Svaka učionica može postati laboratorija uz interaktivne simulacije

Činjenica da učenici ne uče na isti način i da ih karakterišu različiti stilovi učenja i njihove kombinacije nije toliko ranije isticana. Jedan od razloga za to je svakako i taj da tradicionalna nastava i frontalna metoda rada, kao i veliki broj učenika u odeljenjima, nisu omogućavali da se uvaži ova činjenica. Shodno tome došlo je i do toga da se nastava uglavnom prilagodi auditivnom stilu učenja, iako je on možda i najmanje zastupljen kod učenika, ali je najjednostavniji za primenu u radu sa velikom grupom. Međutim, danas se stvari bitno menjaju. U nastavi se teži personalizaciji procesa učenja, dok se sa druge strane takođe teži i timskom radu i kolaborativnom učenju. Mogućnost da napokon objedinimo ovakve pristupe u nastavi, svakako dugujemo razvoju modernih tehnologija.

U cilju da obogatite svoja predavanja dodatnim sadržajima, prilagođenim za učenike sa različitim stilom učenja, mogu vam pomoći različiti sadržaji koje možete pronaći na internetu. Jedan od korisnih izvora je i phet.colorado.edu. Na ovom mestu ćete naći brojne interaktivne simulacije kojima možete obogatiti svoja predavanja, upravo iz onih predmeta koje je do sada možda bilo i najteže predavati, bez redovnog pristupa laboratoriji. Ovde možete pronaći simulacije iz fizike, hemije, biologije, pa i matematike koja uvek prestavlja pravi izazov kao predmet koji učenici najmanje vole.

Pored toga, što je važno da koristite simulacije i druge resurse koje možete pronaći na internetu kako biste prezentovali gradivo učenicima i izašli u susret njihovim različitim obrazovnim potrebama i stilovima učenja, upotreba ovakvih sadržaja je veoma važna, jer su nove generacije u slobodno vreme upravo izložene korišćenju ovakvih sadržaja i zato je praktično nemoguće održati njihovu pažnju bez upotrebe istih.

SVAKA_UCIONICA_MOZE_POSTATI_slika1Pomenute interaktivne simulacije će vam pomoći da u toku predavanja napravite malu pauzu i pokažete učenicima kratak primer, prikaz eksperimenta u kome je moguće varirati različite uslove i u zavisnosti od toga dolaziti do različitih rezultata. Posebna prednost simulacija, shodno tome da se radi u veštačkom okruženju, je i ta što možete demonstrirati kakve posledice bi uzrokovala načinjena greška u eksperimentu, što u realnosti niste u mogućnosti iz bezbednosnih razloga. Ovo će obezbediti potrebnu dinamiku času, praktične primere i podstaći pažnju učenika, a verovatno i brojne komentare koji će vam biti najprepoznatljivi znak da su se učenici aktivno uključili, što je upravo ono čemu treba da težite u nastavi.

EnglishSerbian