Prednosti i izazovi uvođenja upotrebe tablet računara u nastavi

Naučni i tehnički razvoj dovodi do brzih i stalnih promena u svim sferama našeg života, tako da ni područje obrazovanja nije izuzetak. Nameće se potreba da se u što većoj meri koriste moderne tehnologije u nastavnom procesu. Tako je sve aktuelnije i pitanje uvođenja korišćenja tablet računara u nastavi. Pošto je ovo još uvek nova ideja, u ovom periodu se intezivno radi na razmatranju pozitivnih uticaja uvođenja tablet računara, ali isto tako i na sagledavanju izazova i eventualnih teškoća u ovom procesu. Na osnovu različitih iskustava i istraživanja može se uvideti niz pozitivnih efekata koje ću izložiti, ali isto tako skrećem pažnju i na činjenice koje predstavljaju izazove kojih treba biti svestan u procesu ostvarenja ove ideje.

Prednosti-i-izazovi-uvođenja-upotrebe-tablet-računara-u-nastaviUglavnom se provo govori o prednostima uvođenja tablet računara u nastavu, jer su one lako uočljivije. Tako, tablet računari u velikoj meri olakšavaju grupni rad, jer se učenici mogu lako pregrupisati i kretati po učionici. Predstavljaju podršku za sve stilove učenja (vizuelni, auditivni, pa čak i kinestetički, jer je baš kod tableta karakteristično da ne sputava kretanje). Tablet računari takođe omogućavaju lakše korišćenje multimedijalnih sadržaja, i pri tome podešavanje brzine pregleda vlastitom tempu. Tu je i mogućnost korišćenja fotoaparata i kamere uz pomoć kojih je moguće učiniti izradu zadataka zanimljivijom i aktivnijom za učenike. Aktivnost učenika u nastavnom procesu podstiče i činjenica da tableti omogućavaju lakše kreiranje prezentacija. Sada, tableti imaju aplikacije koje se mogu koristiti da učenici u realnom vremenu crtaju, pišu, zaokružuju i naglašavaju delove svoje prezentacije. Takođe uz pomoć tableta brojne igre i simulacije mogu biti korišćene i na času. Međutim, treba imati u vidu da ipak tablet računari nisu podesni za igranje ozbiljnijih kompjuterskih igra.

Svakako osnovne prednosti su i te da učenici bivaju oslobođeni brojnih knjiga koje je potrebno nositi u školu, tako da njihov ranac postaje mnogo lakši. Upotreba utiče svakako i na razvoj kompjuterskih veština. Takođe, se svakim danom pojavljuje i sve veći broj softverskih aplikacija koje se mogu koristiti kako bi se časovi i domaći zadaci učinili interesantnijim i korisnijim za učenike.

Pre donošenja odluke da se uvede upotreba tablet računara u nastavni proces treba dobro razmisliti i o izazovima sa kojima se treba suočiti u procesu implementacije, kao i imati u vidu određene nedostatke o kojima se ne govori često, ali se pokazuju kao bitni u ovom procesu.

Treba imati u vidu da je potrebno izvršiti obuku nastavnika za aktivno korišćenje tablet računara u nastavi. Takođe, korišćenje tableta zahteva ozbiljniju pripremu nastavnog materijala od strane nastavnika pred svaki čas. Nastavnicima će naročito teško biti u početku da fokusiraju pažnju učenika da tačno rade ono što se zahteva od njih. Upotreba tableta zahteva samodisciplinu od strane učenika u nastavnom procesu. Usled ovoga u izveštajima nekih istraživanja može se naići na nalaz da deca manje slušaju nastavnika zaokupljena igranjem na tabletu.

Treba imati u vidu i neke tehničke nedostatke ko što je dopunjavanje baterije. Na primer u toku izvođenja duže radionice mora da se dopuni baterija, takođe treba imati u vidu moguće probleme sa bežičnim internetom. Dalje, treba imati u vidu nešto sporije vreme odziva tablet računara pri korišćenju složenijih aplikacija, kao što su: word, notepad, acrobat.

Tu je naravno i proces prilagođavanja na korišćenje tablet računara, njihove tastature, olovke ili trackballa. Treba imati u vidu da su on-screen tastature na tabletima nepodesne za ozbiljniji unos teksta. Dimenzije ekrana, takođe, diktiraju proces upotrebe, tako da se često broj prikazanih elemenata na ekranu mora prilagođavati uređaju, umesto logičnom (ili željenom) dizajnu. Takođe, tableti uglavnom nisu prilagođeni za upotrebu više aplikacija od jednom.Tablet se uglavnom moze primeniti za konzumaciju multimedijalnih sadržaja za šta je potrebno malo korisničkih inputa (čitanje teksta, gledanje videa) dok je ostvarivanje multitasking zadataka teže, recimo uz to i gledanje u rečnik ili vođenje beleški.

Međutim, svi navedeni izazovi i nedostaci se mogu prevazići vremenom i usavršavanjem. Svakim danom se radi na tome da se navedena tehnička ograničenja prevaziđu novim verzijama, a kontinuirano usavršavanje nastavnog kadra postaje sve više prihvaćeno kao nužan i stalan proces koji je uslovljen naglim naučnim i tehničkim razvojem. Moderne tehnologije nam otvaraju mnoge mogućnosti da unapredimo proces učenja, a na nama je da ih pratimo, istražujemo i osmišljavamo načine njihove najefikasnije upotrebe u nastavi.

EnglishSerbian