Kontinuirano usavršavanje nastavnika

Dinamične promene u nauci i nagli razvoj informacionih tehnologija menjaju našu svakodnevicu, navike, poslovno okruženje i potrebe u procesu učenja. Dakle, ove promene utiču na sve oblasti, tako da je nemoguće postići ili održati uspeh bez njihovog stalnog praćenja. Ovakva situacija nalaže da skoro svakog dana učimo nešto novo, ako želimo da ostanemo aktuelni, odgovorimo na potrebe naših korisnika koje se stalno menjaju i obezbedimo kvalitet. Zato pojam usavršavanje danas nužno vezujemo uz pojam kontinuirano, a sve to dalje vodi ostvarenju ideje celoživotnog učenja, koja postaje naša stvarnost.

Očekivalo bi se, da obrazovanje kao izvor svih promena i samo se dinamično menja, ali istorijski gledano ne možemo reći da je tako. Obrazovanje je vekovima imalo tendenciju sporih promena, ali se to sada značajno menja. Kao što smo rekli razvoj informacionih tehnologija menja našu svakodnevicu, pa samim tim i potrebe učenika, ali i njegove mogućnosti. Stoga, kako bi se novonastale obrazovne potrebe učenika zadovoljile, nepobitno se mora uvesti u nastavu korišćenje najnovijih informacionih tehnologija. Ovakva situacija, nastavnika stavlja u položaj onoga ko treba da upozna učenike sa idejom kontinuiranog usavršavanja i pripremi ih za ovaj proces, kao i onoga ko i sam dinamično radi na vlastitom usavršavanju.

Jedan od programa stručnog usavršavanja, čiji je cilj da podrži inovacije i upotrebu informacionih tehnologija u obrazovanju, je i Google Teacher Academy. Ovo je program za lični razvoj, koji je dizajniran da pomogne nastavnicima i ostalim kadrovima u osnovnom i srednjem obrazovanju, da dobiju što je moguće više od upotrebe modernih tehnologija u obrazovnom procesu . U tom cilju organizuju se dvodnevne obuke tokom kojih učesnici dobijaju praktično iskustvo u korišćenju besplatnih Google proizvoda i drugih tehnologija, upoznaju se sa inovativnim nastavnim strategijama, dobijaju sadržaje koje mogu da dele sa ostalim kolegama i postaju deo ove zajednice. Oni koji dobiju priliku da pohađaju ovaj program postaju Google sertifikovani nastavnici (GCT), što im takođe omogućava i:

  • pristup GCT online zajednici,
  • mogucćnost da daju povratne informacije Googleu o upotrebi njegovih alata u obrazovne svrhe,
  • poziv da se pridruže Googleu na posebnim događajima,
  • pravo da postave GCT bedž na svoj veb sajt ili blog.

Priliku za učešće u ovakvom programu nije lako dobiti, shodno tome da je Google Teacher Academy veoma konkurentna. Za svaku od obuka se bira samo oko 50 kandidata, a obuke se održavaju dva ili tri puta godišnje na različitim lokacijama širom sveta. Prednost se daje kandidatima koji pokazuju interesovanje za inovacije u nastavi, imaju iskustvo u primeni modernih tehnologija u svojim učionicama i školama, i koji pokazuju sklonost da pomažu drugim nastavnicima i školama u razvoju koncepta primene modernih tehnologija u nastavnom procesu, što će i biti nakon završene obuke jedan od njihovih zadataka.

Ovo je samo jedan od inspirativnih primera koji skreće pažnju na značaj procesa kontinuiranog usavršavanja nastavnika i njegov značaj uopšte, kao i na važnost upotrebe informacionih tehnologija u nastavi.

EnglishSerbian