Kako veštačka inteligencija menja način na koji učimo

U eri digitalne transformacije obrazovanje nije izuzetak. Sa sve većim brojem tehnoloških inovacija koje se integrišu u učionice, način na koji učimo se brzo menja. Harvardov kurs „Computer Science 50: Introduction to Computer Science” (CS50) jedan je od najnovijih primera kako veštačka inteligencija (AI) može unaprediti proces učenja.

CS50, koji je već poznat po svom inovativnom pristupu nastavi, ove godine uvodi novi alat za učenje – veštačku inteligenciju. Počevši od jeseni, studenti će moći da koriste AI kako bi im pomogao da pronađu greške u svom kodu, daju povratne informacije o dizajnu studentskih programa, objasne nepoznate linije koda ili poruke o greškama i odgovore na individualna pitanja.

Ova promena ne samo da će unaprediti način na koji studenti uče već će i postaviti novi standard za obrazovanje u digitalnom dobu. Bez obzira na izazove koje AI donosi, jasno je da je njegova uloga u obrazovanju neizbežna.

Profesor kursa CS50 David J. Malan izjavio je da je upotreba AI-ja „evolucija tradicije” i da je osoblje kursa „trenutno u procesu eksperimentisanja sa GPT 3.5 i GPT 4 modelima”. Cilj je da se kroz AI postigne odnos 1 : 1, odnosno nastavnik : student za svakog studenta na kursu CS50, te da se studentima pruže softverski alati koji 24/7 mogu podržati njihovo učenje na način i brzinom koji najbolje odgovaraju njihovim individualnim potrebama.

Ova integracija AI-ja u CS50 nije samo korak napred za Harvard već i za celokupno obrazovanje. Kako AI postaje sve prisutniji u našim životima, važno je da se obrazovne institucije prilagode i iskoriste ove tehnologije kako bi poboljšale proces učenja. Bez obzira na izazove koje ove promene donose, jasno je da je budućnost obrazovanja digitalna, a da će veštačka inteligencija igrati ključnu ulogu u oblikovanju te budućnosti.

Uz sve ove inovacije, prirodno se nameće pitanje da li će AI zameniti ljudske nastavnike. Na to pitanje profesor Malan ima jasan odgovor. On veruje da AI neće zameniti ljudske nastavnike, već će ih dopuniti. „CS50 bot” će biti u mogućnosti da odgovori na pitanja koja studenti često postavljaju, ali će odgovore koje generiše AI pregledati ljudski članovi osoblja kursa. Ova funkcija se trenutno testira u letnjoj školskoj verziji kursa CS50.

Profesor Malan je takođe istakao da su AI programi poput ChatGPT-ja i GitHub Copilota „trenutno previše korisni”. U kursu CS50 tehnologija AI-ja će biti „slična po duhu”, ali će „voditi studente ka odgovoru umesto da im ga daje”. Ovo je važno, jer je cilj ohrabriti kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje problema, a ne samo pružiti gotova rešenja.

Pored toga, profesor Malan je naglasio da, iako se AI integriše u kurs CS50 kao resurs za studente, sam kurs neće postati teži. Kada su ga pitali da li ima zabrinutosti zbog varanja pomoću AI-ja, kao i zbog drugih oblika akademske nepoštenosti, Malan je napisao da su studenti oduvek mogli da pristupe informacijama na potencijalno neovlašćene načine. Međutim, kako on ističe, važnije je da se u okviru kursa stavi veći akcenat na etiku, kako bi studenti, uz pravilno usmeravanje, naučili kako da se prilagode ovim novim okolnostima.

U svetlu ovih promena, jasno je da je budućnost obrazovanja ovde. Sa sve većom integracijom veštačke inteligencije u učionice, način na koji učimo se brzo menja. Kako se tehnologija bude razvijala, tako će se i način na koji učimo prilagođavati i evoluirati. Bez obzira na izazove koje AI donosi, jasno je da je njegovo korišćenje u obrazovanju neizbežno.

Izvor: Hamid, R. D., & Schisgall, E. J. CS50 Will Integrate Artificial Intelligence Into Course Instruction. The Harvard Crimson. Preuzeto sa: https://www.thecrimson.com/article/2023/6/21/cs50-artificial-intelligence/ (21. jun 2023).

EnglishSerbian