Facebook za nastavnike i učenike – Edmodo

Razvoj modernih tehnologija daje sve više mogućnosti za unapređenje procesa nastave, a pred nastavnike postavlja mogućnost višestrukih izbora i zahtev da stalno budu u toku sa promenama. Jedna od takvih mogućnosti je i Edmodo, koji predstavlja društvenu mrežu putem koje su povezani nastavnici, učenici i škole. Edmodo kao “learning network” postoji od 2008. godine i povezuje nastavnike širom sveta. Prikaz profila, koji se formira na mreži i način upotrebe  su skoro identični kao u starijoj verziji Facebook-a. To je jedan od razloga zašto je ovo relativno jednostavan alat kako za nastavnike, tako pre svega i za učenike kod kojih pomenuta sličnost smanjuje odbojnost prema korišćenju, po rečima nastavnika.

Glavni procesi na mreži se odvijaju formiranjem grupa. U zavisnosti da li se želi raditi na usavršavanju nastavnika ili podučavanju učenika, formiraju se grupe za učenike ili grupe za nastavnike. Sistem rada je isti u svim grupama i omogućava komunikaciju među članovima grupe, korišćenje svih materijala koji se čuvaju u biblioteci, pravljenje zadataka, testova, anketa, kalendara, bloga i sistema nagrađivanja koji se vrši putem dodele bedževa.

Pošto je organizacija procesa podučavanja učenika korišćenjem Edmodo-a ista kao i organizacija procesa saradnje između nastavnika, funkcionisanje sistema može se objasniti na narednom primeru. Nastavnik počinje rad sa učenicima tako što formira grupu za učenje u koju poziva učenike odeljenja kojem predaje, slanjem koda koji im je potreban da bi se ulogovali.

Facebook-za-nastavnike-i-učenike-–-EdmodoOsnovna konverzacija se odvija tako što nastavnik postavlja komentare na glavnom zidu (kao na Facebook-u). Kada nastavnik želi da postavi zadatak koristi istoimenu opciju koja mu omogućava da odredi naziv zadatka i priloži opis. Nakon što definiše zadatak, nastavnik ga čini dostupnim učenicima tako što ga postavlja na zid profila, zatim učenici tu prilažu komentare i rešenja zadatka (koja samo nastavnik može da otvori). Nastavnik ovde može postavljati i video snimke (na primer sa You Tube-a), kao i sve dokumente skladištene u biblioteci (tekstove, Power Point prezentacije i sl.).

Opcija kviz omogućava nastavniku da napravi test znanja koji postavlja na zid profila, čime ga čini dostupnim za studente i učenike. Za svako pitanje postoji dostupna statistika koliko je studenata tačno, a koliko netačno odgovorilo da bi se uvidelo koje sadržaje slabije razumeju ili gde su pitanja nejasno postavljena.

Ankete se kreiraju preko posebne opcije i koriste se da bi podstakle diskusiju među studentima. Može se postaviti na primer video snimak vezan za sadržaj lekcije u kojem je prikazan eksperiment, zatim se učenicima postavlja pitanje kako misle da će da se završi prikazani proces na video snimku, oni glasaju i pokreću diskusiju na zidu, na kraju nastavnik objašnjava tačan ishod eksperimenta. Takođe, materijali koji se koriste mogu biti preuzeti i iz biblioteke koja je povezana i sa Google Docs, što rad čini bržim i lakšim, postoji veza i sa “Public Community” tako da se mogu koristiti snimci na primer sa Khan Academy ili LINK University.

Prikazane mogućnosti nam ukazuju da je Edmodo tako osmišljen da čini proces učenja lakim za organizaciju od strane nastavnika, a veoma zanimljivim i prihvatljivim za učenike. Svi učesnici u obrazovanju mogu koristiti mogućnosti društvenih mreža, koje vole da posećuju u slobodno vreme, ali sada i u procesu učenja. Sve ovo dovodi do toga da nastavni proces više nije ograničen na tradicionalne metode koje sve teže mogu držati  punu pažnju učenika.

