Rangiranje online tutoring servisa

Rangiranje-online-tutoring-servisaSa razvojem online obrazovanja javlja se i posebna pogodnost korišćenja online tutoring servisa. Sada nam je dostupna pomoć tutora u trenutku kada nam je zaista potrebna, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme, bez odlaska na privatne časove ili dolaska tutora u naš dom, bez prethodnog zakazivanja i napornog procesa traganja za odgovarajućim tutorom. Shodno pogodnostima koje nudi ovakav način rada, ne čudi i nagla popularnost i potreba za poređenjem kvaliteta usluga koje pružaju ovi servisi.

Prilikom poređenja se razmatraju različiti faktori koji utiču na kvalitet usluge. Oni se uglavnom mogu grupisati u 4 grupe: karakteristike, alati, način plaćanja i pomoć i podrška. Imajući ove faktore u vidu, prema izveštaju sajta www.toptenreviews.com, deset najboljih tutoring servisa za ovu godinu su:

1. Homeworkhelp.com
2. Tutor.com
3. eTutor
4. Tutorvista.com
5. TutorNext
6. eTutorworld
7. TutaPoint
8. Global Scholar
9. Vienova
10. Sylvan Online

Karakteristike koje se pri rangiranju uzimaju u obzir su odlike kao što je radno vreme, da li je reč o usluzi 24/7 ili u određenom vremenskom periodu, za koju ciljnu grupu su namenjeni programi, da li postoji mogućnost držanja kako grupnih, tako i individualnih časova, da li postoji mogućnost probnog korišćenja i druge karakteristike.

RANGIRANJE_ONLINE_TUTORING_SERVISAU rangiranju veoma važnu ulogu čine i alati koji se koriste u pružanju online tutoring usluga, kao što su funkcionalnosti White Board-a, da li je omogućen i audio i video čet, kao i stepen osigurane privatnosti.

Pri izboru online tutoring servisa svakako i način plaćanja ima veliku ulogu. Bitno je koje sve mogućnosti i pakete servis nudi, tako određeni servisi nude plaćanje po sesiji, drugi pak na mesečnom nivou ili po iskorišćenom vremenu. Što je veća mogućnost izbora načina plaćanja, svakako je veće i zadovoljstvo korisnika, jer je svakom omogućeno da izabere ponudu koja odgovara njegovim potrebama.

Treba obratiti pažnju i koje sve vrste pomoći i podrške nudi određeni online tutoring servise. Svakim danom sa razvojem modernih tehnologija raste i mogućnost podrške u procesu online učenja, tako da uz tutoring časove mnogi servisi koriste i e-mail, FAQ (Frequently asked questions), savete, blog, forum, čet konsultacije ili kontakt telefonom, kako bi maksimalno pomogli korisnicima u procesu učenja.

Shodno rastućem interesovanju i sve većom broju online tutoring servisa, kao i razvoju modernih tehnologija možemo očekivati da će se kvalitet usluge sve više razvijati i da će u skoroj budućnosti privatni časovi realizovani na tradicionalni način biti zamenjeni kvalitetnom online uslugom.

EnglishSerbian