Kako da u online okruženju ostvarite saradnju među učenicima kao u tradicionalnoj nastavi

KAKO_-DA_U_ONLINE_OKRUZENJU

U procesu učenja nije bitno samo postići cilj, mnogo bitnija su iskustva koja se u samom procesu stiču i koja nas u velikoj meri menjaju i čine nas boljim osobama, kao i uspešnijim u oblasti koju učimo. Kako bi iskustvo učenja imalo ovakav efekat neophodno je podsticati kolaboraciju među učenicima. Kroz interakciju sa drugima najlakše i najbrže učimo, postajemo svesniji brojnih mogućnosti, različitih pristupa i rešenja, ali i svojih stavova i kvaliteta. Dakle, bolje upoznajemo druge, ali i sebe.

Istraživanja pokazuju da najviše pamtimo učeći druge, radeći na rešavanju konkretnog problema i u toku diskusije sa drugima, dok najmanje pamtimo, svega 10% onog što pročitamo, 20% onog što čujemo, 30% onog što vidimo i 50% onog što istovremeno vidimo i čujemo. Ovo je još jedan u nizu pokazatelja zašto je saradnja i timski rad nužan u obrazovnom procesu.

Obrazovanje na daljinu daje jednake mogućnosti, pa čak i bolje za ostvarenje kolaborativnog učenja nego tradicionalna nastava, pa mu iz navedenih razloga tako treba i pristupiti. Ono nudi mogućnosti kako sinhrone komunikacije, tako i asinhrone, što je veoma važno u modernom dobu koje odlikuje brz tempo života i mnogobrojne uloge koje pojedinac obavlja u društvu, kao i stalna potreba za usvajanjem novih znanja. Ove mogućnosti ne smeju biti zanemarene i ostati neiskorišćene, zato aktivno treba raditi na ostvarenju stimulativne atmosfere za učenje u online okruženju.

Ovo su samo neki od saveta kako nastavnik može podstaći saradnju među učenicima u online okruženju:

  • napravite kratak uvodni video u kojem se predstavljate učenicima;
  • napravite prostor za upoznavanje učenika, tako da svi mogu da upoznaju jedni druge;
  • koristite grupne projekte i diskusije kako bi omogućili timski rad učenika;
  • podelite učenike u manje grupe;
  • tražite od učenika da redovno dele svoje radove sa grupom i ohrabrite ostale da ih komentarišu;
  • podstaknite učenike da dele zanimljive materijale vezane za tematiku kursa, koje nalaze na internetu;
  • ohrabrite učenike da daju komentare, postavljaju pitanja, otvaraju teme za diskusiju, pišu o svojim iskustvima;
  • koristite komentare da podstaknete učenike da rade sa novim kolegama.

Imajte u vidu da su ljudi manje stidljivi u online okruženju, spremniji su da iskažu svoje mišljenje, manje se plaše eventualne greške koju načine i generalno su otvoreniji u komunikaciji. Ovo su veoma značajni podaci koji su idealni za stvaranje stimulativne atmosfere za učenje, koji uz uloženi trud nastavnika i učenika mogu dati odlične rezultate u obrazovnom procesu.

EnglishSerbian