Obrazovanje 4.0 – sadašnjost ili budućnost?

Kako bi škole adekvatno pripremile svoje đake za budućnost, obrazovanje prilagođeno radu i životu tokom Četvrte industrijske revolucije trebalo bi da izgleda drugačije nego ono na koje ste možda navikli, navodi se u tekstu pod naslovom „Šta donosi Obrazovanje 4.0?”. Jedan od zaključaka Svetskog ekonomskog foruma, koji je i izneo preporuke za njegovo unapređenje, jeste i da školovanje trenutno na globalnom nivou nije oblikovano po meri tržišta rada. Teorija zahteva više, praksa nudi manje.

Kako bi učenici iz škole izašli kao delatni, maštoviti i otresiti akteri privrede budućnosti, prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, potrebne su im 4 grupe veština:

  1. Globalno građanstvo – U obrazovnim institucijama LINK edu Alliance već dugi niz godina radi se na promovisanju veština globalnog građanstva. Učenici Savremene osnovne škole i gimnazije stiču međunarodne kompetencije, izvrsno znanje engleskog jezika i temeljno poznavanje sopstvene kulture i tako objedinjuju dvostruku perspektivu – nacionalnu i globalnu. Važan akcenat je i na vannastavnim aktivnostima gde učenici volontiraju u različitim humanitarnim i ekološkim akcijama, pohađaju radionice o načinima na koje možemo doprineti zaštiti životne sredine i prevazići podele i nejednakosti u društvu. Oni se tako na najbolji način pripremaju da postanu globalni građani sa odgovornošću, znanjem i dužnošću da rade na procvatu društva.
  2. Inovativnost i kreativnost – Učenici odmalena postaju aktivni sudeonici nastavnog procesa kroz personalizaciju programa, interaktivan pristup i projektnu nastavu.
  3. Tehnologija – Savremena tehnologija oduvek je deo nastave na svim obrazovnim institucijama LINK edu Alliance – od osnovnog i srednjeg, preko visokoškolskog nivoa, do profesionalnih akademija. Učenici se još od Savremene osnovne škole i gimnazije i malih nogu upoznaju sa kreativnim i produktivnim potencijalom moderne tehnologije, koristeći aplikacije i alate za programiranje i najnovije uređaje kao što su 3D štampači i skeneri i VR naočare. Istovremeno, oni stiču i svest o potencijalnim opasnostima koje postoje u digitalnom prostoru, zloupotrebi tehnologije i načinima kako da ih izbegnu. Na taj način učenici od pasivnih potrošača postaju kreativni stvaraoci koji tehnologiju koriste odgovorno i za lični i kolektivni napredak.
  4. Interpersonalne veštine – Osim stručnih znanja, učenici na LINK edu Alliance stiču i tzv. transverzalne veštine kao što su komunikacija, timski rad, liderstvo i kolaboracija. To su veštine neophodne za uspeh u poslovnom okruženju budućnosti, a lako se prenose na bilo koje polje, zbog čega ih još nazivaju i prenosive veštine.

Pomenute grupe veština Obrazovanja 4.0 razvijaju se i implementiraju kroz personalizovanu nastavu, pristupačnost obrazovnih sadržaja, problemski i kolaborativni rad i celoživotno učenje, koji su prisutni i na obrazovnim institucijama u sklopu LINK edu Alliance. Na ovaj način, oni se pripremaju da deluju aktivno u okviru svojih zajednica, na lokalnom nivou, ali i da u svakom trenutku poseduju svest o globalnoj situaciji i promenama koje njihovo delovanje može doneti.

I pre nego što su stručnjaci izašli pred nas s jasnim instrukcijama o osposobljavanju đaka, u LINK edu Alliance smo na osnovu sopstvene procene i iskustva primenjivali odgovarajuće ideje, pristupe i koncepte i stvarali generacije ljudi s vizijom sutrašnjice.

