Novi izazovi za nastavnike

Novi-izazovi-za-nastavnikeIzazovi pred kojima je nastavnička profesija su višestruki. Pored toga što se u poslednje vreme često govori o reformi obrazovnog sistema i prelasku  na finansiranje škola “po glavi” učenika, treba naglasiti još neka važna pitanja u ovoj oblasti. Ova reforma bi trebalo da bude sprovedena do 2014. godine.  Između ostalog ona bi trebalo da dovede i do smanjenja broja zaposlenih nastavnika.

Ubrzani razvoj tehnologije i “eksplozija znanja” dovela je do toga da su svi zaposleni suočeni sa potrebom kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Ovaj zahtev je možda najznačajnije prepoznati u nastavničkoj profesiji. Nastavnik u modernom društvu, mora da se usavršava u oblasti za koju je stručan, zatim da stalno usvaja nova didaktička znanja, kao i da prati razvoj tehnologije i koristi je u nastavi.

Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveo je i do promene način učenja, tako da se auditivne metode sve više zamenjuju vizuelnim metodama u nastavi, jer klasična nastava u kojoj nastavnik predaje, a učenici slušaju više ne dovodi do dobrih rezultata. Učenik je stalno izložen mnogobrojnim vizuelnim i auditivnim informacijama i navikao je na aktivno traženje informacija, tako da klasične metode više ne mogu da zadovolje njegove obrazovne potrebe i stil učenja. Shodno tome u dokumentu Evropske komisije “Zelena knjiga obrazovanja nastavnika u Evropi” (SOCRATES, Thematic Network on Teacher Education in Europe) jasno je naglašeno da je neophodan “visok kvalitet obrazovanja nastavnika za visok kvalitet obrazovanja i obuka”.

Da bi nastavnik mogao da odgovori na novo nastale zahteve i održi pomenuti kvalitet, mora mnogo truda i vremena da uloži u praćenje svih navedenih promena. Ove potrebe polako bivaju prepoznate i u našoj zemlji. Tako je na primer, od strane nastavnika ove godine bio pokrenut projekat “Klikom do znanja”. Kao rezultat ovog napora nastao je Internet katalog namenjen nastavnicima.

Još jedan od izazova koji je pred nastavnikom je i taj da treba da razvije osnove neophodne za kvalitetno kontinuirano profesionalno usavršavanja kod učenika. Da bi to učinio mora biti i sam dobar primer ove prakse i nastojati da učenike nauči ne samo određenom sadržaju, već i da ih nauči kako da uče, jer je ovo veština koja će im biti najpotrebnija, kako u daljem školovanju, tako i u sferi rada.

EnglishSerbian