Učenje uz pomoć pametnih telefona

Učenje-uz-pomoć-pametnih-telefonaMobilno učenje definiše se ukratko kao učenje pomoću mobilnih uređaja: takozvanih pametnih telefona, PDA uređaja, MP3 i MP4 uređaja i tablet računara. Mobilni telefon više nije samo sprava koja služi za telefoniranje i slanje SMS poruka. Sada nam pruža mnoge pogodnosti, od stvaranja multimedijalnih sadržaja, preko pretraživanja internet stranica, do pokretanja širokog spektra aplikacija. Upravo iz tog razloga, mobilni telefoni se sve više i sve češće koriste u obrazovanju i nadomešćuju nedostatke tradicionalnog obrazovanja, upotpunjuju ga, ili ga potpuno zamenjuju.

Termin M-learning odnosi se na učenje pomoću mobilnih telefona, kao dopuna tradicionalnoj nastavi, ali i na razvoj učenja na daljinu, gde mobilni telefon u potpunosti zamenjuje učionicu i knjige.

Ovakav način učenja ima za cilj da nastavu oslobodi prostorno-vremenskih stega, učini je svestranijom i kvalitetnijom. Broj pogodnosti koje nudi mobilno učenje daleko je veći od onog koji nudi tradicionalni način školovanja u učionici. Pre svega, jedna od prednosti odnosi se na brzinu protoka informacija; učenik u svakom trenutku i na svakom mestu može imati pomoć enciklopedije, rečnika, priručnika u samo nekoliko trenutaka. Mobilni uređaji se mogu koristiti za pristup različitim sadržajima, ali – što je još interesantnije – i za kreiranje sopstvenih, koje će učenici potom deliti sa drugim učenicima i nastavnicima, potpuno nezavisno od trajanja nastave.

Jedan od nedostataka tradicionalne nastave jeste sputavanje individualnih karakteristika učenika. Nastavnik ne može u okviru jedne nastavne jedinice ograničene trajanjem od četrdeset pet minuta, u grupi od na primer dvadesetak učenika, pokloniti podjednaku pažnju svakom učeniku ponaosob. U tom slučaju, đaci su primorani da pamte tempom koji možda ne odgovara njihovim sposobnostima ili željama, a da onda kod kuće nadoknađuju propušteno. Mobilno učenje omogućava učenicima da gradivo usvajaju svojim tempom, na onakav način i onoliko puta koliko to njima odgovara.

Tehnička opremljenost većine škola u Srbiji daleko je ispod evropskih standarda. Međutim, gotovo da svaki učenik/student ima makar po jedan mobilni uređaj koji mu može zameniti knjigu. Ova nova “knjiga” je sadržajnija, jednostavnija za pronalaženje informacija i, na kraju, jeftinija, s obzirom da može zameniti sve udžbenike koji su neophodni tokom školovanja i nakon njega.

Audio mogućnosti mobilnih telefona mogu biti od velike koristi u nastavi jezika, pogotovo u učenju stranih jezika. Na telefonu se može instalirati jezička igrica, korisna sa usvajanje novih reči i izraza, ili za vežbanje, čak i čitav rečnik, a postoji i mogućnost ugradnje softvera za testiranje glasova određenog jezika.

Ucenje_uz_pomoc_pametnih_telefona

Kada govorimo o upotrebi novih tehnologija u nastavi i o stvaranju novih sadržaja i njihovom deljenju sa širokom publikom, nikako ne treba zaobići priču o Podkastingu. Reč je o načinu komunikacije koji omogućava kreiranje audio datoteka i dostupnost, odnosno širenje istih na internetu tako da ih svako može slušati uvek i svuda. Učenici/studenti na svojim telefonima mogu preslušavati već gotove podkaste, a mogu i kreirati sopstvene. Najčešće su prisutni u nastavi jezika (maternjeg ili stranog), ali mogu biti od koristi i u okviru bilo kog drugog nastavnog predmeta. Posebno važna i korisna predavanja se mogu snimiti putem mobilnih telefona i postaviti onlajn; obaveštenja, vesti i poruke takođe.

Primena novih informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu obrazovanja podrazumeva kontinuirano praćenje i usvajanje novih znanja i iskustava iz navedenih oblasti. Informatička i tehnička pismenost neophodna je, pre svega, za nastavnike koji ovakav način nastave treba da ostvaruju u interakciji sa učenicima/studentima. Tehnologija je danas na takvom stupnju razvoja da u potpunosti može odgovoriti na ove zahteve. Ostaje samo da se obrazovanje prilagodi novinama i iskoristi mogućnosti koje one pružaju.

EnglishSerbian