Personalizovana nastava za najefikasnije učenje u personalizovanom svetu

Svetski ekonomski forum ističe da naša deca žive u personalizovanom svetu – od društvenih mreža, preko interneta, do slušanja muzike i čitanja knjiga, izbori i doživljaji prilagođeni su navikama i afinitetima pojedinca. Jednostavno rečeno, kada „ponudu” skrojite prema potrebama osobe, tada dobijate najbolje od nje. Ista je situacija i u poslovanju, što su pojedine kompanije već prepoznale, te uveliko rade na personalizaciji radnog iskustva kako bi povećale produktivnost zaposlenih. Da bismo odgovorili na zahteve budućeg doba, po sličnom principu trebalo bi da rade i škole.

Ono po čemu se Savremena osnovna škola i gimnazija izdvajaju u odnosu na sve druge i po čemu su zaista posebne jeste upravo takva vrsta nastave. Učenici imaju priliku da uče svojim tempom, ali i na svoj način. Nastavni sadržaji prilagođeni su sklonostima, talentima, ritmu i stilu učenja svakog pojedinca, omogućavajući mu tako da gradivo prelazi onako kako mu najviše odgovara.

Pre upisa u Savremenu osnovnu školu i gimnaziju, budući učenici rade test. Na osnovu njegovih rezultata, učenje se modifikuje prema njima. Nastavnik pažljivo prati stepen ispunjenja ovakvog personalizovanog programa i revidira ga s vremenom ukoliko uoči da je to neophodno.

Moderna tehnologija i jedinstvena platforma za učenje na daljinu omogućavaju đacima da biraju koje će kurseve da pohađaju i da planiraju ritam ispunjenja obaveza i način na koji žele da im lekcije bude prezentovane.

Zahvaljujući personalizovanom pristupu, u obrazovnim institucijama LINK edu Alliance učenici postižu najbolje rezultate, a učenje doživljavaju kao interesantnu i uzbudljivu aktivnost.

Usavršavajte se – sa bilo kog mesta

U 21. veku svi sadržaji postali su daleko pristupačniji nego ikada ranije. Tehnologija često samo jednim klikom donosi u vaš dom sve ono za čime ste nekada morali dugo i naporno da tragate. Obrazovanje budućnosti mora da bude takođe pristupačno. To znači da je uvek dostupno, ali i interaktivno sa kombinacijom vizuelnih, auditivnih, taktilnih i kinestetičkih metoda. Prema nalazima Svetskog ekonomskog foruma, ovo je moguće postići razvijanjem naprednih platformi za onlajn-učenje, VR laboratorija i virtuelnim ekskurzijama. Učenje takođe mora da bude prilagođeno osobama sa posebnim potrebama, a to pre svega znači pristupačnost nastavnih materijala i sadržaja.

U Srbiji i regionu više od 20 godina funkcioniše platforma za učenje na daljinu. Ona predstavlja najmoderniji sistem na ovim prostorima koji radi po odobrenju pet svetskih univerziteta. Platforma je dostupna putem laptopa, računara i Android i iOS uređaja kao aplikacija. Povrh toga, jednostavna je za korišćenje. Putem ove platforme školovanje je završio veliki broj polaznika iz više od 120 zemalja širom sveta.

Nesvakidašnja platforma pruža učenicima priliku da uživo prate predavanja, četuju sa nastavnicima i drugarima, rešavaju domaće zadatke, pohađaju kurseve, rade testove i pristupaju bogatom digitalnom sadržaju za učenje 24/7. Ona donosi interaktivne lekcije koje predstavljaju savršenu sintezu vizuelnih, auditivnih, tekstualnih i video materijala, zbog čega se gradivo usvaja učinkovitije i brže nego tradicionalnim putem.

Tokom pandemije koronavirusa platforma se pokazala izuzetno korisnom. Svi đaci pratili su predavanja svojih nastavnika od svoje kuće na bezbednom, rešavali domaće zadatke i komunicirali sa nastavnicima i drugovima. Savremena osnovna škola i gimnazija takođe su organizovale i virtuelnu ekskurziju po svetu, na koju su povele sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji i tako donele svetske metropole i znamenitosti u njihov dom.