U brojnim vebinarima za nastavnike dostupnim na Edmodo ističe se da je ova društvena mreža naročito koristna kao dodatni prostor za komunikaciju sa učenicima i studentima, kako bi se dodatno motivisali za rad ili kako bi im se prosleđivali zadaci i materijali kada učenici nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi. Vebinari obuhvataju i puno saveta za konstrukciju što zanimljivijih i problemski orijentisanih zadataka za učenike. Predlaže se korišćenje Role play-a tako što se nastavnik može postaviti u ulogu na primer određene ličnosti iz istorije i traži od učenika da mu pomognu da završi određeni istorijski dokument, ili da mu pomognu da donese neku važnu istorijsku odluku. Takođe se preporučuje i korišćenje učenja zasnovanog na projektu (PBL – Project Based learning), koje podstiče timski rad učenika. Učenici se mogu podeliti u grupe i učestvovati u debatama, u okviru kojih mogu i prilagati različite materijale. Forum se preporučuje kao dobar način za učenje stranih jezika, na primer predlaže se da se učenici jednog odeljenja povežu sa učenicima drugog odeljenja iz druge zemlje, tako da se učenici, koji žele da nauče određeni strani jezik, mogu dopisivati na forumu sa učenicima kojima je taj jezik maternji.

Iz priloženog se može zaključiti da je Edmodo orijentisan i na usavršavanje nastavnika. Vebinari obezbeđuju dosta praktičnih saveta za nastavnike iz različitih oblasti. Nakon vebinara formira se grupa za nastavnike (po već objašnjenom principu) sačinjena od svih učesnika vebinara u kojoj se nastavljaju dalje diskusije nastavnika na obrađenu temu. Ovakva organizacija omogućava nastavnicima da se povežu sa svojim kolegama širom sveta i razmene mišljenje. Trenutno je blizu 8 miliona nastavnika širom sveta na ovoj mreži.

Edmodo je koristan i za jednostavno i lako povezivanje svih nastavnika jedne škole koji mogu koristiti ovu priliku za grupni rad. Ovaj proces se odvija tako što se formira grupa nastavnika date škole. U okviru te grupe nastavnici prilažu različite obrazovne materijale i diskutuju o njihovoj vrednosti i primenljivosti. Kreiraju testove znanja i zadatke i diskutuju o kvalitetu i mogućim rešenjima. Putem anketa prate stavove i mišljenje kolega i na osnovu rezultata donose odluke. Sve navedeno ukazuje da je Edmodo kao “learning network” mesto na kome se nastavnici povezuju i tako omogućava njihov profesionalni napredak i usavršavanje. Sa druge strane Edmodo se može koristiti i za rad sa učenicima koji je prilagođen željama i potrebama učenika novih generacija.

Pošto je Edmodo uglavnom namenjen radu sa svim uzrastima, platforma obezbedjuje slanje obaveštenjA roditeljima, kako bi znali da je njihovo dete uključeno u ovaj proces. Takođe, postoji i opcija preko koje roditelji mogu da prate konverzaciju između nastavnika i njihovog deteta, omogućen im je i uvid u kalendar, kao i u ocene. Ove funkcije olakšavaju roditeljima da prate napredovanje svog deteta i pomognu mu u planiranju obaveza u procesu učenja. Dakle, Edmodo omogućuje tri načina pristupa: u ulozi nastavnika, u ulozi studenta i u ulozi roditelja.

Često se kaže da Edmodo predstavlja “uvođenje Facebook-a u učionicu”. Ovaj pristup nam ukazuje da široka primena modernih tehnologija u nastavnom procesu i obrazovanju vodi ka sve većem kvalitetu, interaktivnosti i kreativnosti u procesu učenja.

Comments are closed.

EnglishSerbian