Digitalna revolucija u visokom obrazovanju

Nagli razvoj digitalne tehnologije je doveo do velikih promena u svim sferama života, načinima putem kojih se ljudi informišu, provode slobodno vreme, ali i obrazuju. Iako je uvođenje promena u sistem visokog obrazovanja sporo, zbog potrebe sveobuhvatnosti  reforme, ipak je uticaj digitalne revolucije veoma snažan da bi se ove promene mogle odložiti.

Digitalna-revolucija-u-visokom-obrazovanjuPrepoznata potreba za kontinuiranim obrazovanjem dovela je do toga da sve više univerziteta otvara svoja vrata za studente širom sveta. Osnovne studije više nisu dovoljne da bi se zadovoljile rastuće obrazovne potrebe, akcenat je sve vise na usavršavanju, specijalizaciji i aktivnom samoobrazovanju. Potreba za dostupnošću obrazovanja u svakom momentu i na svakom mestu, za što širu populaciju dovela je do velike popularnosti i prihvaćenosti online časova.

Na Univerzitetu Stenford u Kaliforniji online predavanje Sebastijana Trana i Pitera Norviga o veštačkoj inteligenciji pratilo je uživo čak 160 hiljada studenata za svojim kompjuterima širom sveta. Profesori ovog univerziteta ističu da su veoma uzbuđeni zbog novih mogućnosti koje se otvaraju na polju obrazovanja i smatraju da navedeni uspeh dokazuje da  vrhunski akademici  sada mogu uspešno da podučavaju svakoga, bilo gde se ta osoba nalazila. Takođe, navode da je ovo veliki pomak u oblasti obrazovanja, jer se u suštini način predavanja nije menjao u svojim osnovama još od pronalaska  Sokratovog metoda. Po njihovim rečima, biznis model obrazovnog sistema za fakultete nije se promenio još od vremena Sokrata. Po tom sistemu jedna osoba stoji pred grupom ljudi i drži monolog. Malo modernija verzija je to što sada mogu da postavljaju pitanja”.

Obrazovna potreba za online predavanjima je prepoznata i na  Univerzitetu u Oksfordu koji je formirao Odeljenje za kontinuirano obrazovanje, koje nudi oko 60 kratkih online  kurseva, u okviru kojih svi zainteresovani mogu da prate predavanja, razmenjuju utiske sa ostalim učesnicima, postavljaju pitanja i koriste dostupne obrazovne materijale. Prema istraživanjima sprovedenim na Oksfordu svake godine 15 hiljada ljudi  učestvuje u kursevima koji su obezbeđeni od strane Odeljenja za kontinuirano obrazovanje.

MIT (Institut tehnologije Masačusetsa)  je obezbedio online biblioteku svojeg nastavnog materijala pod nazivom OpenCourseWare (OCW) koja uključuje 2.100 MIT kurseva. Prema njihovim podacima do sada je više od 100 miliona ljudi koristilo MIT beleške sa  predavanja, zadatke i rješenja, galerije slika, a od skoro su dostupni i snimci sa predavanja.

Navedeni primeri svedoče o ogromnoj potrebi za kontinuiranim obrazovanjem odraslih koja više ne može biti zadovoljena prisustvom na klasičnoj nastavi, jer obrazovanje više ne traje određeni broj godina, već ceo život. Promene u sferi znanja su toliko brze da ih moramo pratiti svaki dan, tako da su nam potrebni novi oblici kontinuiranog obrzovanja koji će se prilagođavati slobodnom vremenu i mogućnostima odraslih.  Odraslima mora biti obezbeđena mogućnost da u momentu kada to njima odgovara i sa mesta na kojem se nalaze mogu da prate predavanja.

U skladu sa ovom idejom, u na[oj zemlji na LINK group obrazovnim profesionalnim programima IT Academy i Business Academy uvedeni su takođe prenosi predavanja koje polaznici mogu pratiti putem Interneta.

Analize sprovedene na uzorku polaznika IT Academy i Business Academy pokazale su da su obrazovne potrebe odraslih i u našoj zemlji slične sa potrebama ljudi u razvijenim zemljama i da odrasli žele promene u mogućnostima praćenja nastave. Na to ukazuje rezultat da čak 95% polaznika tradicionalne nastave na  Business Academy koristi mogućnost praćenja predavanja putem Interneta. Polaznici iskazuju veliko zadovoljstvo uvođenjem ove mogućnosti i redovno koriste njene prednosti.

Sve navedeno nam ukazuje na to da razvoj modernih tehnologija daje mogućnost da kontinuirano učenje učinimo bržim i lakšim. To za obrazovne ustanove u isto vreme znači adekvatno prilagođavanje stvarnim obrazovnim potrebama odraslih. OSim toga nastavnike postavlja u novu ulogu moderatora i voditelja u obrazovnom procesu, koji od isključivog jednosmernog prenosa znanja, sve više pomaže studentima da sami pronađu informaciju, ocene njenu važnost i znaju kako da je upotrebe.

EnglishSerbian