LINK edu Alliance i upotrebom tehnologije prilagođava gradivo đacima sa različitim stilovima učenja, ali i sa posebnim potrebama. Na ITAcademy učenici sa posebnim potrebama svake godine dobijaju stipendije za besplatno školovanje i na taj način stiču vrednu priliku da se ostvare lično i profesionalno i postanu produktivni članovi društva.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, ali i posvećenim predavačima, školovanje na LINK edu Alliance institucijama prilagođeno je i omogućeno svim učenicima, zbog čega oni i postižu najbolje rezultate.

Timski rad na rešavanju problema kao podstrek inovativnosti

Tradicionalno obrazovanje počiva na ponavljanju i učenju napamet. Međutim, savremena ekonomija zahteva inovativnost i kreativnost, što je nemoguće postići ukoliko se primenjuju gotova rešenja. Takođe, u poslovnom okruženju najbolji rezultati se ostvaruju kada se radi u timu. Stoga, kako zaključuje Svetski ekonomski forum, potrebno je da nastava bude koncipirana problemski, sa otvorenim zadacima koje bi učenici rešavali u timu kroz pokušaje i pogreške. Tako razvijaju osobine timskog rada i kreativnosti, problemskog razmišljanja i uče se da na produktivan i konstruktivan način pristupaju problemima.

Već od osnovne škole i gimnazije, kao i srednje škole za informacione tehnologije, učenici se upoznaju sa projektnom nastavom. Ona podrazumeva rad u savremeno opremljenim učionicama koje podsećaju na laboratorije i istraživačke centre sa fleksibilnim rasporedom sedenja. Tu đaci, podeljeni u timove, rešavaju različite problemske zadatke otvorenog tipa. Kako bi došli do pravih odgovora, treba da primene interdisciplinarni pristup i upotrebe znanje iz više predmeta i oblasti, ali i da sarađuju jedni sa drugima. U ovakvoj nastavi problemi su iz realnog sveta, sa praktičnim posledicama, i ne postoji samo jedan tačan odgovor. Učenici znanje primenjuju u praksi, usavršavajući se.

Institut za moderno obrazovanje pokrovitelj je Brainfinity takmičenja, jedinstvenog izazova za rešavanje problema u Srbiji za sve osnovce. Prijavljeni timovi dobijaju različite zadatke otvorenog tipa, pri čijem rešavanju treba da primene znanja iz matematike, fizike, hemije, ali i umetnosti. Pobedničko rešenje je ono koje je najelegantnije i najefikasnije.

Ovako učenici u okviru LINK edu Alliance razvijaju neophodne veštine kritičkog i problemskog razmišljanja, kreativnosti i saradništva i postaju sposobni da produktivno odgovore na izazove koje budućnost donosi.

Celoživotno učenje za kontinuirano usavršavanje

„Novoobrazovani” učenici moraju da budu sposobni da nastave učenje kada završe sa formalnim obrazovanjem, ali i više od toga – oni moraju imati želju za učenjem, a to se postiže ukoliko na vreme razviju ljubav prema učenju. Prema Svetskom ekonomskom forumu, ovo se postiže tako što se učenik postavlja u centar, kroz personalizaciju programa, negovanje radoznalosti i kreativnosti, ali i pametnu upotrebu edukativne tehnologije.

Celoživotno učenje, stalno usavršavanje i večita radoznalost glavni su ishodi školovanja u sklopu LINK edu Alliance obrazovnog sistema zato što njegove institucije svakom studentu i polazniku stavljaju na raspolaganje brojne i bogate prilike za usavršavanje čitavog života.   

Personalizovano učenje, projektna nastava i tehnologija koji učeniku omogućavaju kontrolu nad učenjem podstiču razvoj radoznalosti i istraživački duh, zbog čega učenici razvijaju ljubav prema učenju, ali i sposobnost da se samostalno nadograđuju tokom čitavog života.

Dostupnost resursa za učenje i kada je formalno školovanje gotovo, Centar za razvoj karijere, pristup nastavnim sadržajima i životno uverenje da je za napredak neophodno stalno učenje – od LINK edu Alliance studenata i polaznika čine posvećene, celoživotne učenike zbog čega su i rezultati koje oni postižu izuzetni.

Učenici, studenti i polaznici obrazovnih ustanova LINK edu Alliance stasavaju u svestrane profesionalce u potpunosti spremne za život i rad u 21. veku.

Leave a Reply

EnglishSerbian