samo san.

Iako će biti potrebno vreme i resursi da se ovaj san do kraja ispuni, jedno je sigurno: AI i ML, zajedno sa blockchain tehnologijom, jesu tehnologije koje će prve unaprediti zastarele obrazovne sisteme. Ostaje nada da će i druge obrazovne ustanove zakoračiti putem kojim je krenuo LINK Educational Alliance, prateći primer ovog velikog iskoraka u EdTechu.

Leave a Reply

EnglishSerbian