Obrazovanje 4.0: Inovativni pristupi u inženjerskom obrazovanju

U radu autora Džonatana Mirande i saradnika istraživani su osnovni elementi obrazovanja 4.0 u visokoškolskom obrazovanju kroz tri studije slučaja u oblasti inženjerskog obrazovanja. Koncept obrazovanja 4.0 predstavljen je u kontekstu četiri industrijske revolucije i povezan je sa potrebama i izazovima visokog obrazovanja. Takođe, predložene su četiri ključne komponente obrazovanja 4.0 koje služe kao referenca za dizajniranje novih projekata obrazovnih inovacija: kompetencije, metode učenja, informacione i komunikacione tehnologije, te infrastruktura, a kroz tri studije slučaja prikazano je kako trenutni programi usvajaju koncept i viziju obrazovanja 4.0.

Autori su analizirali kako se tehnološki napredak kroz vreme odrazio na obrazovanje, uključujući pedagogiju, obrazovne filozofije, modele učenja, metode i uloge studenata i edukatora. Uočeno je da su metodologije, prakse i aktivnosti danas usmerene ka personalizaciji generisanja znanja i transfera informacija, čineći ih efikasnijim, dostupnijim i fleksibilnijim. Projekti obrazovnih inovacija nastaju kako bi se odgovorilo na aktuelne izazove u obrazovanju.

Slika 1 sumira relevantne koncepte tranzicije visokog obrazovanja od obrazovanja 1.0 do trenutne industrijske i obrazovne paradigme obrazovanja 4.0. 

Slika 1: Tranzicija od obrazovanja 1.0 do obrazovanja 4.0

Za oblikovanje inkluzivnog okruženja obrazovanja 4.0 neophodno je kreirati okvire koji će voditi dizajnere tokom procesa dizajniranja i implementacije. U radu se navodi da visokoškolske institucije treba da podrže edukatore i istraživače u vođenju inicijativa i projekata u obrazovnim inovacijama.

Autori su predložili četiri ključne komponente koje oblikuju koncept obrazovanja 4.0:

  1. kompetencije: razvoj kompetencija kod studenata kroz obrazovne programe;
  2. metode učenja: uključivanje novih metoda učenja koje omogućavaju studentima da pristupe odgovarajućim obrazovnim programima;
  3. informacione i komunikacione tehnologije (ICT): implementacija trenutnih i novih ICT-ova radi poboljšanja procesa učenja i poučavanja;
  4. infrastruktura: korišćenje inovativne infrastrukture kako bi se unapredili procesi učenja.

Ove komponente mogu poslužiti kao referentni okvir prilikom dizajniranja novih projekata obrazovnih inovacija. One mogu biti korisne za različite inicijative koje se usklađuju sa vizijom i konceptom obrazovanja 4.0 i nude rešenja za trenutne izazove u ovom sektoru.

Tri studije slučaja ilustruju primenu koncepta obrazovanja 4.0 u inženjerskom obrazovanju, pokazujući na koji način su komponente uzete u obzir prilikom dizajniranja obrazovnih programa. U njima je prikazano kako se komponente obrazovanja 4.0 koriste u dizajnu obrazovnih programa, sa fokusom na obrazovanje inženjera. Navedeni su primeri korišćenja laboratorija za donošenje odluka koje su u vezi sa davanjem podrške studentima u analizi problema saobraćaja, podsticanjem preduzetništva kroz obrazovne programe i davanjem podrške multidisciplinarnom istraživanju kroz specijalizovane laboratorije.

Rezultati studija slučaja pokazuju pozitivne efekte, kao što su generisanje novog znanja, transfer informacija među vršnjacima, stvaranje inovativnih rešenja i korišćenje dostupnih tehnoloških resursa tokom implementacije. 

Zaključak rada naglašava da su izazovi u visokom obrazovanju ne samo obrazovni i društveni već i da uključuju probleme izazvane brzim tehnološkim napretkom i potrebom za razvojem ključnih kompetencija kod studenata. To podrazumeva kreiranje novih programa, proizvoda i usluga koji uzimaju u obzir neophodne komponente savremenog obrazovanja.

Izvor: 

Jhonattan Miranda, Christelle Navarrete, Julieta Noguez, José-Martin Molina-Espinosa, María-Soledad Ramírez-Montoya, Sergio A. Navarro-Tuch, Martín-Rogelio Bustamante-Bello, José-Bernardo Rosas-Fernández, Arturo Molina, The core components of education 4.0 in higher education: Three case studies in engineering education, Computers & Electrical Engineering, Volume 93, 2021, 107278, ISSN 0045-7906, https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107278.

EnglishSerbian